Universitetsstudenter på et internat i Senegals hovedstad Dakar.

Meninger:

Kunnskap må få en sentral plass i den nye Afrika-strategien

Til neste år kommer regjeringens nye Afrika-strategi. Der bør satsing på kunnskap og samarbeid stå sentralt. Det vil styrke afrikanske og norske fagmiljøer og institusjoner gjensidig.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Liberale verdier er under press i store deler av verden, inkludert i flere afrikanske land.

For å motvirke denne utviklingen, er solide, akademiske institusjoner og tilgang på utdanning nødvendig. Universiteter og høyskoler er sentrale aktører for å løse mange av de store samfunnsutfordringene som kommer til uttrykk i FNs bærekraftsmål, for å bygge gode samfunn og hindre hjerneflukt fra Afrika til andre verdensdeler.

Derfor bør regjeringens kommende Afrika-strategi legge vekt på samarbeid som bidrar til kapasitets- og kvalitetsutvikling for og mellom universiteter i afrikanske land.

Kunnskap og kompetanse går heller ikke kun én vei, og samarbeid på kunnskapsområdet vil kunne styrke norske forsknings- og utdanningsmiljøer gjensidig.

Målet må være langsiktige relasjoner mellom forskere og institusjoner i Norge og i afrikanske land. For å få til dette er likeverdige partnerskap en forutsetning. Det samme er et faglig fundert samarbeid, valgt av norske og afrikanske institusjoner.

AU-EU-samarbeidet

Vi mener regjeringen bør hente inspirasjon fra hvordan EU har styrket samarbeidet sitt med den afrikanske unionen, AU.

På det sjette europeiske og afrikanske toppmøtet i februar 2022 definerte nemlig ledere fra begge de to kontinentene at vitenskap skulle ha en sentral plass i det strategiske samarbeidet dem imellom.

Det ble lansert en felles afrikansk-europeisk innovasjonsagenda for å styrke det langsiktige samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner på kontinentene.

I praksis innebærer dette å utvikle gode administrative støtteapparater, verdensledende forskningsinfrastruktur og etablering av sentre for fremragende utdanninger, for å nevne noe.

Norges rolle

Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid er ressurskrevende. Derfor er det viktig å videreføre og styrke programmer som bidrar til forsknings- og utdanningssamarbeid med universiteter i flere afrikanske land.

Norges innsats bør dreie seg om å støtte institusjoner og strukturer for samarbeid og nettverk både mellom norske og afrikanske universiteter og høyskoler, og mellom afrikanske universiteter i og på tvers av land. Det i tillegg til å styrke karrieremuligheter for afrikanske akademikere gjennom å videreutvikle utvekslings- og samarbeidsordninger, og bidra til infrastruktur for forskning og deling av forskningsresultater.

Ved å styrke samarbeidsprosjekter mellom universiteter i sør, vil Norge også bidra til økt kvalitet og kapasitet og til å støtte etableringen og utviklingen av sterke, konkurransedyktige forskningsinstitusjoner.

Norge er en liten, åpen økonomi, sterkt integrert i internasjonalt kunnskapssamarbeid. Flere universiteter og høyskoler har langvarig samarbeid med afrikanske universiteter. Det er viktig at regjeringens nye Afrika-strategi anerkjenner verdien av disse samarbeidsrelasjonene.

Powered by Labrador CMS