Norges ambassade i Bamako, Mali ble opprettet i 2018. I slutten av august ble det varslet at den skal legges ned.

Meninger:

Norge må ikke glemme Sahel

Regjeringen har bestemt at den norske ambassaden i Mali legges ned. Da er det enda mer maktpåliggende at Norge opprettholder sin innsats i Sahel og fortsetter å støtte arbeidet i regionen.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

I slutten av august kom nyheten om at Norge legger ned ambassaden i Mali. Ambassaden i landet dekker også Burkina Faso, Mauritania, Niger og Tsjad og ble opprettet i 2018.

Landene ligger i Sahel-regionen hvor mye av utviklingen går i feil retning. Korrupsjon, dårlig styresett, mangel på lønnet arbeid, ekstremvær, konflikter og jihadistiske grupper gjør situasjonen svært vanskelig. 

Utenriksdepartementet sier sikkerhetssituasjonen i landet er en av årsakene til at Norge har bestemt seg for å legge ned ambassaden.

De siste to årene har Mali hatt to militærkupp, og den militære overgangsregjeringen har uttrykket misnøye med både Frankrikes og FNs militære støtte. Frankrike trakk sine franske styrker ut av landet i 2022 og i juni ba Malis regjering om at også FN-operasjonen MINUSMA skulle trekke seg ut av landet innen utgangen av dette året. 

Kontekstforståelse må sikres

Utfordringene i Mali og i Sahel er komplekse. For å kunne utgjøre en forskjell er det nødvendig med god forståelse av konteksten. Når ambassaden nå legges ned, er det en fare for at utenrikstjenesten mister verdifull landkompetanse.

Kirkens Nødhjelp vil derfor oppfordre Utenriksdepartementet og Norad til å iverksette tiltak for å sikre, og utvikle den kunnskapen som har blitt opparbeidet ved å ha en ambassade i Sahel.

Viktig å jobbe lokalt

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Mali siden 1984 og i Burkina Faso siden 2000. Her har vi blant annet arbeidet med å gi folk økt tilgang til vann, sanitær og hygienetjenester og arbeidet mot kjønnsbasert vold. Vi arbeider for å styrke lokal konfliktløsning og å inkludere kvinner i fredsprosesser. 

I vårt arbeid har vi sett hvor viktig det er å jobbe lokalt, med lokalt ansatte og med lokale organisasjoner som har tillit i befolkningen.

Humanitære innsats, fleksibilitet og langsiktighet

Selv om ambassaden i Mali nå legges ned, understrekes det at Norge viderefører sin støtte til utviklings- og humanitært arbeid. Kirkens Nødhjelp oppfordrer Norge til å styrke innsatsen, med særlig vekt på å støtte lokale aktører og programmer i regionen.

Konfliktene i regionen er komplekse, med mange ulike aktører. Men felles for de alle, er at det går utover sivile.

De humanitære behovene i regionene er enorme, og vil med all sannsynlighet øke. Samtidig er det noen langsiktige trender som bør hensyntas, som eksempelvis en raskt økende og stadig yngre befolkning, i økende grad mangel på lønnet arbeid, press på naturressurser og klimaendringer.

Sahel trenger et fortsatt langsiktig engasjement, med en fleksibilitet til å kunne tilpasse innsatsen til en ofte svært turbulent kontekst.

Norge har et ansvar for å opprettholde innsatsen i Sahel, og fortsette å støtte arbeidet lokalt. Det trenger denne regionen mer enn noensinne.

Sunniva Kvamsdal Sveen

Jeg er debattjournalist i Panorama. Send meg gjerne en e-post med innlegg, svarinnlegg eller spørsmål.

Powered by Labrador CMS