Burundiske flyktninger i Nyarugusu-leiren i 2015. Mellom april og oktober 2015 kom det 85 000 flyktninger fra Burundi til den tanzanianske leiren på grunn av den politiske krisen som brøt ut i Burundi.

Fremskritt for mødrehelse:

Her mistet ingen livet under fødsel i fjor

Ikke én eneste kvinne i gigantleiren Nyarugusu mistet livet under fødsel i 2022. Hvordan i all verden klarte en overfylt flyktningleir i Tanzania det?

Publisert Oppdatert

Nyarugusu-leiren i det nordvestlige Tanzania huser minst 130 000 flyktninger og asylsøkere. Det er nesten tre ganger så mange som det leiren opprinnelig var ment for da den ble opprettet for å ta imot dem som flyktet da det brøt ut krig i nabolandet DR Kongo i 1996.

Mange av dem som kom i 1996, bor fremdeles i Nyarugusu og har stiftet familie der – noe som bidrar til at over halvparten av dem som bor i leiren i dag, er barn.

Likevel var det i 2019 bare fem kvinner som mistet livet mens de fødte. I 2020 og 2021 var tallet fire, før målet om at ingen kvinner skulle dø under fødsel ble nådd i 2022, ifølge FNs befolkningsfond.

Nyarugusu-leiren

  • Flyktningleiren i Tanzania åpnet da Den første Kongo-krigen startet i nabolandet DR Kongo i 1996.

  • I dag kommer flyktningene og asylsøkerne i leiren hovedsakelig fra DR Kongo og Burundi, og de fleste tilhører folkegruppene bembe (43 prosent) og hutuer (48 prosent).

  • Særlig i 2015, kom det mange burundiske flykninger til leiren. Av de 85 000 som kom i 2015, ble rundt halvparten flyttet videre til andre flyktningleirer i Tanzania.

Kilder: FNs høykommissær for flykninger og FNs befolkningsfond

Hvordan lyktes man?

verdensbasis dør det 210 kvinner per 100 000 levendefødte, i det sørlige og østlige Afrika er tallet 390 per hundretusen. Og i Tanzania er tallet enda høyere, 520 kvinner per hundretusen levendefødte (2017).

Hvordan lyktes Nyarugusu-leiren i et land med så høye nasjonale tall?

Ifølge FN skyldes suksessen at over 99 prosent av fødslene i leiren assisteres av kvalifisert helsepersonell. Og det er igjen muliggjort av bevissthet rundt viktigheten av helsehjelp blant dem som bor i leiren. I tillegg støtter FN-organisasjoner og andre aktører utplassering av jordmødre og opplæring.

– Opplæringen utvidet ferdighetene og kunnskapen vår om fødsler og om hvordan vi tidlig kan oppdage når det er noe som kan gå galt, slik at vi kan gjøre fødselen tryggere, forteller jordmoren Benedicta Kweslema i Nyarugusu til FN.

Kweslema mener også at opplæringen har ført til at flere av dem som bor i flyktningleiren, stoler på helsepersonellet som jobber der.

Nedgang på global basis

På verdensbasis er antallet kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, også redusert siden FNs tusenårsmål om å redusere mødredødeligheten ble vedtatt i 2000.

Fra 2000 til 2020 falt den globale mødredødeligheten med rundt 34 prosent, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Selv om dette er et stort fremskritt, var det fremdeles 800 slike dødsfall som kunne vært forhindret hver eneste dag i 2020. Det vil si at en kvinne dør annethvert minutt i forbindelse med svangerskap og fødsler. Og så mye som 95 prosent av dødsfallene i 2020 skjedde i lavinntekts- eller lavere mellominntektsland, ifølge FN-organisasjonens tall.

Vanlige årsaker til mødredødsfall er alvorlige blødninger og infeksjoner etter fødsel, høyt blodtrykk i svangerskapet, komplikasjoner under fødsel og utrygge aborter. De fleste av disse årsakene kan enkelt forhindres eller behandles. Verdens felles mål, nedfelt i bærekraftsmålene, er å redusere svangerskapsrelaterte dødsfall til under 70 per 100 000 levendefødte innen 2030.

Powered by Labrador CMS