Født to måneder for tidlig, 1500 gram hver. Tvillingdøtrene til 23 år gamle Nyiromoma Alphonsine overlevde fordi distriktssykehuset i Byambu har moderne utstyr og kompetent personale.

Dette er på et distrikts-sykehus i Rwanda

Barnedødeligheten i verden er mer enn halvert siden 1990, og forventet levealder har økt betydelig. Utviklingen har de siste 20-30 årene vært spesielt positiv i Afrika, viser statistikken.

Publisert

Færre barn dør...

I 1990 døde 93 av 1000 levendefødte barn i verden før fylte fem år (ett av elleve barn).

I 2017 var barnedødeligheten i verden redusert til 39 av 1000 (ett av 26 barn)

... og folk lever lenger

Verden: Mellom 1990 og 2016 økte gjennomsnittlig forventet levealder fra 65 til 72 år.

Afrika: På 90-tallet sank levealderen i mange afrikanske land på grunn av hiv og aids. Men fra 2000 til 2016 skjøt den forventede levealderen i Afrika igjen i været og økte med mer enn ti år til 61,2 år. Årsaken var blant annet redusert barnedødelighet og tilgang på hiv-medisiner.

Norge: Forventet levealder i Norge er 82,1 år.

Kilde: Verdens helseorganisasjon

Da Nyiromoma Alphonsine (23) fødte på den lokale helsestasjonen etter bare sju måneders svangerskap, ble resultatet det dobbelte av hva hun hadde regnet med.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg visste ikke at jeg bar på tvillinger, sa 23-åringen til Bistandsaktuelt i desember 2013.

Med to for tidlig fødte døtre - to små «fuglunger» på 1,5 kilo - bar det rett i ambulansen. Den fraktet henne og barna de 45 kilometerne til Byambu distriktssykehus.

Mange steder i Afrika er sjansene for å overleve små, dersom man - som Nyiromomas tvillinger - er født i sjuende måned og veier halvannen kilo. Vanlige problemer er at det ikke finnes noe sykehus eller helsestasjon i nærheten, at de sykehusene som finnes mangler livreddende utstyr eller at det ikke fins noen ambulanse eller noe annet transportmiddel til å rykke ut.

Men mye har også endret seg de siste 20 årene.

Distriktssykehuset nord for Rwandas hovedstad har hele sju kuvøser til å ta seg av for tidlig fødte, kunne
Bistandsaktuelts journalist rapportere i 2013. Han hadde sett det med egne øyne og var imponert.

Den lykkelige tvilling-historien i Rwanda er et eksempel som viser hvordan barnedødeligheten i et land effektivt reduseres når helsemyndigheter prioriterer å satse på bedre sykehus, mer effektive helsesystemer og tilgang på profesjonell fødselshjelp.

Mellom 1990 og 2015 ble barnedødeligheten i verden halvert. Det er et ganske utrolig framskritt på bare 25 år– og utviklingen fortsetter i positiv retning.

Et hvitt sykehuslaken

De landene i verden som har opplevd de aller største framskrittene innen barns overlevelse er tre asiatiske land: Bangladesh, Kambodsja og Nepal, og fem afrikanske: Etiopia, Malawi, Madagaskar, Niger og Rwanda.

Stadig flere gravide får muligheten til å føde på et sykehus med profesjonell fødselshjelp, i stedet for å føde på jordgulv eller en madrass i et hjem uten strøm og rennende vann. Og de nybakte mødrene og barna deres får kyndig oppfølging i de første sårbare ukene og månedene etter fødselen. Barna får livsviktige vaksiner, og mødrene lærer mer om riktig ernæring, hygiene og annet barnestell.

Med etableringen av en ny helseforsikring, som ble landsdekkende i 2004, har Rwanda «strukket ut et hvitt sykehuslaken under sin befolkning», skrev Bistandsaktuelt, i en annen artikkel fra 2015.

Den største og beste

«Utviklingen er den samme i utviklingsland over hele verden, men har de siste årene særlig skutt fart i Afrika», skrev Bistandsaktuelt videre.

Dette er ganske enkelt den største og beste historien innen utvikling i verden, kommenterte forskeren Michael Clemens fra tenketanken Centre for Global Development i Washington.

I land som Senegal, Kenya og Rwanda er barnedødeligheten gått ned med åtte prosent i året de siste årene. Med det tempoet vil barnedødeligheten bli halvert nok en gang i løpet av mindre enn ti år, viste en rapport fra initiativet Countdown to 2015.

Dette er forbløffende nyheter for alle som fortsatt tror at Afrika er nedsunket i bunnløs fattigdom og død. Dét Afrika er raskt i ferd med å forsvinne, konstaterte utviklingsforskeren Clemens.

Vaksiner og forebygging

I 1990 døde 12 millioner barn under fem år. I 2015 var tallet redusert til 6,9 millioner, og i 2017 ytterligere redusert til 5,4 millioner.

Det avgjørende har vært forebygging av sykdommer som lungebetennelse og malaria, samt massiv vaksinasjonsinnsats, viste Unicef-rapporten Committing to Child Survival: A Promise renewed som utkom i 2015. ]

NB! Det at barnedødeligheten i verden er halvert er et enormt framskritt i seg selv, men også en tydelig indikator på framskritt innen andre områder, som ulike befolkningers økonomi, helsevesen, hygiene, ernæring, teknologi og utdanningsnivå.

Powered by Labrador CMS