«Vi må innrette norsk bistand slik at den sørger for mer matsikkerhet, klimainnsats og økonomisk utvikling», skriver utviklingsministeren. Her: Awa Dione bærer en kurv med nyhøstede auberginer i utkanten av landsbyen Notto Gouye Diama i Senegal i januar i år. Foto: Zohra Bensemra / Reuters / NTB

Meninger:

Matsikkerhetsstrategien skal gjennomføres på bakken

La meg forsikre Spire om at gjennomføring av matsikkerhetsstrategien er topp-prioritet i utviklingspolitikken.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Spires leder Elise Åsnes hevder i et innlegg at Norfunds investering i skogselskapet Green Resources, og mine svar til Stortinget om investeringen, tilsier at lovnadene om å satse på matsikkerhet er hule.

La meg forsikre Spire om at gjennomføring av matsikkerhetsstrategien er topp-prioritet i utviklingspolitikken.

Jeg er glad for at Spire engasjerer seg for matsikkerheten til verdens fattige. Det er et engasjement jeg deler. Høsten 2022 lanserte regjeringen en strategi for matsikkerhet i utviklingspolitikken. Målsettingene i strategien har veldig høy prioritet for meg.

Matsikkerhetssituasjonen i verden var alvorlig i 2022, men ventes å forverres inneværende og neste år. FN anslår at mer enn ti prosent av verdens befolkning ikke har tilgang til nok og næringsrik mat. I Afrika er det behov for, og etterspørsel etter, store investeringer i landbruket for at kontinentet i større grad skal kunne brødfø sin egen befolking.

Skape og hindre

Målet med strategien er å svare på disse utfordringene gjennom å bidra til økt lokal matproduksjon og investeringer i lokale verdikjeder, noe som vil gi mer verdiskaping og inntekt til fattige. Vi ønsker å redusere feil- og underernæring, og dermed få ned omfanget av potensielle sultkatastrofer.

Som eier av Norfund forventer jeg at selskapet arbeider systematisk med ansvarlig virksomhet, og gjennomfører gode aktsomhetsvurderinger i tråd med regjeringens eierskapspolitikk. Slik kan vi både skape arbeidsplasser og samtidig hindre at investeringer får utilsiktede konsekvenser for for eksempel småbønder og matproduksjon.

Som jeg har meddelt Stortinget, har Norfund informert meg om at investeringen i Green Resources har vært et krevende engasjement for dem over mange år. Og jeg merker meg også at Norfund har uttalt at de ikke ville gjort en lignende investering i dag.

Erfaringene er noe jeg, som ansvarlig for rammebetingelsene til Norfund framover, tar med i eierstyringsdialogen med Norfund. Vi må innrette norsk bistand slik at den sørger for mer matsikkerhet, klimainnsats og økonomisk utvikling.

Sunniva Kvamsdal Sveen

Jeg er debattjournalist i Panorama. Send meg gjerne en e-post med innlegg, svarinnlegg eller spørsmål.

Powered by Labrador CMS