Wibeche A. Vinke (67) fra Nederland har bakgrunn fra hotell- og restaurantnæringen internasjonalt. Hun reiser stadig til Afrika (her i Benin) som frivillig for å gi råd og veiledning til små og mellomstore bedrifter.
Wibeche A. Vinke (67) fra Nederland har bakgrunn fra hotell- og restaurantnæringen internasjonalt. Hun reiser stadig til Afrika (her i Benin) som frivillig for å gi råd og veiledning til små og mellomstore bedrifter.

Ressurssterke eldre bidrar med ekspertise globalt – men få er norske

Pensjonister i Tyskland, Nederland og Sveits mobiliseres til utviklingsarbeid gjennom organisasjoner som sender dem ut som frivillige eksperter. – Det er nok mange i Norge som også ønsker å bidra, sier bistandsveteran Jørn Lemvik.

Publisert Oppdatert

 Norge har ikke noen organisert utsendelse av senioreksperter som frivillige.

– Det er mye kompetanse som ikke blir brukt, sier Jørn Lemvik.

Lemvik har tidligere vært generalsekretær i bistandsnettverket Digni. De siste fem årene etter at han gikk av har han jobbet som konsulent, noen ganger hyrt inn av VID vitenskapelige høgskole.

Han forteller at en del eldre blir allerede bruk av enkelte organisasjoner, men at potensialet er mye større.

Jørn Lemvik.
Jørn Lemvik.

– Jeg synes bistandsorganisasjoner bør bruke flere eldre, men jeg tror at bevissthetsnivået om mulighetene ikke er stort. Erfaringene fra andre land i Europa kan være spennende og nyttig.

Gode erfaringer

 – Å være frivillig er en forlengelse av mitt yrkesliv. Da pensjonstiden nærmet seg ønsket jeg fortsatt å være aktiv sammen med folk i arbeid. Jeg følte at jeg fortsatt kunne bidra. Jeg hadde gjort mye i yrkeslivet og følte at jeg nå kunne gi noe tilbake, forteller Wibeche A. Vinke (67) på telefon fra Nederland.

Hun er på stadig nye oppdrag i utviklingsland for PUM (Programma Uitzending Managers). Det er en nederlandsk organisasjon etablert av den største nederlandske arbeidsgiverforeningen, men er støttet finansielt av landets utenriksdepartement.

Nylig kom hun tilbake fra Benin der hun hadde vært på et to ukers oppdrag – den normale lengden for PUM-oppdrag. Vinke har en lang karrière bak seg innen hotel-næringen, blant annet for Hilton og Kempinski-kjedene.

– PUM jobber med lokalteide små og mellomstore selskaper i utviklingsland som Nederland prioriterer. De hotellene jeg har samarbeidet med er små, ganske elementære, med kanskje 30 rom. Ledelsen er veldig ivrig etter å lære og få støtte, samt at staben skal lære. Jeg ønsker å hjelpe folk til å kunne hjelpe seg selv, og trener dem til å bli sterkere og ha mer selvtillit, sier Vinke.

PUM jobber med små- og mellomstore bedrifter i utviklingsland.
PUM jobber med små- og mellomstore bedrifter i utviklingsland.

Alle PUMs (Programma Uitzending Managers) 1300 eksperter er frivillige. Hvert år deler de erfaring og ekspertise i 36 ulike sektorer med rundt 800 små- og mellomstore bedrifter i over 36 land i Afrika og Asia. PUM er basert i Haag med 45 fast ansatte og 75 frivillige.

Frivillige må være under 68 år når de søker om opptak (men kan jobbe fram til de er 72) og ha minst fem års erfaring på sitt felt. Utgiftene til reise, kost og losji dekkes av PUM, men de får ikke lønn.

Vinke mener denne formen for frivillig arbeid er å anbefale.

– Dette gir en mulighet til gjøre noe for andre etter den formelle karrièren er slutt. Det blir en slags mentor-rolle som gjør det mulig med en mer langsomt utfasing fra et profesjonelt liv. Men dette arbeidet er ingen ferie.

