Talibans nedstengning av skoler for jenter over sjette klasse i store deler av Afghannistan har vakt sterke reaksjoner både i Afghanistan og i resten av verden. Nå viser en ny rapport at Taliban-ledere sender sine egne døtre på skoler og universiteter i utlandet. Ifølge rapporten har mange i Taliban en annen holdning til jenter og kvinners utdanning enn tidligere.
Talibans nedstengning av skoler for jenter over sjette klasse i store deler av Afghannistan har vakt sterke reaksjoner både i Afghanistan og i resten av verden. Nå viser en ny rapport at Taliban-ledere sender sine egne døtre på skoler og universiteter i utlandet. Ifølge rapporten har mange i Taliban en annen holdning til jenter og kvinners utdanning enn tidligere.

Ny rapport:

Taliban-topper sender egne døtre på skoler og universiteter

En ny generasjon talibanere har et mer liberalt syn på utdanning, ifølge Afghan Analyst Network. Mens skolene fortsatt er stengt for flertallet av jenter i Afghanistan, sender Taliban-topper sine egne døtre på skoler og universiteter i Pakistan og Qatar.

Publisert Oppdatert

Siden Taliban tok makten i Afghanistan i august i fjor, har skolene for jenter fra sjette klasse og oppover vært stengt i store deler av landet. De nye makthaverne har fått kraftig kritikk for dette og flere andre overgrep mot kvinner og jenters rettigheter. Jenters rett til utdanning sto da også høyt på agendaen da Taliban møtte aktivister og representanter for vestlige land i Oslo for to uker siden.

Taliban lovet da at skolene for jenter skulle åpne i mars.

Endringer innad

Nå dokumenterer en rapport fra den svært anerkjente Afghan Analyst Network (AAN) hvordan holdningene til jenters utdanning er i endring i Taliban-bevegelsen.

«Siden alle i nabolaget gikk på skole, krevde barna våre at de også skulle gå på skole. Så det fjerde året sendte jeg mine tre sønner og to døtre på skole", sier et medlem av Talibans forhandlingsteam i Doha i rapporten.

I rapporten understrekes det at mange i dagens Taliban har en annen bakgrunn og andre erfaringer enn de som ledet Taliban da islamistene hadde makten på 90-tallet.

«Mens den første generasjonen av Taliban, enten var madrasa-utdannede eller uutdannede, inkluderer den nåværende generasjonen et betydelig og innflytelsesrikt segment som har hatt minst noe ikke-religiøs-skolegang, inkludert høyere utdanning. Og de kommer fra familier der både gutter og jenter har fått utdanning .

Der skoler er tilgjengelige og alle andre sender sine sønner og døtre til skolen, har mange Taliban-ledere som bor i byer valgt å gjøre det samme», står det i rapporten.

Påvirket av eksil

Mange av den nye generasjonen talibanere har hatt lange perioder i eksil i Pakistan og Qatar, hvor de har sett at andre «gode muslimer» gi sine sønner og døtre utdannelse som skal ha påvirket en del Taliban-medlemmer.

To medlemmer av Talibans Qatar-kontor skal ha forlatt barna sine i Doha da de kom tilbake til Kabul for at utdanningen deres ikke skulle bli forstyrret.

«Taliban-medlemmer og deres familier som bor her [i Qatar] har sterke krav til moderne utdanning, og ingen motsetter seg det for verken gutter eller jenter – uansett alder», sier en Taliban-tjenestemann til AAN.

Et annet eksempel som trekkes fram er at datteren til en nåværende Taliban-minister og tidligere medlem av gruppens lederråd for tiden studerer medisin ved et Qatar-universitet.

Kommandant etablert skole for jenter

Noen Taliban-kommandanter har, ifølge rapporten, grunnlagt skoler, universiteter og private madrasaer i Pakistan og Afghanistan som tar imot jenter. Disse madrasene er mer moderne enn tradisjonelle madrassaer og har inkludert ikke-religiøse fag som matematikk, historie, engelsk, samt datakunnskaper.

Rapportforfatterne peker blant annet på et eksempel fra Ghazni, hvor en Taliban-kommandør etablerte denne typen madrassa, og ansatte mullaer for å lære yngre jenter religiøse fag ved siden av noen skolefag. Han ansatte kvinnelige lærere til også å undervise ungdom og kvinner.

En del Taliban-tjenestemenn i Afghanistan skal også, ifølge rapporten, i hemmelighet ha registrert døtrene sine på private skoler og universiteter hvor de tar leksjoner i fag som anses som fremmede, inkludert engelsk og datakunnskaper.

CMI-forsker og Afghanistan-ekspert Arne Strand understreket at Taliban også har vært og er en mer sammensatt bevegelse enn mange i Vesten tror. Han påpeker at selv om det på 90-tallet var et generelt forbud mot jenteutdanning i da Taliban styrte så var det mange lokale unntak.

– Kirkens Nødhjelp støtta jenteutdanning til og med 12 klasse i Hazaradelen av Ghazni, der var det lokalt press og organisering for jenters utdanning. SDen svenske Afghanistankomiteen stilte for eksempel som krav for å videreføre sine utdanningsprosjekter at jenter også måtet ha tilgang, resultatet ble at av 200 000 studenter var 37 000 jenter. Enkeltpersoner inne Taliban sendte også da jenter på skolen, det var mer avhengig av egen bakgrunn og familien sine holdningarr enn at de tilhørtee Taliban,sier Strand.

