Hiqmat Sungdeme Saani talte på FNs kvinnekommisjon i New York, som ungdomsdelegat fra SheLends og Plan International, forrige uke. – Årets kvinnekommisjon fokuserte på teknologi, innovasjon og utdanning for å oppnå likestilling, forteller Saani, som selv er IT-entreprenør.
Hiqmat Sungdeme Saani talte på FNs kvinnekommisjon i New York, som ungdomsdelegat fra SheLends og Plan International, forrige uke. – Årets kvinnekommisjon fokuserte på teknologi, innovasjon og utdanning for å oppnå likestilling, forteller Saani, som selv er IT-entreprenør.

– Digitale ferdigheter kan hindre at kvinner blir misbrukt

Hiqmat Sungdeme Saani (21) fra Ghana fikk ikke lov til å gjøre det hun ønsket som barn. Nå taler hun i FN om kvinners rettigheter og «tech».

Publisert Oppdatert

– Jeg vokste opp i et lokalsamfunn som begrenset meg, og ikke lot meg gjøre de tingene jeg ønsket. Unge jenter, som meg, ble utsatt for vold og nedlatende holdninger som ikke jenter skal måtte oppleve, sier Hiqmat Sungdeme Saani fra det nordlige Ghana.

I dag studerer hun ved University of Ghana og har startet både Young Female Influencers, som gir ledertrening og kursing i klimapåvirkning til unge kvinner, og Baabuh Hub, som hjelper små, lokale bedrifter i Ghana med digitale løsninger.

– Bakgrunnen min og ønsket om å overgå samfunnets forventninger til meg, er det som motiverer meg, forteller Saani.

Hiqmat Sungdeme Saani.
Hiqmat Sungdeme Saani.

Når hun snakker med Panorama er hun kommet tilbake til Ghana etter å ha vært ungdomsdelegat på FNs kvinnekommisjon fra SheLeads-programmet til Plan International og andre organisasjoner forrige uke. Inntrykkene fra New York er mange, men ikke alt er like enkelt å få med seg. Samtalen over mobiltjenesten WhatsApp bryter nemlig stadig.

– Jeg mister ofte internett-tilgangen, noe som er et vanlig problem i Ghana. Det skjedde også da jeg søkte om å bli ungdomsdelegat. Jeg kom først tilbake på nett samme dag som søknadsfristen var, og jeg visste at jeg ikke ville ha tid til å ferdigstille søknaden, sier hun.

Til tross for å ha sendt inn en uferdig søknad like før fristen, ble hun én av få utvalgte som fikk være med på Kvinnekommisjonen fra SheLeads-programmet – som gir ledertrening og mentorering til unge kvinner med lederambisjoner og -roller i ni land i Afrika og Midtøsten.

– Databehandling er for viktig til å overlates til menn

Sitatet kommer fra den berømte britiske datateknikeren Karen Spärck Jones, som utviklet teknologi som de fleste søkemotorer bruker i dag. Men det kunne like gjerne vært sagt av 21 år gamle Saani, som brenner for å minske kjønnsgapet innen tech i Ghana.

For selv om Ghana er ledende innen forskning i Vest-Afrika, er bare ni prosent av alle forskere i ingeniør- og teknologifag, kvinner. Og blant dem som fullfører en IT-utdanning, er kun to av ti kvinner, ifølge FN-organisasjonen Unesco sine tall.

– Det er vanskelig for kvinner å tilgang til teknologi å komme inn i «tech-verden» på grunn av begrensende holdninger og barrierer. Naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk anses for å være for menn, og jeg tror kvinner ikke velger karrierer innen disse fagene på grunn av det, sier Saani.

Hun legger raskt til at den dårlige internettilgangen, og det faktum at mange fortsatt mangler tilgang til nødvendig utstyr som smarttelefon og PC, gjør det vanskelig for de kvinnene som drømmer om en teknologikarriere.

– Og blant kvinnene som faktisk har digital tilgang, er sikkerheten et stort problem. Kvinner opplever stadig mobbing på digitale plattformer, seksuell trakassering og «stalking», forteller Saani.

Men hun mener at økt digitalisering og digital kompetanse, også er medisinen mot nettopp dette.

– Digitale ferdigheter kan hindre at kvinner blir misbrukt, særlig på internett, og det kan bidra til å minske tradisjonelle kjønnsnormer, hvor kvinner ses på som økonomisk avhengige av menn.

Les også: Det kjønnsdigitale skillet er i ferd med å bli kjønnsulikhetens nye ansikt

Trengs kvinnelige forbilder, mener kvinneleder

– I dag er det altfor få synlige kvinnelige rollemodeller i teknologibransjen i Ghana, noe som kan gjøre det vanskelig for andre kvinner å se for seg en teknologikarriere, og få den veiledningen og støtten de trenger for å lykkes, sier Belinda Darkwa.

