Før militærkuppet var planen at det norske selskapet Scatec skulle bygge ut et 735 megawatt-kraftverk på Myitnge-elva i Shan. Foto: Multiconsult / SN Power / Scatec

Norsk energi-selskap skulle bygge et av Myanmars største vannkraftverk. Med kuppet er milliard-prosjektet lagt på is

Kraft-avtalen med burmesiske myndigheter kunne ha bidratt til bedre levekår for flere millioner mennesker. – Ikke naturlig å gå i dialog med myndighetene nå, sier Scatecs Jarl Kosberg.

Publisert

Ringvirkningene fra et prosjekt som Middle Yeywa er enorme; det betyr en fundamental velstandsutvikling for veldig mange mennesker

Middle Yeywa Hydropower Project skulle bli viktig for utviklingen i Myanmar. Og da Scatec kjøpte SN Power ifjor, var det fortsatt optimisme om prosjektet:

«Myanmar trenger fornybar energi» - og dét kan SN Power bidra med, var budskapet på selskapets nettsider. Det ble påpekt at Middle Yeywa-prosjektet er teknisk og økonomisk levedyktig, og at vannkraftverket kunne «bidra til jevn energiproduksjon», også i tørkeperioder. Men da Scatec rett før påske presenterte sine viktigste prosjekter i land som Uganda og Laos, ble ikke Middle Yeywa-prosjektet nevnt med ett eneste ord. Hvorfor?

Fordi Myanmar-miliæret har kuppet makten. Prosjektet er lagt på is.

- Følger utviklingen tett

- I lys av den uoversiktlige situasjonen, har videre arbeid med prosjektet blitt satt på vent, sier Jarl Kosberg, direktør for Scatecs vannkraft-prosjekter.

- Men har dere hatt dialog med det nye regimet etter kuppet?

- Nei. Det er ikke naturlig for oss slik situasjonen er, og det er heller ingen fra burmesiske myndigheter som har tatt kontakt med oss, sier Kosberg.

- Middle Yeywa skulle bli et av Myanmars største vannkraftverk: Hva kunne dét betydd for utviklingen i landet?

- Dersom prosjektet realiseres, vil elektrisitetsproduksjonen anslagsvis kunne tilsvare forbruket til rundt 1,8 million husstander, sier Kosberg.

Han påpeker at vannkraft i utviklingsland betyr store endringer i folks liv.

- Når folk får tilgang til strøm, får de lys i hjemmene sine, med alt det betyr for barns skolegang, for mulighetene til å skape seg en jobb, få en inntekt og mat på bordet. Middle Yeywa ligger i et område med store værmessige variasjoner. Strøm og bedre muligheter for irrigasjon gir fleksibilitet i landbruket, som igjen kan gi økt matproduksjon. Ringvirkningene av et slik prosjekt er enorme; vi snakker egentlig om en fundamental velstandsutvikling for veldig mange mennesker, sier Kosberg.

- Store ringvirkninger

Da Solenergiselskapet Scatec Solar kjøpte vannkraftgiganten SN Power for nesten 11 milliarder i fjor, fikk selskapet kontrakten med burmesiske myndigheter på kjøpet. Scatec opplyser til Bistandsaktuelt at SN Power fortsatt står som formell eier av prosjektet, men at selskapet ikke har egne fast ansatte i Myanmar.

Ifølge en forstudie ferdigstilt for SN Power i 2018, skulle det planlagte vannkraftverket bestå av en 160 meter høy demning, et 70 kilometer langt vann-reservoir og en underjordisk kraftstasjon. Rapporten fra Multiconsult anslår bygge-kostnadene til vel syv milliarder kroner, før kostnader til blant annet prosjekt-drift, land-rettigheter og sosiale og miljømessige tiltak er inkludert.

Sannsynligvis ville kostnadene ved ferdigstillelse blitt det dobbelte, minst.

- Jeg kan ikke kommentere tallene i rapporten, de er jo også bare anslag og et ferdigfinansiert prosjekt består av mye mer enn de konkrete byggekostnadene. Det jeg kan si, er at store vannkraft-prosjekter er mer kostnadseffektive enn mindre. Middle Yeywa er blaant de største prosjektene i vår portefølje, som også i norsk sammenheng ville vært et stort vannkraftverk.