Også forsker Ashley Jackson, som er leder Centre for the Study of Armed Groups på Overseas Development Institute (ODI) , understreker hvor sammensatt holdningene i Taliban er.

Jeg har fulgt på Talibans holdninger til jenters utdanning over tid, og problemet er at det rett og slett ikke er et enhetlig bilde. Noen steder har holdningene nesten ikke endret seg i det hele tatt, mens andre steder ser vi mer anerkjennelse av viktigheten av – i det minste – grunnskoleopplæring. Og Taliban er ikke de eneste som er imot jenters utdanning; i mange konservative samfunn har store blokker av menn som ikke har noen tilknytning til Taliban identiske synspunkter, sier hun.

Jackson understreker at det også er strukturelle problemer som får foreldre til å nøle med å sende jenter til skolen: usikkerhet, fattigdom og mangel på tilgang til kvinnelige lærere eller skikkelig infrastruktur.

Så det er veldig vanskelig å generalisere. Samtidig er det viktig å erkjenne at det alltid har vært et mangfold av meninger om utdanning innenfor Taliban. Noen Taliban-tjenestemenn sendte sine egne døtre til "underjordiske" skoler i Kabul. Og likevel forbød Taliban som regjering effektivt jenters tilgang til utdanning, sier Jackson.

Vil ha utdannede koner

Andre Taliban-tjenestemenn har registrert barna sine på private pakistansk-drevne skoler i Qatar, som følger en pakistansk læreplan, men som fortsatt underviser i engelsk.

Også Taliban-medlemmer som har bodd over tid i afghanske storbyer som Kabul og Kunduz skal ha blitt påvirket av mer liberale holdninger til jenters utdanning. De skal ha blitt vant til å tilbringe tid med kvinner som er utdannet.

Ifølge rapporten har de endrede holdningene til utdanning hos mange talibanere også påvirket hvem de ønsker som kone. Flere Taliban-medlemmer på ulike nivåer gifter seg med flere koner. Og når de ser etter kone nummer to, eller nummer tre, skal lærere og sykepleiere angivelig være blant de foretrukne yrkene for en ny brud.

"Tidligere var det ikke vanlig praksis, fordi svært få kvinner var lesekyndige, men nå kan du finne velutdannede kvinner overalt. Utdanning lar dem leve et godt liv. De kjenner rettighetene til en ektemann bedre og kan bedre lære opp dine sønner og døtre. Dette er grunnen til at en lesekyndig kone er en nødvendighet i dag.», sier en Taliban-minister i rapporten.

Kan få stor betydning

I rapporten fra AAN poengteres det at holdningene i Taliban til utdanning varier sterkt og at lokale kommandanters holdning har mye å si for hva slags praksis som blir fulgt.

Utviklingen i Afghanistan de siste månedene viser også at konservative og kvinnefiendtlige holdninger står sterkt i den islamistiske bevegelsen.

Kvinnelige aktivister, som blant annet har demonstrert for kvinners rettigheter og rett til utdanning, er under økende press. Flere blir arrestert og trakassert. En rekke menneskerettighetsorganisasjoner gikk nylig ut en med en felles uttalelse hvor de fordømte den "vedvarende mishandlingen, trakasseringen og samt menneskerettighetsbruddene utført av Taliban mot kvinnelige aktivister".

Mange steder i Afghanistan er fortsatt både Taliban og store deler av lokalbefolkningen mot at jenter over en viss alder skal få utdanning.

Men rapportforfatterne understreker at selv om det fortsatt er delte meninger om jenter og kvinners utdanning i den bokstavtro bevegelsen, har holdningene i store deler av det afghanske samfunnet endret seg.

Og dét vil over tid bli vanskelig å ignorere for de nye makthaverne.

«En politikk som begrenser eldre jenters utdanning vil rett og slett ikke være i tråd med samtidens holdninger til jenters utdanning i store deler av Afghanistan. Det som kan vise seg å være viktig, som denne rapporten har vist, er at en sentral del av Taliban-ledelsen også har oppdaget verdien av skolegang for sine egne barn og i deres eget liv», heter det i rapporten.

- Afghanistan har endret seg over de siste 20 åra, og Taliban med det – de investeringene som er gjort innen utdanning og helse har endret normer og økt statusen til utdanning - og kvinner i mange yrker . Det kan ikke reverseres, til det er aksepten for stor også hos Taliban – og hos deres familier, sier Arne Strand.

Jackson er skeptisk Ptil å legge for mye vekt at noen Taliban-topper sender sine døtre på skolen. Hun understreker at det avgjørende er at makthaverne i Afghanistan nå tar grep som hjelper de mange millioner jentene som ikke har et skoletilbud - at Taliban åpner skolene for jenter i mars slik de har lovet.

Det er motstand mot jenters utdanning i mange deler av det afghanske samfunnet, ikke bare hos Taliban. Dette skyldes en rekke faktorer og vil ikke endre seg over natta. Det er veldig viktig å erkjenne disse ulike årsakene som hindrer jenters tilgang til utdanning, og utforme retningslinjer for utdanning som tar hensyn til dette. Lokalt basert utdanning - som Taliban aksepterer - lar jenter delta på undervisning i private omgivelser og hjemmeskoler. Dette har også en tendens til å adressere bekymringene til mer konservative samfunn eller foreldre, og kan være et viktig tiltak for å utvide tilgangen til utdanning, sier Jackson.

Powered by Labrador CMS