En jente og en gutt kommer med mat til brannmenn under kampene da IS trakk seg ut av Mosul i Irak i 2017. Rundt 15000 barn måtte flykte fra byen da kampene pågikk .

Unicef:

71 bekreftede overgrep mot barn i konflikt hver dag

Mellom 2005 og 2020 begikk partene i ulike konflikter over 266 000 bekreftede grove overgrep mot barn. Det viser en ny rapport fra Unicef. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Publisert

104 000 barn bekreftet drept eller skadet, 93 000 barn bekreftet brukt som soldater eller hjelpere i krig, 25 700 barn bekreftet bortført av partene i en konflikt, 13 900 angrep på skoler.

Dette er bare noen av tallene i en ny rapport fra FN-organisasjonen Unicef hvor organisasjonen har gått gjennom 16 år med data for finne verifiserte tall på overgrep begått mot barn i 30 ulike konflikter i perioden 2005 til 2020.

– Denne rapporten beskriver tydelig hvordan verden har mislykkes med å beskytte barna mot alvorlige overgrep i tider med væpnet konflikt, sier UNICEFs administrerende direktør Catherine Russell i en pressemelding.

Administrerende direktør i Unicef, Catherine Russel, sier at alvorlige krenkelser av barn river samfunn i stykker og gjør det enda vanskeligere å skape fred.

En brøkdel

Ifølge rapporten er det blitt begått over 266 000 bekreftede overgrep mot barn i konflikter fra 2005 til 2020.

Barn som er drept skadet og rekruttert og/eller brukt i væpnede konflikter utgjør majoriteten av de som er blitt utsatt for overgrep.

Det reelle tallet på overgrep mot barn i konflikter verden over er trolig langt høyere.

«266 000 er trolig en brøkdel av overgrepene som antas å ha skjedd. Problemer med som tilgang, sikkerhet samt skammen, smerten og frykten som barnet og familien lider hemmer ofte rapporteringen, dokumentasjon og verifisering av grove krenkelser mot barn i væpnede konfliktsituasjoner.», heter det blant annet i rapporten.

Kartet viser hvor i verden det er flest barn som bli drept og skadet. Dette er bekreftede tall. Trolig er det store mørketall og lettere å verifisere overgrep i noen konflikter enn i andre.

Stadig flere

Antall overgrep mot barn i konflikt har økt gradvis siden 2005.

I 2014 var det for første gang over 20 000 bekreftede alvorlige overgrep.

I 2020 var tallet steget til 26 425.

I perioden 2016 og 2020 var det 71 bekreftede alvorlige overgrep, som drap, seksuelle overgrep, kidnappinger, angrep på skoler, hver eneste dag.

Ifølge rapporten skyldes denne økningen i antall overgrep både flere langvarige og komplekse konflikter, flere væpnede aktører og økt bruk av eksplosiver og kraftige våpen i urbane områder.

Men også at fokuset på dette problemet er blitt kraftigere og rapporteringen bedre.

Gutter mest utsatt

Tallene viser ikke overraskende at barn som kommer fra fattige kår eller tilhører en sårbar gruppe, for eksempel flyktninger, er mest utsatt for overgrep i konflikter.

Ifølge tallene fra Unicef blir gutter oftere utsatt for både drap, skade, kidnappinger og rekruttering til væpnede grupper.

Jenter blir oftere utsatt for seksuelle overgrep.

Rundt 82 prosent av aller bekreftede overgrep skjedde i kun fem konfliktsituasjoner: Afghanistan, Palestinske områder, Syria, Jemen og Somalia.

Ikke-statlige aktører sto for over halvparten av overgrepene, mens statlige aktører – som nasjonale eller internasjonale styrker – var skyldig i rundt en fjerdedel av de registrerte overgrepene.

Kartet viser antall barn rekruttert til bruk i væpnede konflikter. Dette er kun bekreftede tall, og trolig er mørketallene svært høye.

– Må gjøre mer

Unicef mener at registrering av overgrep er et viktig verktøy i kampen for å beskytte barn.

I rapporten vektlegges det også at alle parter i konflikter, FN og hele det internasjonale samfunnet, må øke innsatsene for å beskytte barn globalt, nasjonalt og lokalt.

– Alvorlige krenkelser ødelegger barn, familier og lokalsamfunn - og de river i samfunnets struktur, sier Unicefs Catherine Russell.

– Det gjør det enda vanskeligere å gjenopprette og opprettholde fred, sikkerhet og stabilitet. Vi må nekte å akseptere krenkelser mot barn som et uunngåelig resultat av krig,

Powered by Labrador CMS