Hundretusenvis av husholdninger i Kenya har de siste årene fått tilgang til strøm gjennom løsninger med solceller og batterier.

Kenya:

På vei mot å bli 100 prosent fornybar

Kenyas forbruk av fornybare energikilder har økt voldsomt de siste årene. Nå håper landets myndigheter å nå målet om å bli 100 prosent fornybar innen 2030. – Realistisk at målet nås, sier Per Kristian Sbertoli i Norfund.

Publisert Oppdatert

Kenyas forbruk av fornybar energi har i de siste årene økt kraftig, fra om lag 30 prosent i 2013. Kenyanske myndigheter håper nå at målsetningen om å være 100 prosent fornybar i sin energiproduksjon innen 2030 skal nås, ifølge ESI Africa.

Sjefen for Kenyas energimyndighet, Dr. Gordon Kihalangwa, forteller til nettstedet at fornybar energi nå utgjør 73 prosent av landets totale energiproduksjon.

– 90 prosent av elektrisiteten som brukes i landet er fra rene kilder, noe som er nøkkelen til å forbedre folks helse, sier Kihalangwa ifølge den afrikanske avisen.

Det hårete målet er en del av en ny strategisk energi-plan i det østafrikanske landet.

– Den strategiske planen dekker fem sektorer som inkluderer husholdninger, bygninger, transport, forsyningsindustri og landbruk. Disse retter seg mot alle de essensielle områdene i vår Big Four-agenda som omhandler matsikkerhet, rimelige boliger, produksjon og helsetjenester for alle, sier Kihalangwa til ESI Africa.

Generalsekretæren anslår at bygningsmassen i Kenya vil vokse omtrent 47 millioner kvadratmeter innen 2025, noe som vil øke elektrisitetsforbruket i bygninger og i anleggssektoren. Målet er at dette forbruket skal dekkes av ren strøm.

– Kenya er på veien mot bedre energieffektivitet, sier Kihalangwa.

Norfund: Et realistisk mål

– Det er svært positivt å se at Kenya lykkes med å basere sin vekst på fornybar energi, slik vi er avhengige av å lykkes med i hele verden for å stanse klimakrisen, sier Per Kristian Sbertoli, Leder for samfunnskontakt i det statlige investeringsfondet Norfund.

Han påpeker at kombinasjonen av vannkraft, vind- og solenergi, samt Kenyas unike tilgang på geotermisk energi, gjør at det virker som et realistisk mål at landet skal kunne bli 100 prosent fornybar innen 2030. Sbertoli forteller at Norfund har gjort en rekke investeringer som har bidratt til å øke Kenyas produksjon av og tilgangen til fornybar energi, både storskala produksjon og energi rett til husholdninger på landsbygda.

– Vi bidro blant annet i en tidlig fase til å få på plass Lake Turkana vindkraftverk, som i dag står for rundt 17 prosent av landets kraftproduksjon. Og før jul begynte Malindi solkraftverk å levere nok strøm til å dekke strømbehovene til 250 000 kenyanere.

Han forteller at selskapet Globeleq, som Norfund eier sammen med britiske BII, også er i ferd med å utvikle et 35 MW geotermisk anlegg i Menengai, og at det norske investeringsfondet også er investert i et solkraftverk under oppføring i Eldoret.

– Gjennom investeringer i selskaper som D-light, M-Kopa og Greenlight Planet har vi i tillegg bidratt til at hundretusenvis av husholdninger i Kenya har fått direkte tilgang til strøm gjennom løsninger med solceller og batterier utenfor nettet, sier Sbertoli.

Powered by Labrador CMS