Vincent Mphepo driver en liten bedrift i hovedstaden Lilongwe som produserer peanøttsmør. Han ønsker FN-fondet velkommen. Fotos: Raphael Mweninguwe

FN-fond gir vaklende småbedrifter i Malawi nytt håp

Publisert

Nylig kunngjorde FN at Malawi er ett av de fire landene som vil nyte godt av et FN-fond på 41 millioner dollar som skal finansiere små- og mellomstore bedrifter.

Kunngjøringen er blitt mottatt med håp og lettelse av mange utsatte småbedrifter, som vet at slik finansiering vil styrke sjansene for å overleve, og dermed i sin tur bidra til å fremme FNs bærekraftsmål om fattigdomsbekjempelse.

FN sier i en erklæring at fondet vil hjelpe Malawi ved å redusere fattigdom, sult og ulikhet ved å skape arbeidsplasser og støtte småbedrifter i landets sterkt underkapitaliserte jordbrukssektor.

Styrke inntektene

FN-koordinator Maria Jose Torres sier finansieringen har som mål å integrere 75 000 småskala-produsenter i forsyningskjeden for å styrke småbedriftenes inntekter og dermed på sikt styrke landets inntektsbase.

James Chiutsi, president i Malawis handelskammer for små- og mellomstore bedrifter, sier til Bistandsaktuelt at pengene vil bidra til å rehabilitere de fleste av bedriftene som nå kjemper med å overleve på grunn av økonomiske problemer og pandemien.

James Chiutsi, president i Malawis handelskammer for små- og mellomstore bedrifter.

- Malawis økonomi er jordbruksbasert. En viktig årsak til problemene våre er manglende foredling og dermed verdiøkning. Denne finansieringsordningen kommer på et tidspunkt da vi trengte det som mest, sier han.

Han legger til at de fleste malawiere, og spesielt kvinnene, sliter med å få banklån. Bankene krever sikkerhet for lånene, noe de fleste små- og mellomstore bedriftene ikke kan stille.

Det er ikke første gang FN har støttet småbedrifter i Malawi, sier han.

- Tidligere har FN støttet små- og mellomstore bedrifter gjennom the National Association of Business Women (NABW), og vi håper at dette fondet vil bidra til ytterligere å styrke våre bedrifter, sier han.

Trenger økt kompetanse

Chiutsi driver både i fjørfebransjen og med produksjon av peanøttsmør. Han håper FN-fondet også har en komponent for kompetanseheving, som han ser som en nøkkel til vekst for mange småbedrifter. Hans organisasjon har over 2000 medlemmer, flertallet av dem er kvinner, opplyser han.

- Jo mer du investerer i bedriften, jo flere kan du ansette, og dermed kan vi bedre økonomien for mange malawiere og redusere fattigdommen, sier Chiutsi.

Vincent Mphepo driver en liten bedrift i hovedstaden Lilongwe. Han ønsker FN-fondet velkommen.

- Jeg produserer peanøttsmør. Maskinen jeg bruker i produksjonsprosessen koster 775 000 malawiske kwacha (snaut 8500 kroner). De fleste småbedriftene har ikke råd til dette, og å få et banklån uten sikkerhet er et mareritt, sier han. Foredling og verdiøkning av landbruksprodukter krever investeringer og dyre innsatsvarer, legger han til.

Begrenset tilgang til kapital

Handels- og industriminister Sosten Gwengwe vet utmerket godt at små- og mellomstore bedrifter i Malawi trenger støtte for at de skal kunne bidra til at landet når FNs bærekraftsmål. Ikke bare fra FN eller bankene, men også fra regjeringen. For selv om over 80 prosent av bedriftene i Malawi er micro-, små- og mellomstore bedrifter, deltar bare 10 prosent av dem i offentlige anskaffelser.

Bright Sibale er jordbruksekspert og internasjonal konsulent. FN-fondet er svært velkomment fordi småbedriftene møter mange begrensninger, blant dem særlig tilgang på kapital, sier han til Bistandsaktuelt.

- Så alle prosjekter som støtter dem på denne måten vil gi en tiltrengt mulighet for vekst i sektoren små- og mellomstore bedrifter. Men for at det skal skje, må UNDP (FNs utviklingsprogram) bidra til å sikre gunstige vilkår for sektoren, samt at prosjektet også inkorporerer kapasitetsbygging, slik at bedriftene kan utnytte tjenesten effektivt, sier Sibale.

Støtter flere land

Andre land som får støtte fra FNs felles fond for bærekraftsmål (Joint SDG Fund) er Fiji, Indonesia og Uruguay - Fiji til bevaring og vern av kystrev og marine økosystemer, samt styrking av lokalsamfunn som er avhengige av revene som å overleve. Indonesia får støtte til utvikling av en ny generasjon finansielle produkter som skal fremme overgangen til fornybar energi, samt styrking av kvinnestyrte småbedrifter. Uruguay får støtte til prosjekter for å bidra til at transport- og industrisektoren går over til grønn energi, til reduksjon av fattigdom og bedre og rimeligere tilgang til innovative rene teknologier.

Disse fire programmene anslås å reise rundt 4,7 milliarder dollar i tilleggsfinansiering, ifølge FN, som regner med at støtten fra FN-fondet vil utløse mange ganger så store beløp til bærekraftige investeringer.

FNs felles fond for bærekraftsmål er finansiert med bidrag fra EU, Danmark, Tyskland, Norge, Irland, Monaco, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Sveits samt finansieringspartnere fra privat sektor.

Powered by Labrador CMS