Om panorama nyheter

Om oss

Panorama Nyheter er et fagblad om norsk og internasjonal utvikling og bistand. På nett publiserer vi daglige nyhetsoppdateringer, reportasjer og debattstoff, inkludert utenriksdekning av Afrika, Latin-Amerika, Asia og Midtøsten. I tillegg utgis det fra 2023 et halvårlig papirmagasin.

Kontaktinfo redaksjon

Navnet

Panorama betyr blant annet fri utsikt til alle kanter fra et høytliggende punkt. Rent fototeknisk settes panoramabilder sammen av flere enkeltbilder. Symbolikken har overføringsverdi til det journalistiske oppdraget; gjennom reportasjer, debatt og analyse vil vi bidra til å gi leserne nye perspektiver, innsikt og opplevelser. Vi skal belyse og sette det som skjer i verden, i sammenheng.

Uavhengighet

Panorama Nyheter, som ble startet i 1998 under navnet Bistandsaktuelt, eies av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Redaksjonen har likevel en fri og uavhengig stilling i henhold til Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier og Redaktørplakaten. Panorama Nyheter arbeider etter de etiske retningslinjene i pressens Vær varsom-plakat. Høsten 2021 ble det opprettet et styre for Panorama. For perioden 2021–2023 består styret av: Karine Østtveit (styreleder), Dan Banik, Jette Christensen, Martha Haukaas og ansattrepresentant Tor Aksel Bolle.

Redaksjonens uavhengige stilling er tydeliggjort i revidert formålsparagraf:

  • Gjennom uavhengig og kritisk journalistikk og debatt skal Panorama nyheter øke kunnskapen om og interessen for norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid og effekten av denne.

  • Panorama skal ha særlig fokus på kjerneområdene for norsk bistand, og gi innsikt i situasjonen for mennesker som lever i utviklingsland.
  • Panorama skal bidra til engasjement og debatt rundt utviklingsrelaterte spørsmål og tema, og sette dagsorden i samfunnsdebatten.
  • Panoramas målgrupper er alle som er interessert i globale spørsmål, inkludert ansatte i utviklings- og bistandsbransjen, offentlig forvaltning og media.

  • Redaksjonen i Panorama skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier og Redaktørplakaten. Redaksjonen skal forplikte seg på prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær varsom-plakaten.

  • Panorama er medlem i Fagpressen.

(Formålsparagrafen ble vedtatt av Panoramas styre 19. januar 2023)

Powered by Labrador CMS