- Vi er bekymret over at de seneste reguleringene, sammen med andre reguleringer, har lagt begrensninger på ytringsfriheten og det demokratiske rom, sier utenriksiminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt

Tanzania: Mindre ytringsfrihet, Norge uttrykker bekymring

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykker bekymring over redusert presse- og ytringsfrihet i Tanzania. Nylig har myndighetene i landet innført store innskjerpinger, herunder sensur av stoff laget av tv- og radiokanaler.

Publisert

Slikt innhold, for eksempel programmer laget av BBC Africa, er nå forbudt å publisere uten myndighetenes forhåndsgodkjennelse. En talsmann for myndighetene har begrunnet reguleringen med at utenlandsk innhold kan true landets samfunnssikkerhet og moralske verdier.

- Norge følger utviklingen i Tanzania tett. Vi er bekymret over at de seneste reguleringene, sammen med andre reguleringer som er iverksatt de siste årene, har lagt begrensninger på ytringsfriheten og det demokratiske rom, sier Eriksen Søreide i en e-post til Bistandsaktuelt.

Ifølge utenriksministeren har Norge ved en rekke anledninger tatt opp denne negative utviklingen i samtaler på politisk nivå, og gjennom uttalelser sammen med likesinnede land.

Viktig samarbeidsland

Tanzania har i flere tiår vært et svært viktig samarbeidsland for norsk bistand til Afrika. Mens landet tidligere ble regnet for å ha en positiv holdning til en fri samfunnsdebatt og demokratiske rettigheter, har det under den nåværende presidenten kommet på plass mange strenge reguleringer og nye kontrolltiltak.

Flere journalister er samtidig blitt arrestert og tatt inn til avhør, mens flere opposisjonspolitikere har opplevd ulike former for vold og trakassering.I sommer kom nyheten om at ytringer på sosiale medier skal kontrolleres.

Ifølge det nye lovtillegget, som ble innført 17. juli, er det nå ulovlig å poste «rykter» eller meldinger som «latterliggjør, fornærmer eller skader Tanzanias rykte, anseelse eller status» på sosiale medier som Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram og YouTube.

- Vurderes kontinuerlig

- Vi vurderer fortløpende hvordan vi best kan styrke ytringsfrihet i Tanzania. Dette gjør vi gjennom dialog med myndigheter, samarbeid med likesinnede land og direkte støtte til menneskerettighetsorganisasjoner, sier Eriksen Søreide.

Ifølge utenriksministeren er menneskerettigheter et fast punkt på dagsorden i de årlige politiske konsultasjonene med tanzanianske myndigheter

Hun understreker samtidig at Norge vil fortsette å støtte opp om sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for sivile og politiske rettigheter, inkludert ytringsfrihet, og at Norges representanter vil ha jevnlig kontakt med menneskerettighetsforsvarere.

Norge har de siste ti årene gitt omlag 4,9 milliarder kroner i bistand til Tanzania, hvorav 2,4 mrd. kroner har gått via landets myndigheter. Miljø og energi er viktigste sektor. Budsjettstøtten til landet ble avviklet i 2014.

Powered by Labrador CMS