– Uten nok ressurser vil det bli svært krevende å følge opp intensjonene i denne reformen, skriver arbeidstakerorganisasjonene i Norad, som har lokaler i Bygdøy allé 2 i Oslo.

Meninger:

Norad må ha nok folk til å gjennomføre kvalitetsreformen

De siste ti årene har Norad fått mange nye oppgaver uten å få en tilsvarende økning i budsjettet. I den pågående reformen av norsk bistand er det derfor svært viktig at Norad denne gangen får nok ressurser til å gjøre jobben sin skikkelig.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentenes egne.

Forfattere:

Arbeidstakerorganisasjonene i Norad: NTL v/Sigurd Kihl, Parat v/Kent Sveløkken Kinn, Unio v/Ida Lindkvist og AK v/Marianne Skaiaa

Den storstilte kvalitetsreformen, som skal samle mye av norsk bistand og kunnskap under samme tak og på den måten styrke Norges innsats for at verden skal nå bærekraftsmålene, er i sluttspurten. 

Arbeidstakerorganisasjonene i Norad er positive til en slik reform og er enige med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim om at målet med en slik omlegging må være å styrke bistanden og skape bedre resultater for hver krone vi bruker.

Men for å nå dette målet er det viktig at Norad får tilstrekkelig med ressurser for å gjøre jobben. 

Akkurat nå er vi bekymret for at vi ikke skal få nok folk til å utføre samfunnsoppdraget.

Norad har over de siste ti årene fått en betydelig økning i forvaltningsansvar og oppgaver, uten å ha fått tilsvarende økning i budsjettet.

Stemmer ikke

I Panorama 9. november, antyder NTL-leder i UD at Norad har fått overført 50–60 ansatte på bekostning av UD. 

Dette stemmer ikke.

Norad har over de siste ti årene fått en betydelig økning i forvaltningsansvar og oppgaver, uten å ha fått tilsvarende økning i budsjettet. Årsaken til at Norad har klart å øke antallet stillinger noe, er blant annet fordi Norad har prioritert å øke andelen av driftsbudsjettet som går til lønn.

Allerede i 2017 bekreftet KPMG- rapporten at Norad er svært effektive og får mye ut av sine driftsmidler. 

Etter reformene i 2019 og 2020 fikk Norad et betydelig større ansvar, mer tilskuddsmidler og flere arbeidsoppgaver enn tidligere. Men selv om Norad nå forvalter en langt større andel av bistandsbudsjettet enn før, har ikke bemanningen økt tilsvarende.

Det vi ser er at Norad forvalter stadig mer med en stadig mindre andel av driftsbudsjettet – noe som er blitt påpekt av tidligere Norad-direktør Jon Lomøy og også av arbeidstakerorganisasjonene i Norad. 

Resultatet av denne reformen må derfor være at Norad får nok ressurser til å forvalte skattebetalernes penger på en effektiv og forsvarlig måte.

Ønsker kollegaer fra UD velkommen

Norad er en spennende arbeidsplass i stadig endring, med faglig dyktige kollegaer. Og vi mener vi har det sterkeste bistandsfaglige forvaltningsmiljøet i Norge. 

NTL i UD sier likevel at de frykter at få UD-ansatte vil til Norad. 

Vi håper ikke at dette stemmer. 

Vi har forståelse for at våre kollegaer i UD står i en vanskelig og krevende omstillingsprosess, men vi mener at Norad kan tilby både faglig utfordringer og karriereutvikling. Så vi håper selvfølgelig at flere vil flytte over til Norad når kollegene i UD får bedre kjennskap til mulighetene som finnes i direktoratet. 

Når det gjelder tilgangen til stillinger på utenriksstasjonene, så mener vi dette kan løses ved å i større grad åpne opp for et felles arbeidsmarked mellom UD og Norad.

Må få nok ressurser

Diskusjonen om ressurser bør handle om hvor mange ansatte som behøves for å løse oppgavene, og ikke om administrative forhold i UD knyttet til flytteplikt. Løsningen og fokuset må derfor være at Norad får nok lønnsmidler, ikke hvor mange ansatte som kommer over fra UD. 

Utenfra kan kanskje denne diskusjonen framstå litt intern, men i en verden med stadig nye utfordringer, brenner vi for å løse samfunnsoppdraget vårt på en best og mest mulig smidig måte. 

Uten nok ressurser vil det bli svært krevende å følge opp intensjonene i denne reformen.

Sunniva Kvamsdal Sveen

Jeg er debattjournalist i Panorama. Send meg gjerne en e-post med innlegg, svarinnlegg eller spørsmål.

Powered by Labrador CMS