Norges Vel er kritisk til for lite utviklingspolitisk fokus på kvinnelige småskalaprodusenter, som her i Tanzania.

– Prioriter kvinnene. Da vil produksjonen øke

Det er et paradoks at regjeringen ikke prioriterer kvinnelige bønder, når utviklingsministeren selv har uttalt at dette ville vært en viktig satsing, mener Norges Vel. – Ikke en rettmessig kritikk. Dette har vi tenkt på for lenge siden, svarer Anne Beathe Tvinnereim.

Publisert Oppdatert

– Mitt prosjekt er å bidra til at afrikanske småbønder kan bidra inn mot sitt eget kontinents matsikkerhet. Om vi får opp produktiviteten i afrikansk jordbruk, kan vi gjøre at Afrika blir mindre avhengig av dyr import, for eksempel fra Ukraina og Russland, og sånn sett gjøre dem mer robuste og skape lokale jobber og verdiskaping på eget kontinent, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Bistandsaktuelt forrige uke.

I det afrikanske jordbruket er hovedandelen av aktørene småskalaprodusenter. Norges Vel er fornøyd med at Ap-Sp-regjeringen vil prioritere småbønder.

– Vi er fornøyde med at utviklingsministeren er tydelig på at dette er en gruppe som må prioriteres, sier Anita Sæbø, internasjonal utviklingssjef i Norges Vel.

Derimot mangler regjeringen fokus på å hjelpe kvinner i jordbruket – som utgjør en stor andel av produsentene, mener hun.

– Utviklingsministeren har selv sagt at om man hadde jobbet mer målrettet mot kvinnene, kunne de produsert langt mer. Det er et paradoks at regjeringen da ikke gjør det. Vi håper at dette er noe som vil løftes og ikke minst konkretiseres i regjeringens nye satsing på matsikkerhet, sier Sæbø.

Les også: Småbønder er avgjørende for å løse matkrisen

Ikke «fair play»

Sæbø, som også har bakgrunn fra FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, er spesielt opptatt av å løfte likestillingsutfordringer i småskalaproduksjonen.

– Det vi ser i våre prosjekter er at man kan bestemme seg for at målgruppen skal være 50-50 kvinner og menn. Det er en god start, men når vi ser på hva de produserer og om de har den samme inntektsøkningen, er det et gap.

Anita Sæbø, utenlandssjef i Norges Vel.

Utenlandssjefen forteller at for eksempel mangel på kreditt er en stor utfordring for småbønder ved at det hindrer dem i å investere i nye frø og i enkle maskiner.

– Dette er en utfordring for både kvinner og menn, men flere menn eier jorden de dyrker og dermed får de lettere tilgang på lån. Kvinner har ikke den samme sikkerheten i jord og i eiendom, og de har dermed ofte en ekstra lang vei å gå, sier Sæbø.

Det er heller ikke «fair play» fordi kvinner og menn ofte har ulike leseferdigheter.

– Det å kurse kvinnelige og mannlige småskalabønder på samme måte, vil ofte være urettferdig for kvinnene fordi de starter med et annet utgangspunkt. Da må man være villige til å bruke midler til å tilrettelegge for opplæring som treffer kvinnene like godt som mennene, for eksempel ved at den er mer praktisk innrettet, sier hun.

Les også: Tvinnereim prioriterer feil. Afrikanske bønder trenger ikke opplæring

Politiske prioriteringer

Sæbø mener at de ekstra utfordringene kvinnelige småbønder står overfor ikke har blitt integrert i tilstrekkelig grad i satsingen på småskalaproduksjon til nå.

– Tvinnereim anerkjenner at ved å prioritere kvinner like høyt som menn, vil en øke produksjonen. Da må man gjøre det også ved å sette av ekstra midler til dette og bruke mer ressurser på å organisere kvinnelige bønder og gi dem tilgang til oppdatert kunnskap og innsatsfaktorer. I tillegg må man politisk jobbe med landrettigheter.

Man må huske på at alt henger sammen med alt. For eksempel står mange av de kvinnelige småbøndene Norges Vel jobber med overfor andre utfordringer på samme tid, som for eksempel at de utsettes for vold i hjemmet, forteller Sæbø videre.

– For enkeltstående organisasjoner kan det være vanskelig å jobbe holistisk, men det er noe jeg håper at norske myndigheter vil gjøre, sier hun.

Les også: Småbønder forsyner verden med mat – og hva dette betyr for krisa vi nå opplever

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Tvinnereim svarer: – Ikke rettmessig kritikk

– Dette har vi tenkt på for lenge siden, og jeg er enig med Norges Vel i dette, sier Tvinnereim som mener at kritikken til Sæbø ikke er rettmessig.

Videre sier utviklingsministeren at hun er i tett dialog med de norske bistandsorganisasjonene, inkludert Norges Vel, når de nå ruller ut sin nye satsing på matsikkerhet.

– Det er en selvfølge at kvinner må ha et spesielt fokus når vi skal jobbe med småskalabønder fordi mange av de aller fattigste av de fattige er kvinner. Det er en riktig investering som vil gi god uttelling, svarer ministeren.

Les også: Økende matvarepriser: – En mulighet for småbønder i Afrika

Powered by Labrador CMS