FN forlenger mandatet til operasjonen UNMISS i Sør-Sudan (bildet) med ett år. Det ble vedtatt i Sikkerhetsrådet med 13 stemmer for, ingen imot og Kina og Russland som stemte avholdent mandag.

Meninger:

Sør-Sudan vil trenge FN i lang tid

Mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan ble akkurat forlenget med ett år. Det kan landets innbyggere være glade for. Det kan nemlig hindre at en ny borgerkrig bryter ut i landet.

Dette er en kommentar. Meninger i teksten er skribentens egne.

Det politiske spenningsnivået i Sør-Sudan er økende. Derfor var det godt nytt da FNs sikkerhetsråd mandag denne uken gikk inn for å fornye mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i landet, UNMISS, med ett år til 30. april 2025.

De rundt 17.000 fredsbevarende soldatene og over 2000 FN-politifolkene er viktige for å beholde den relativt skjøre freden i landet.

Den viktigste oppgaven til UNMISS er å unngå at det bryter ut fullskala krig igjen, slik som fra 2013 til 2018.

Den største trusselen mot fred er ironisk nok landets aller første valg som planlegges for desember i år. Valget har allerede skapt uro. President Salva Kiir Mayardit har bekreftet at valget vil skje i desember, samtidig som store deler av opposisjonen har ønsket at valget utsettes på grunn av en rekke valgforberedelser som er langt fra klare.

Ikke valgstøtte fra FN

Tidligere denne måneden ga FN beskjed om at de ikke støtter et valg i Sør-Sudan i 2024 ettersom valgforberedelsene ikke er kommet langt nok.

Dette skjer fordi FN frykter at valget, slik situasjonen er nå, kan føre til at konflikten blusser opp igjen. Dermed blir valget etter all sannsynlighet utsatt, gitt at det meste av den eksterne pengestøtten til valget ser ut til å avhenge av FN-støtte.

Det var knyttet stor spenning til hvordan FN-avgjørelsen om valgstøtte eller ikke ville bli mottatt i befolkningen, gitt at president Kiir har gått ut og sagt at valget skal avholdes i desember i år.

Foreløpig er det ikke blitt registrert store protester eller tilsvarende i hovedstaden Juba eller andre steder.

Representanter fra opposisjonspartier jeg har vært i kontakt med, oppgir at de er svært glade for FNs avgjørelse. Det er naturlig å anta at presidentens politiske parti SPLM ikke er særlig begeistret for manglende FN-støtte.

Utestående valgelementer

En rekke elementer må være på plass før FN sier de kan støtte valget, deriblant at sørsudanesere som er internt fordrevne eller har flyktet ut av landet får muligheten til å stemme, uten at det innebærer en tvangsflytting av dem.

I tillegg krever FN en resolusjon som kan løse valgtvister, et oppsett for velgerregistrering, en folketelling og en avgjørelse om det skal være et presidentvalg eller et lokalvalg.

Til tross for at FN ikke støtter et valg i 2024, vil den internasjonale organisasjonen jobbe med partene for å forberede et fremtidig valg, i samarbeid med Den afrikanske union og den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD.

Væpnet konflikt

Selv om Sør-Sudan er inne i en relativt fredelig periode, pågår småskala væpnede konflikter og alvorlige menneskerettighetsbrudd i flere deler av landet.

Dette er ofte knyttet til spenninger mellom ulike etniske folkegrupper som gjerne innebærer stjeling av hverandres kyr og kidnapping av barn. Fylkene som er mest utsatt for denne typen konflikter er Warrap, Lakes, Upper Nile, Jonglei, Unity og Abyei.

Det er ventet at konfliktnivået vil blusse opp betydelig frem mot valget. Derfor er det ikke noe som tyder på at hjelpen fra FN vil bli overflødig med det første. 

I tillegg til å jobbe med deeskalering av lokale og sentrale konflikter og beskyttelse av sivile, driver FN i Sør-Sudan med matutdeling, vaksinering, og bekjempelse av seksualisert vold, for å nevne noe. 

Ingen av disse arbeidsoppgavene vil være løst på kort sikt.

Flest flyktninger i Afrika

Sør-Sudan, som er verdens yngste land, har skapt flere flyktninger i Afrika enn noe annet afrikansk land, ifølge FN.

Over 2,2 millioner sørsudanesere har flyktet fra landet, og både konflikt og matmangel er blant faktorene som driver folk på flukt. Vold og drap av sivile, samt utbredt seksualisert vold skaper frykt i befolkningen.

Ni millioner mennesker trenger nå matassistanse i Sør-Sudan, men FN og andre hjelpeorganisasjoner klarer bare å nå ut til 4,5 millioner mennesker grunnet manglende finansiell støtte. De øvrige 4,5 millioner menneskene, og særlig barn, kan på sikt forvente å få sykdommer knyttet til underernæring.

En fortsettelse av FNs fredsbevarende mandat i Sør-Sudan reduserer faren for en ny, blodig borgerkrig, men løser ikke matmangelen for den hardt prøvede befolkningen med det første.

Sunniva Kvamsdal Sveen

Jeg er debattjournalist i Panorama. Send meg gjerne en e-post med innlegg, svarinnlegg eller spørsmål.Powered by Labrador CMS