Fra neste år skal Norad, som har kontorer i Hydrobygget i Oslo, forvalte mesteparten av norsk bistand.

Meninger:

Evalueringen av bistanden bør flyttes ut av Norad

I 2004 ble evalueringen av bistanden flyttet fra UD til Norad etter at mesteparten av pengeforvaltningen ble samlet i UD. Argumentet den gang var å skape avstand mellom forvaltning og evaluering. Når Norad får ansvaret for det meste av bistandsforvaltningen, er det rimelig å forvente at evalueringsfunksjonen flyttes ut av Norad.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Panorama har skrevet en rekke saker om endringen av den norske bistandsforvaltningen, der mye av forvaltningen som i dag skjer i Utenriksdepartementet skal overføres til Norad fra tidlig 2024.

Dette er på ingen måte noen forhastet beslutning fra politisk ledelse. Dette ble foreslått som ett av to alternativer i en Econ-rapport allerede i 2003 og har vært diskutert fram og tilbake mange ganger siden den gang.

Det er gode argumenter for at et direktorat er bedre i stand til å forvalte store overføringer enn et politisk departement. Så langt kan dette oppfattes som en fornuftig beslutning, selv om det også blir krevende – som mange andre har påpekt.

Omleggingen av bistanden:

  • Norad forvalter i dag det meste av Norges langsiktige bistand, mens UD forvalter det meste av nødhjelpen. 
  • Men 25. august meldte politisk ledelse at de vil omlegge bistanden, og samle det meste av bistandsforvaltningen hos Norad fra tidlig 2024.
  • Endringen innebærer at forvaltningen av nødhjelpen og bistand knyttet til globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, menneskerettigheter, mye av FN-støtten og tiltak i Europa, Sentral-Asia og Afghanistan flyttes fra UD til Norad.

Min bekymring knytter seg til hvordan en skal sikre at bistandsbudsjettet på nesten 60 milliarder kroner brukes best mulig. Bistandssektoren er full av høye ambisjoner og gode intensjoner. Samtidig skal midlene gå gjennom mange ledd og omsettes til konkrete resultater i land med store utviklingsutfordringer. Det forutsetter ikke minst troverdige opplegg for evaluering og læring.

Lover ikke godt

Bistandsforvaltningens evalueringsfunksjon ble flyttet fra Utenriksdepartementet til Norad i 2004 da mesteparten av pengeforvaltningen ble samlet i departementet. Argumentet den gangen var å skape avstand mellom forvaltning og evaluering.

Evalueringsfunksjonen ligger fortsatt i Norad. Den er i prinsippet uavhengig, men Norads ledelse bestemmer hvor mye som skal brukes på evaluering og hvem og hvor mange som ansettes til å utføre arbeidet.

De siste ti årene har bistandsbudsjettet vokst og Norad fått stadig mer forvaltningsansvar samtidig som budsjettet for å gjennomføre uavhengige evalueringer stadig har blitt mindre og antall ansatte som driver med evaluering stadig færre. Det lover ikke godt for det som kommer.

Med beslutningen om å overføre det meste av forvaltningen til Norad, burde tiden være overmoden for å opprette en evalueringsfunksjon utenfor Norad. Det er stort behov for en funksjon som er reelt uavhengig og som ikke er administrativt underlagt de denne funksjonen skal kontrollere og titte i kortene. Kanskje kan den svenske Expertgruppen för biståndsanalys tjene som modell?

Uansett er det viktig at også en i Norge erkjenner behovet for å styrke evalueringsfunksjonen. Dette er også i tråd med anbefalinger som OECD nylig har kommet med knyttet til evalueringer av statlig forvaltning. Det er ingen grunn til at en i Norge ikke skal følge disse. 

Uavhengighet er et grunnleggende prinsipp for gode evalueringer.

Powered by Labrador CMS