Bønder i Nord-Mosambik fortalte Panorama at de følte seg ført bak lyset av norske Green Resources i 2018. Illustrasjonsbildet viser en bonde i Tica, nær Beira i Mosambik. Foto: Marco Longari / AFP / NTB

Meninger:

Regjeringens tvetydige utviklingspolitikk

Norge gir bistand med den ene hånda, og forhindrer matsikkerhet med den andre.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har lenge løftet fram matsikkerhet som sin øverste prioritet i utviklingspolitikken. Nylig var også Tvinnereim i Senegal på toppmøtet om matsikkerhet, og var igjen tydelig på at afrikansk matsikkerhet må prioriteres.

Dette står i kontrast til hva som skjedde like før. På Stortinget fikk nemlig stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt svar på sitt spørsmål til utviklingsministeren, hvor han utfordret ministeren til å redegjøre for hva hun har gjort for de mosambikiske småbøndene som mistet bruksrett til jorda si på grunn av et Norfund-støttet prosjekt.

Svaret fra utviklingsministeren var ikke betryggende.

Les også: Norsk skogsatsing: Bønder i Mosambik føler seg lurt

Norgesfinansiert landran

Green Resources, et norsk selskap finansiert av blant annet Norfund, inngikk nemlig en avtale med den mosambikiske staten om å etablere skogplantasjer på land brukt av småbønder.

I Mosambik, hvor alt land eies av staten, har prosjektet ført til at småbønder har mistet bruksrett og tilgang til jordlappene sine. Samtidig sliter hele 80 prosent av mosambikere med matmangel, ifølge Verdens matvareprogram.

Utviklingsministeren avsluttet sitt svar til Rødt-politikeren med å si: «Jeg har ellers merket meg at Norfund har uttalt at de ikke ville gjort en lignende investering i dag.»

Allerede i 2017 ble Green Resources advart om konsekvensene skogprosjektet deres kunne få for mosambikiske småbønder. Året etter kom Norge, gjennom Norfund, inn på eiersiden. Norfund har siden investert over én halv milliard norske kroner i Green Resources-prosjekter i Øst-Afrika. Selv om skogdriften hadde ført til mange flere arbeidsplasser, har den likevel hindret småbønders muligheter til selvforsyning.

Lovnadene om å satse på matsikkerhet her virker derfor hule.

Matstrategien

En av de største utfordringene verden står overfor i dag er en forverret sultkrise. Utsiktene til å nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030, blir stadig mindre sannsynlige.

Mot slutten av fjoråret slapp regjeringen derfor en helt ny, etterlengtet strategi for hvordan norsk utviklingspolitikk skal jobbe for matsikkerhet.

I Tvinnereims forord til matstrategien forklarer hun at «målet med regjeringa sin utviklingspolitikk er å kjempe mot svolt og å auke den globale matsikkerheita».

Gjennom hele strategien løftes småskalaprodusentene fram som sentrale i arbeidet for å oppnå lokal matsikkerhet. Småbonden skal prioriteres, er altså budskapet i strategien. Men har Norfunds investering i Mosambik bidratt til det?

Matsuverenitet

Det er et velkjent paradoks at afrikanske land ser seg nødt til å importere mat for milliarder av dollar i året, til tross for at Afrika har mulighet til å brødfø seg selv. Dette paradokset trekkes til og med fram av utviklingsministeren selv, i forordet til matstrategien.

Hun skriver: «Det afrikanske kontinentet har jord og folk. Afrika kan brødfø seg sjølv. Afrika ønskjer å brødfø seg sjølv.» Dette gjentok hun også under matsikkerhetsmøtet i Senegal.

I forordet trekkes også matsuverenitet fram som et viktig prinsipp for utviklingspolitikken. Regjeringen vil nemlig «ta ei internasjonal leiarrolle for matsikkerheit, auka sjølforsyning og nasjonal matsuverenitet og småskalaprodusentane si rolle i å styrkje berekraftige matsystem.»

At norsk politikk, gjennom investeringene Norfund gjør i selskaper som Green Resources, ødelegger for nettopp afrikanske småbønders muligheter til selvforsyning, står fram som et tydelig eksempel på hvordan norsk bistandspolitikk undergraver egne målsetninger.

Hvis dette er det lederrollen går ut på, er det gode grunner til å være bekymret for Norges rolle i kampen mot sult.

I matstrategien løftes også Mosambik fram som et særlig satsingsland hvor kompetansen for matsikkerhet skal styrkes. At Norge samtidig investerer i prosjekter som fratar småbøndene mulighetene de har til å livnære seg selv vitner om en lite samstemt bistandspolitikk, til tross for store ord fra utviklingsministeren om matsuverenitet og matsikkerhet.

Tvinnereims satsning på matsikkerhet er både riktig og viktig. Nå må regjeringen implementerer denne strategien på en helhetlig måte.

For at småbønder, som den mosambikiske bonden Alifa Aide, skal kunne brødfø seg selv, kan ikke Norge og Norfund fortsette å støtte prosjekter som bidrar til landran. I stedet må norsk utviklingspolitikk bidra til selvforsyning og matsuverenitet, også når det går på bekostning av annen politikk.

Powered by Labrador CMS