Fallende kobberpriser gjør at gruveselskapene var lite villige til å betale mer skatt til zambiske myndigheter. Foto: Jan Speed

Kuttet gruveskatten

Etter måneder med lobbyvirksomhet fra gruveselskaper har Zambias regjering omsider gitt etter for presset for å kutte den nye gruveskatten.

Publisert

For å få en mer rettferdig fordeling av gruveinntektene mellom regjeringen og gruveselskapene foreslo finansminister Alexander Chikwanda i årets budsjett å øke gruveskatten (royalty) til 20 prosent på dagbruddsdrift og til 8 prosent på undergrunnsgruver..

Det ble antatt at regjeringen ville tjene 1,8 milliarder kroner på de budsjetterte endringene. Men de nye skattene ble sterkt kritisert av gruvesektoren.

Gruveindustrien representerer mer enn 86 prosent av Zambias direkte utenlandske investeringer.

Nektet

Gruveselskapene nektet å betale de nye skattene. Regjeringen fryktet at den fastlåste situasjonen ville blitt skadelig for økonomien med en svekkelse av landets valuta, kwacha.

Gruver som Barrick-Lumwana i den nordvestlige provinsen truet med å legge ned driften ved utgangen av mars, noe som ville ført til at 4000 arbeidere mistet jobben.

Zambia Chamber of Mines, som representerer gruveindustrien og allierte industrier i Zambia, mente at det nye skatteregimet ikke var bærekraftig i en situasjon der kobberprisene stuper.

President Lungu merket seg at noen gruver er dyre i drift mens andre er mer kostnadseffektive.

– Gruveindustrien har åpenbart blitt påvirket av kobberprisene på det internasjonale markedet. Det er tydelig at denne ugunstige økonomiske trenden globalt skyldes den svake internasjonale etterspørselen etter kobber, sier Lungu.

– Jeg vil benytte anledningen til å gjenta at dialog fortsatt skal være det viktigste i våre styringsmetoder. Dialogen mellom regjeringen og gruveselskapene vil fortsette, sier Lungu.

14. januar i år var prisen på kobber 5353,25 amerikanske dollar per tonn, som er det laveste siden juli 2009.

 Utviklingsprogrammer

Fred Mutesa, leder i Zambians for Empowerment and Development, sier at den nye gruveskatten er et vanskelig tema.

– Jeg vet at presidenten ønsket å øke regjeringens inntekter slik at de skulle kunne gjennomførre utviklingsprogrammer, sier Mutesa, som er tidligere lærer i utviklingsstudier ved Universitetet i Zambia.

Han mener likevel at presidenten måtte gi opp sin kompromissløse posisjon, en posisjon mange mennesker ønsket at han skulle beholde.

– Gruveselskapene kjempet tilbake, og konflikten rammet økonomien. Det førte til at utviklingsprogrammer ble avbrutt, sier Mutesa. Han tror at presidentens avgjørelse neppe vil være populær hos de radikale.

– Men jeg tror at på lang sikt vil det vise seg at det var riktig. Kwachaen er rammet, jobber er i fare og økonomien er nedadgående. Det er viktig på kort sikt å oppnå stabilitet og gjenopprette tillit i økonomien, sier han.

Skatt for utvikling

Norge støtter Zambias skattemyndigheter for å styrke deres kapasitet og kompetanse på gruvesektoren. Den norske ambassaden i Lusaka skriver på sin hjemmeside at de håper at den pågående konflikten i noen av gruveskattesakene snart vil bli løst av de involverte partene slik at man oppnår en vinn/vinn-situasjon. Ambassaden skriver at Norge tror på en fleksibel kombinasjon ved skattelegging av gruveindustrier når det gjelder både royalty og inntektsskatt.

Norge advarer mot individuelle selskapsavtaler og at alle selskaper i en sektor bør behandles likt.

Powered by Labrador CMS