Helge Østtveiten har jobbet i elleve år for FNs utviklingsprogram. Nå skal han lede Norads arbeid med å sikre kvaliteten på norsk bistand. Foto: Espen Røst
Helge Østtveiten har jobbet i elleve år for FNs utviklingsprogram. Nå skal han lede Norads arbeid med å sikre kvaliteten på norsk bistand. Foto: Espen Røst

Tidligere FN-leder skal styre Norads evalueringsarbeid

Etter elleve år med etterforskning og revisjon for FN i New York overtar Helge Østtveiten en av de viktigste jobbene i norsk bistand: leder for evalueringsavdelingen i Norad. Han beskriver det å flytte hjem til Norge som et «eksistensielt valg».

Publisert Oppdatert

– Den største forskjellen på å jobbe for FN i New York og her hjemme? Det første som slo meg, er faktisk velferdsgodene. Her er det vannkraner med og uten kullsyre. Lyse, trivelige lokaler. Treningsrom. Slik hadde vi det ikke i New York. Luksusen ved å jobbe for FN er betydelig overdrevet, sier Norads ferske evalueringsdirektør Helge Østtveiten.

Etter rundt elleve år i New York, der han ledet FNs utviklingsprogram UNDPs kontor for etterforskning og revisjon, har han og mesteparten av familien vendt hjem.

Hva fikk deg til å ville kommer og jobbe for Norad etter så mange år ute?

– Det blir jo et slags eksistensielt valg som tvinger seg fram når man bor så lenge i et annet land. Hvem er man og hvordan vil man leve? Vi fant ut at det var på tide å komme hjem. Jobben søkte jeg på fordi jeg vil bruke ferdighetene mine på ting som er vesentlige og viktige.

– Hva tar du meg deg etter elleve år i FN som kan komme til nytte i Norad?

– Det er ganske mye, altså. Det å være leder i en internasjonal organisasjon med folk fra hele verden er noe jeg har lært mye av og som jeg tror vil kommer til nytte her også. Og selv om jeg drev med intern revisjon og undersøkelser av korrupsjon og misligheter i UNDP, er det store overlapp med evaluering når det gjelder fokus og metodebruk.

Vesentlighet og risiko

Østtveiten er utdannet statsviter og har en variert yrkesbakgrunn. Han har blant annet jobbet flere år som utenriksjournalist i NRK, undervist ved universitetet i Oslo og vært selvstendig konsulent. Og så har han jobbet ti år for Riksrevisjonen.

Han påpeker at han har drevet med evaluering og analyse på ulike nivåer nesten hele sitt yrkesliv, og trekker fram «læring» som et nøkkelbegrep i den nye jobben.

– Noe av det viktigste vi som evaluerer kan gjøre, er å bidra til læring for dem som forvalter bistandsmidlene slik at vi kan få enda bedre resultater. Det er store behov og stor konkurranse om midlene. Da er det viktig at vi bidrar til at de midlene som står til rådighet, blir brukt så effektivt som mulig.

– Hvordan sikrer dere at de rette prosjektene og områdene blir evaluert?

– Vesentlighet er viktig. Både økonomisk vesentlighet, men også politisk vesentlighet –eller gjennomføringsrisiko som det heter på allment. Så vil jeg også trekke fram relevans – vi må være relevante for dem vi leverer evalueringer til.

– Og hvordan sikrer du det?

– Å snakke med dem er en god start.

Trygg på uavhengighet

At evalueringsfunksjonen i bistanden utføres av en enhet i Norad, har flere ganger skapt diskusjon. I Sverige er det for eksempel den uavhengige ekspertgruppen EBA som har ansvaret for å evaluere svensk bistand. Evalueringsavdelingens plassering i Norad-systemet har også skapt turbulens. En del har ment at avdelingens uavhengighet er blitt svekket.

Den nye sjefen er naturlig nok ikke altfor lysten på å mene noe bastant om dette.

– Det er mange måter å organisere dette på, og det er vel ingen som sitter på noen fasit. Jeg lever godt med den løsningen vi har nå, og mener den nødvendige uavhengigheten er ivaretatt.

– Men i hvilken grad bør for eksempel UD styre hva dere evaluerer?

– De må gjerne kommer med meninger og innspill til hva som bør evalueres. Men hvis det blir en form for press, så er det selvsagt uheldig. Som sagt så mener at den modellen vi har sikrer vår uavhengighet rimelig godt. Men hvis jeg gjøre andre erfaringer etter hvert så må man se på om modellen bør justeres.

Stort nettverk

Det produseres en god del rapportert, gjennomganger og evalueringer i den norske bistandsbransjen. Ofte leses kun sammendraget, i en del tilfeller ikke det engang.

Men Østtveiten mener at evalueringene Norad gjør, har en viktig rolle.

– Det mener jeg absolutt. Evalueringene som gjøres, bidrar både til nytenkning og kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer. Samtidig er evalueringene en del av den samlede kunnskapsproduksjonen.

Stadig mer av bistanden gis til multilaterale organisasjoner. Regner du med å bruke det nettverket du har ute i verden i den nye jobben din?

– Ja, absolutt. Nå går rundt tredjedeler av norsk bistand gjennom multilaterale partnere. Da er det veldig viktig å ha et godt samarbeid også på evalueringsfeltet. Det er viktig at vi er synlige og deltar i de globale evalueringsinitiativene som foregår.

Powered by Labrador CMS