Både Sveits og Tyskland har lignende organisasjoner:

  • Senior Expert Contact (SEC) eller Swisscontact er en sveitsisk organisasjon som støttes av Swiss Agency for Development and Cooperation. Dannet i 1979 er det en næringslivsorientert frivillig organisasjon som skal fremme entreprenørskap for små og mellomstore bedrifter i utviklingsland og Øst-Europa. De har drevet i 40 land med over 1000 frivillige.
  • Senior Experten Service (SES) er en tysk organisasjon drevet av stiftelsen Foundation of German Industry for International Cooperation. De arbeider blant unge mennesker i Tyskland, men for det meste sender de frivillige til utviklingsland eller framvoksende økonomier. De arbeider bredt med både små- og mellomstore bedrifter, offentlige kontorer, sosiale og medisinske institusjoner, samt grunnutdanning. Prinsippet er «å hjelpe folk til å hjelpe seg selv». Ulike tyske arbeidsgiverforeninger står bak tiltaket.

 Ingen norsk organisasjon

I Norge er det mulig for seniorer å søke stillinger der deres ekspertise tas i bruk, ikke som frivillige, men som prosjektansatte eller oppdragstagere. Både Norec, med base Førde, og Norcap, som drives av Flyktninghjelpen, er åpne for å bruke seniormedarbeidere i betalte oppdrag, men de har ikke noe program for bruk av frivillige.

Elektronikkingeniør Trond Inge Wang (72) er en av dem som har savnet en seniorekspertorganisasjon i Norge.

– Jeg tror det er mange ressurssterke eldre i Norge som er blitt kastet ut av arbeidslivet på grunn av av nedbemanning, omorganisering eller som slutter fordi de vil gjøre noe annet og kan fristes til å gjøre en innsats et eller annet sted utenfor Norge, sier Wang til Panorama. 

– Det er mye motivasjon i å gjøre noe for andre og da henter man opp med glede all den erfaring man sitter på etter et langt arbeidsliv.

Han ser ikke bort fra at det også gir status og anerkjennelse i å bruke pensjonstiden på frivillig arbeid som dette.

Lemvik er usikker på om Norge er stort nok til at det kan startes en egen virksomhet for utsendelse av senioreksperter som frivillige.

– Tanken er god. Jeg vet ikke hvem som kan starte det, men om det eksisterte er jeg sikker på at folk ville ha meldt seg til tjeneste. Det vet jeg fra mange jeg har snakket med, sier han.

Med støtte fra staten peker han på Norec (tidligere Fredskorpset) som en mulig kandidat.

Kompetanse som kan brukes

Norec mener økt bruk av senioreksperters ekspertise og tid er en spennende tanke.

– Vi har primært vært for unge arbeidstakere under 35, med mulighet for unntak i visse tilfeller. Men jeg tror aldri vi har hatt pensjonister. Dog er det ikke sånn at det er utelukket om den best kvalifisert er en pensjonist, sier Cathrine Ekehaug, seniorrådgiver for kommunikasjon i Norec.

– Vi har også primært rekruttert junioreksperter til FN, men har hatt innslag av "eldre" - men ikke pensjonister så vidt meg bekjent.

Flyktninghjelpen har ansvar for beredskapsstyrkene NORCAP og NORDEM. NORCAP er en beredskapsstyrke med folk fra hele verden som på kort varsel kan reise ut og bistå FN, internasjonale organisasjoner, regionale institusjoner og nasjonale myndigheter både under og etter en krise, og bistår med å forebygge og forberede seg på eventuelle fremtidige krisehendelser. NORDEM-styrken bistår med støtte til demokrati og menneskerettigheter, samt valgobservasjon.

NORDEM og NORCAP har en pensjonsalder på 67 år, men eksperter som kan og ønsker, har mulighet til å jobbe fram til de er 72 år.

Flyktninghjelpens forsikringspakke har en aldersgrense på 67 år, og eksperter som har en egen forsikringsordning kan fortsette å jobbe til de er 72 år om de ønsker dette.

Powered by Labrador CMS