Et par flodhester kjøler seg ned i Murchison Falls nasjonalpark, nordvest i Uganda. Afrikas nasjonalparker, hjem for tusenvis av dyrearter, er i økende grad truet av klimaendringer og nye infrastrukturprosjekter.

Afrikas dyreliv alvorlig truet

Økonomisk utvikling og klimaendringer truer Afrikas nasjonalparker, hjemsted for tusenvis av dyrearter.

Publisert Oppdatert

Langvarig tørke i store deler av det afrikanske kontinentets østlige områder og sammen med storskala utbygginger, inkludert oljeboring og husdyrbeite, går hardt utover både dyreliv og biologisk mangfold.

Nasjonalparkene Tsavo og Nairobi i Kenya, Mkomazi- og Serengeti-parkene i Tanzania, Quirimbas- og Gorongosa-parkene i Mosambik, Krüger nasjonalpark i Sør-Afrika og Kahuzi Biega-, Salonga- og Virunga-reservatene i Kongo er alle utsatte.

– Bevaringsarbeidet i de beskyttede områdene, hjem for blant andre løver, elefanter og bøfler, er blitt svært vanskelig, fastslår flere eksperter.

Store områder truet

I dag er 38 prosent av Afrikas biologiske mangfoldsområder alvorlig truet av både store infrastrukturprosjekter og klimaendringer, opplyser Ken Mwathe fra BirdLife International.

– Investorer har i mange år sett nøkkelområder for biologisk mangfold som arenaer for utvikling. Og afrikanske regjeringer har gjerne gitt utbyggingstillatelser i disse områdene, sier Mwathe.

Han forteller at blant annet kraftledninger tar livet av mange fugler, som flyr rett inn i dem.

Økt levestandard

Afrikanske myndigheter har som mål å øke levestandarden for befolkningen. Det betyr blant annet å gi befolkningene tilgang til rent vann, øke matproduksjonen, stimulere den økonomiske veksten, øke sysselsettingen og tilbudene om utdanning.

For å nå disse viktige målene har afrikanske regjeringer derfor gått i gang med store byggeprosjekter, mange av dem finansiert av utenlandske investorer – ikke minst kinesiske.

Den foreslåtte østafrikanske oljerørledningen, som den ugandiske regjeringen mener kan bidra til å løfte millioner ut av fattigdom, går for eksempel gjennom Ugandas Kidepo Valley nasjonalpark, Murchison Falls nasjonalpark og Bwindi Impenetrable nasjonalpark.

Byene vokser, og med utvidelsene følger infrastruktur som nye veier, strømnett, gassrør, havner og jernbaner – som i totalsum øker presset på naturområdene voldsomt.

Dyreliv viktig for mennesker

Naturvernere mener at økonomisk vekst ikke nødvendigvis må gå på bekostning av natur og dyreliv.

– Vi bør ikke lenger se dyrelivet atskilt fra oss mennesker, mener Sam Shaba, leder i miljøorganisasjonen Honeyguide Foundation i Tanzania.

Han understreker at det å ha et rikt dyreliv og natur nettopp er viktig for en bærekraftig utvikling.

– Først når folk virkelig forstår dette, kan vi få til endringer, mener han.

Koloniregimer

De fleste av Afrikas dyreparker ble opprettet på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet av koloniregimer. Områdene ble gjerdet inn og lokalbefolkningene ble beordret til å holde seg borte fra dem.

I dag mener naturvernere at det er viktig å inkludere lokalbefolkningen i driften av parkene.

– Urbefolkningen som lever i nærheten av parkene, har en unik ekspertise og deres kunnskap er viktig for nettopp å beskytte områdene, mener Ademola Ajagbe, Afrikas regionale administrerende direktør for The Nature Conservancy.

På bildet ser det idyllisk ut, en vakker regnbue er dannet på toppen av fossefallene i Murchison Falls nasjonalpark nordvest i Uganda. Men Afrikas nasjonalparker sliter. Nye, store infrastrukturprosjekter og klimaendringer gjør livet vanskelig for mange plante- og dyrearter.

– Det er helt feil at innbyggerne i disse områdene blir kastet ut med makt eller forhindret fra å bo der, slik det har skjedd med folkeslagene maasai (i Tanzania og Kenya), TWA og Mbutis (Sentral-Afrika). De har jo i generasjoner har levd med dyreliv, sier Simon Counseill, rådgiver i organisasjonen Survival Intenational.

– Afrika blir ofte avbildet som et sted for dyreliv fritt for folk. Denne fortellingen må endres, understreker han.

John Kasaona er administrerende direktør for organisasjonen Integrated Rural Development in Nature Conservation i Namibia. Han mener det er svært viktig å ta hensyn til lokalsamfunnenes behov – fordi lokalbefolkningen også er nøkkelen for bevaring av naturområdene.

Klimaendringer

I tillegg til påkjenningen av de menneskelige aktivitetene, sliter nasjonalparkene også med effektene av klimaendringene.

En nylig studie utført i Krüger nasjonalpark koblet ekstreme værhendelser til tap av både plante- og dyreliv. Lengre tørkeperioder og høyere temperaturer fører til at mange dyr og planter dukker under.

– Langvarig tørke utgjør en alvorlig trussel for neshorn, elefanter og løver ettersom tørke reduserer mengden mat som er tilgjengelig, forklarer Philip Wandera, som tidligere har jobbet for Kenya Wildlife Service.

– Man bør blant annet fjerne gjerder som hindrer dyr i å migrere til mindre tørkeutsatte områder. Det kan være det første viktige skrittet for å beskytte dyrelivet, mener han.

Han legger til at økonomisk hjelp til å støtte lokalsamfunnene i og rundt nasjonalparker også vil bidra til å bevare områdene.

Og det er viktig på mange måter. Parkene fungerer også som naturlige karbonlagre som bidrar til å redusere effekten av global oppvarming.

Powered by Labrador CMS