Det forsøker Darkwa å endre på i jobben som leder av Ghana Ladies in Tech. Nettverket tilbyr kurs, mentorordninger og støtte til over 400 kvinnelige medlemmer i 13 ulike regioner i Ghana.

Belinda Darkwa, leder av Ghana Women in Tech.
Belinda Darkwa, leder av Ghana Women in Tech.

– Det er rådende kjønnsstereotyper i teknologibransjen om at det er maskulint å drive med dette. Både det og at kvinner ofte har lavere utdanning og mindre opplæring enn menn, minsker sjansene deres til å starte opp vellykkede bedrifter og få disse til å ekspandere, sier hun.

Det er likevel ikke bare opplæringen som er viktig, det også kreves holdningsendringer i et samfunn hvor tradisjonelle kjønnsrollemønstre fremdeles er utbredt, mener Darkwa.

– Må bli lettere å starte bedrifter

Ifølge Verdensbanken eies 44 prosent av alle mindre og mellomstore bedrifter i Ghana av kvinner – noe som indikerer at kvinner møter andre hindringer enn menn, mener Darkwa. I tillegg til å lede Ghana Ladies in Tech, har hun startet bedriften Pink Pride. Bedriften omstilles i disse dager til å bli et læringsverksted og en slags «markedsplass» for kvinnelige gründere i Ghana.

– Kvinner møter andre utfordringer enn menn: De har ofte begrenset tilgang til de økonomiske ressursene som er nødvendige for å starte opp og få bedrifter til å ekspandere. Det kan skyldes diskriminerende utlånspraksiser, mangel på sikkerhetsnett og at kvinner ofte må å administrere både et hjem og en bedrift samtidig, sier Darkwa.

Hun mener investeringer i teknologi og innovasjon kan løse flere av hovedutfordringer kvinner i Ghana står overfor i dag.

– I teknologibransjen er hjemmekontor ofte en mulighet, noe som kan gi kvinner økt fleksibilitet og gjøre det mulig for dem å både arbeide og ta familieansvar. Det er spesielt viktig i en kontekst der kvinner ofte må sjonglere flere ansvarsområder, som omsorg og husarbeid, sier hun.

I tillegg vil slike investeringer gi kvinner mulighet til å bli mer økonomisk uavhengige og til å kunne forsørge seg selv, mener hun.

– Dette kan igjen fremme likestilling og redusere kjønnsulikheter i arbeidslivet.

Håpefulle etter Kvinnekommisjonen

Endringer kan skje etter FNs kvinnekommisjon, der blant annet tenåringsjenters rettigheter er styrket, mener Plan International Norges generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

For etter de intense forhandlingene de siste ukene, kom nemlig FNs medlemsland fram til et sluttdokument med anbefalinger for å øke kvinner og jenters rettigheter og muligheter til innovasjon, teknologisk endring og utdanning forrige fredag.

– Det har vært forsvinnende lite fokus på dette i norsk media, men slutterklæringen representerer et viktig gjennombrudd: For første gang i historien er tenåringsjenter anerkjent som en gruppe som møter andre utfordringer, sammenlignet med jenter under ti år og kvinner over 18 år, skriver Partapuoli i en e-post til Panorama.

Kari Helene Partapuoli.
Kari Helene Partapuoli.

Dermed bør tenåringsjenter involveres i beslutningsprosesser der det er relevant, fordi de best vet hvor skoen trykker, mener generalsekretæren.

– Sluttdokumentet anerkjenner også at tenåringsjenter er blant de mest tilkoblede i den digitale verden, og dermed har de økt risiko for å bli utsatt for diskriminering og vold. Det gjør at det må utarbeides spesifikke tiltak som omhandler dem, skriver generalsekretæren.

21-åringen Saani er også positiv etter Kvinnekommisjonen. Der hadde hun samtaler med myndighetspersoner, som Norges kultur- og likestillingsminister, og andre unge teknologientusiaster fra andre deler av verden – som kan gjøre samarbeid mulig i fremtiden, mener Saani.

Selv drømmer hun om en karriere innen innovasjon og entreprenørskap, med særlig fokus på å løse klima- og miljøutfordringer, som ofte krever digitale løsninger.

– Hver generasjon kommer med sine unike utfordringer, og disse utfordringene krever unike løsninger. Da besteforeldrene våre, og kanskje til og med foreldrene våre, vokste opp, ble ikke teknologiske verktøy brukt i dagliglivet. Men nå spiller de en helt avgjørende rolle. Det bør utnyttes for å fremme likestilling, sier Saani.

Powered by Labrador CMS