Palestinere i Khan Younis, sør på Gazastripen. Store deler av Gaza er lagt i ruiner etter de istraelske angrepene siden oktober, og behovene for nødhjelp og fremtidig bistand er enorme.

Granskingsrapport: Israel har ikke lagt fram beviser for terroranklagene mot UNRWA

Israel har ikke lagt fram beviser for at ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er medlemmer av militante grupper, konkluderer gransking.

Publisert Oppdatert

Den uavhengige granskingen ble bestilt av FN og har vært ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna.

Britiske The Guardian har fått tilgang til rapporten, som etterlyser israelske beviser for anklagene om at ansatte i UNRWA deltok i angrepet mot Israel 7. oktober og kan knyttes til militante palestinske grupper som Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad).

Rapporten viser blant annet til at UNRWA løpende har delt opplysninger om sine ansatte med Israel, og at israelske myndigheter «siden 2011 aldri har uttrykt bekymringer knyttet til noen av navnene på lista».

– Israelske myndigheter har til dags dato ikke lagt fram beviser som underbygger anklagene, eller svart på brev fra UNRWA i mars og april med forespørsel om navn og beviser som kunne gjøre UNRWA i stand til å åpne egen etterforskning, heter det.

Fakta om UNWRA:

  • FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ble etablert i 1949 for å hjelpe palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet året før.
  • UNRWA har rundt 32.000 ansatte og bistår palestinske flyktninger på Gazastripen, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan.
  • Hjelpeorganisasjonen bistår i dag 5,9 millioner palestinske flyktninger og deres etterkommere med skolegang, helsetjenester, sosialhjelp, mat og boliger.
  • UNRWA driver over 700 skoler og 140 helseklinikker og har rundt 30.000 ansatte.
  • Fjorårets budsjett var på 16 milliarder kroner, men FNs medlemsland har de siste årene ikke bidratt med det UNRWA har bedt om.
  • UNRWA ledes i dag av den sveitsiske samfunnsøkonomen Philippe Lazzarini, som tidligere blant annet har jobbet for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Stanset støtten

De israelske anklagene ble framsatt samtidig med at Sør-Afrika stevnet Israel for Den internasjonale domstolen (ICJ) med anklager om at de begår folkemord i Gaza.

Anklagen mot UNRWA fikk en rekke giverland til å fryse støtten til FN-organisasjonen, men de fleste bortsett fra USA har siden gjenopptatt støtten.

Storbritannia har tidligere opplyst at de ville avvente Colonna-rapporten før de gjenopptar støtten, noe som ventes å skje nå.

Norsk medvirkning

Chr. Michelsens institutt (CMI) i Norge har sammen med Raoul Wallenberg-instituttet i Sverige og Institutt for menneskerettigheter i Danmark deltatt i arbeidet med Colonna-rapporten, og et mer detaljert underlagsmateriell fra dem blir nå oversendt til FN, skriver The Guardian.

UNRWA har rundt 32.000 ansatte, 13.000 av dem på Gazastripen. Colonna-rapporten understreker at FN-organisasjonen «er helt uerstattelig og uunnværlig» for palestinernes utvikling og fungerer også som «en humanitær redningsline».

– Gjennomgangen viser at UNRWA har etablert et betydelig antall mekanismer og prosedyrer for å sikre at humanitære prinsipper etterleves, med vekt på prinsippet om nøytralitet. De har utviklet en bedre tilnærming til nøytralitet enn andre hjelpeorganisasjoner, slår Colonna-rapporten fast.

Redningsline

FNs generalsekretær António Guterres hilser Colonna-rapporten velkommen.

– Generalsekretæren oppfordrer alle til aktivt å støtte UNRWA, siden det er en redningsline for palestinske flyktninger i regionen, heter det i en uttalelse.

Ifølge Guterres vil det nå bli utarbeidet en handlingsplan som skal implementere de anbefalingene som gitt i rapporten.

FN har innledet en egen gransking av tolv tidligere UNRWA-ansatte som ifølge Israel deltok i angrepet 7. oktober, men denne granskingen er ennå ikke avsluttet.Powered by Labrador CMS