Kosberg vil heller ikke opplyse hvor mye penger SN Power har brukt på prosjektet siden avtalen ble inngått i 2014.

- Vi rapporterer ikke finansielle detaljer for enkeltprosjekter.

Han forklarer at prosjektet fortsatt er i en utviklingsfase.

- Det gjenstod en del arbeid, i tillegg kan en byggefase pågå i fire til fem år. En ferdigstillelse ville nok vært en del år fram i tid, men en slik prosess skaper jo også ringvirkninger i et lokalsamfunn, blant annet med økt sysselsetting, sier Kosberg.

- Men hva betyr det konkret at prosjektet er lagt på is?

- Vi følger utviklingen i Myanmar tett og det er for tidlig å si noe om videre politisk utvikling og dermed også om videre arbeid med Middle Yeywa.

Generalen: Vil ha vannkraft

I slutten av mars ble det også kjent at et annet vannkraft-prosjekt i Shan er satt på vent. Shweli 3-prosjektet, der Electricite de France (EDF) er blant utbyggerne, er «suspendert» fordi «respekt for grunnleggende menneskerettigheter» er et fundament i alle EDFs prosjekter, ifølge Frontier Myanmar.

Militærkuppet endret også betingelsene for det norske engasjementet i Myanmar, og var bakgrunnen for at Norge frøs stat-til-stat-bistanden for noen uker siden.

Siden kuppet er minst 570 demonstranter drept, 2728 fengslet, ifølge Assistance Association for Political Prisoners. Og sist uke advarte FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, om full borgerkrig da hun orienterte Sikkerhetsrådet. Ti av landets etniske hærgrupper har nå sluttet opp om demokratibevegelsen og tatt avstand fra militærets vold. Disse kontrollerer store deler av landet, blant annet i Shan - der Scatecs prosjekt var planlagt.

I februar, et par uker etter kuppet, ga seniorgeneral Min Aung Hlaing en ordre om at arbeid med utbygging av pågående vannkraftprosjekter måtte fortsette:

Under et møte i State Administrative Council (SAC) i februar uttalte juntaleder Min Aung Hlaing at han ønsket progresjon i arbeidet med fornybar energi. Nå har flere internasjonale selskaper satt store kraftprosjekter på vent. Foto: Office of the Commander-in-Chief of Defence Services

I et møte i State Administrative Council (SAC) uttalte juntalederen at «prosjekter knyttet til kraftproduksjon må gjennomføres», ifølge avisen Myanmar Times, som refererer til militærets «nyhets-tjeneste» der kraftprodusenter bes holde «vannkraftproduksjonen i gang, for å spare statsbudsjettet». Min Aung Hlaing skal ha pekt spesielt på at det nye regimet vil prioritere fornybar energi.

- Ikke naturlig med dialog nå

Bistandsaktuelt spør Kosberg hvorfor det er umulig å samarbeide med Myanmars nye regime om Middle Yeywa-prosjektet:

- Det er for tidlig å si noe om videre politisk utvikling og dermed også om det videre arbeidet med Middle Yeywa, sier Kostad.

- Men har dere registrert at hærledelsen har signalisert at vannkraft blir viktig framover, at SAC har ytret ønske om at vannkraftprosjekter fortsetter?

- Ja, det har vi. Men det er ikke naturlig for oss å gå i dialog med Myanmars myndigheter slik situasjonen er nå, sier Kosberg.

- Et militærkupp kan man kanskje ikke verne seg mot, men hva tenker du om at juntaen nå stikker kjeppene i hjulene for et så viktig infrastrukturprosjekt?

- Scatec jobber langsiktig med fornybarprosjekter over hele verden og forholder seg til rammebetingelsene vi møter i hvert enkelt land på best mulig måte.

- Er det trist å se at et prosjekt, som ble sett på som lovende, nå er lagt på is?

- Ja, selvfølgelig. Dette er et av de viktigste prosjektene i vår portefølje, så vi håper naturligvis at situasjonen skal endre seg - slik at prosjektet kan ferdigstilles.

Powered by Labrador CMS