Syriske barn løp mot stedet der Verdens matvareprogram delte ut mat i flyktningleiren Atma, nordvest i Syria, 6. desember 2023.

Meninger:

Effektiv nødhjelp er styrende for valget vårt av partnere

Når nye humanitære partnerskap utlyses denne våren, skal alle organisasjoner som oppfyller kriteriene vurderes, ikke bare de seks største.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

De globale humanitære behovene er svært høye og har økt drastisk de siste årene. Norge er helt avhengig av gode partnere for at norsk bistand skal bidra til å redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet og rettigheter i væpnede konflikter og humanitære kriser.

Når Norad i år skal vurdere nye strategiske partnerskap med norske humanitære organisasjoner, oppfordrer Mads Almaas i Plan International Norge oss til å tenke nytt og ikke bare tilgodese de største.

Den oppfordringen tar vi, samtidig som vi skal bevare en partnermodell som har tjent oss godt. Styrende for Norges valg og prioriteringer er å bidra til å redde liv og lindre nød så effektivt som mulig.

Regjeringen vil i vår legge frem revidert strategi for norsk humanitær politikk. Siden forrige strategi ble fremlagt i 2019 har vi sett et stadig økende gap mellom humanitære behov og tilgjengelige midler.

Vi må prioritere svært strengt hvor hjelpen skal gis. For at norsk humanitær innsats skal nå ut raskt og effektivt, etablerte vi fra 2020 strategiske partnerskap med seks norske humanitære organisasjoner.

Disse organisasjonene ble valgt ut etter en grundig prosess med åpen utlysning. De har erfaringer, kapasitet og kompetanse med et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt. De er vårt «universalverktøy» for å respondere raskt på utfordringer flere steder i verden. Samtidig krever slikt også en viss størrelse.

Når det nå skal inngås nye strategiske partnerskap, er det viktig å minne om at også andre organisasjoner er verdsatte partnere på utvalgte områder, deriblant Plan International Norge. Også disse organisasjonenes spisskompetanse bidrar til at vi samlet sett når målene for den humanitære politikken.

Når Norad, på vegne av UD, i vår kunngjør en åpen utlysning av nye strategiske partnerskapsavtaler, skal alle søkere vurderes, også de som i dag ikke er strategiske partnere.

Søkerne, store så vel som mellomstore, må vise at de kan bidra til å nå de overordnede målene i den humanitære strategien og oppfyller kriteriene i utlysningene.

Sunniva Kvamsdal Sveen

Jeg er debattjournalist i Panorama. Send meg gjerne en e-post med innlegg, svarinnlegg eller spørsmål.Powered by Labrador CMS