Tanzanias satser på å redusere feilernæring de neste fem årene.
Tanzanias satser på å redusere feilernæring de neste fem årene.

Stor kampanje for å hindre stunting hos barn i Tanzania

Til tross for stor produksjon av mat sliter deler av Tanzania med akutt underernæring. Nesten halvparten av barn under fem år er alvorlig underernært, ifølge offisielle tall.

Publisert

Bonden Josephine Mfumbilwa i Njombe-regionen i Tanzanias sørlige høyland visste ikke hvor viktig det var det med en balansert kosthold før barnet hennes ble alvorlig feilernært.

– Jeg har lært at hun trenger god ernæring for å vokse, sa hun til avisen The Citizen. Den 28-årige firebarnsmoren er blant mange innbyggere i den fattige regionen som har barn som er stuntet på grunn av feilernæring.

Underernæring er et alvorlig, offentlig helseproblem i Tanzania og rammer i hovedsak kvinner i fruktbar alder og barn. Ifølge Tanzanias demografi- og helseundersøkelse fra 2010 har 42 prosent av barn under fem år lav høyde for alderen, noe som er et tegn på kronisk og akutt underernæring.

Framgang

Selv om Tanzania har gjort fremskritt når det gjelder å håndtere problemet med underernæring hos barn, har det ikke skjedd mye for hindre stunting. Tall viser at forekomsten av stunting har blitt redusert fra 50 prosent i 1992 til 34 prosent i 2015/16.

Regjeringen innførte enkelte tiltak for å sette fokus på utfordringen, blant annet en omfattende gjennomgang av den statlige finansieringen av ernæringstiltak. Målet er å følge opp resultatene i tillegg til å veilede givere om prioritert finansieringstildeling til ernæringsprogrammer.

I gjennomgangen, som ble utført av Tanzanias finansdepartement i samarbeid med Verdensbanken, ble regnskapstall for tre etterfølgende regnskapsår gjennomgått for å måle effektiviteten av budsjettildelinger, utgifter og kostnadseffektive tiltak innen ernæring.

Mer effektive tiltak

Resultatene viser at det er betydelige hull i finansieringen av ernæringstiltak. Statlig finansiering av slike tiltak var ikke direkte rettet mot de mest sårbare gruppene som gravide kvinner og barn.

Etter gjennomgangen lanserte Tanzanias regjering en femårig strategiplan om ernæring i juli 2016. Planen gjenspeiler landets forpliktelse til å håndtere det store problemet med underernæring.

Ummy Mwalimu, Tanzanias minister for helse, samfunnsutvikling, kjønn, eldre og barn, sier at kunnskapen om finansieringen av ernæringstiltak vil bidra til at regjeringen kan planlegge og implementere ernæringsprogrammer mer effektivt.

– Gjennomgangen av denne finansieringen vil føre til et betydelig løft i landets innsats for å bekjempe underernæring, men det vil også bygge en sterk arbeidsstyrke som kan støtte vår nasjonale industrialiseringsagenda, sier hun.

– Programmet reflekterer Tanzanias forpliktelse til å utvikle en sunn og produktiv menneskelig kapital, som kan skape, forandre og konkurrere i et industribasert mellominntektsland, fortsetter Mwalimu.

Bærekraftsmål

Regjeringen har som mål å redusere forekomsten av stunting fra nåværende 34 prosent til 28 prosent innen 2021 som et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde alle former for feilernæring innen 2030.

Totalbudsjettet for den nasjonale ernæringsplanen utgjør rundt 268 millioner amerikanske dollar for en femårs periode.

Powered by Labrador CMS