Den norske FN-utsendingen Tor Wennesland mener det er en feilvurdering å stanse bistanden til palestinske områder.

Tor Wennesland: Enorm feil å stanse all bistand til palestinske områder

Det vil kun gjøre situasjonen verre å trekke bistandsmidler fra den palestinske sivilbefolkningen, mener den norske FN-utsendingen Tor Wennesland.

Publisert Oppdatert

– På tysk side vurderer man nå angivelig å stoppe all bistand til palestinerne, uavhengig av hvem som leverer. Dersom dette viser seg å være riktig, vil det være en enorm feilkalkyle, sier Wennesland til NTB.

Også i Norge har kravene om bistandsstopp til palestinske områder begynt å komme: både Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti krever nå full stans.

– Det vil bare gjøre situasjonen verre, og ramme primært dem som ikke har med den politiske situasjonen å gjøre i det hele tatt, er Wenneslands vurdering.

Sammenligner med 22. juli

Som FNs spesialutsending for fredsprosessen i Midtøsten har sørlendingen havnet midt oppi den største krigen i regionen på flere tiår. Han understreker at FN er i kontakt med alle parter, men at situasjonen er ekstremt vanskelig. Omfanget av Hamas' angrep mot Israel lørdag har etterlatt seg et varig sjokk.

– Vi vet hva som skjedde i Norge 22. juli 2011. Hvis vi skal forstå stemningen i Israel, må vi fra norsk side spole tilbake og tenke på hvordan vi opplevde den situasjonen.

Særlig kidnappingen av en rekke israelske og utenlandske borgere forsurer alle forsøk på dialog, og etterlater lite rom for kontakter og diplomatiske initiativer.

Giftig tone

– Tonen er giftig, og det er selvfølgelig bekymringsfullt. Det er vanskelig å få lagt opp det politiske til et punkt der man kan få deeskalert situasjonen.

Wennesland sier begge parter er interessert i å videreføre krigen, og at den vil bli mer og mer farlig jo lenger dette varer. Frykten hans er en spillover-effekt, der andre deler av Midtøsten også blir innblandet i krigen.

– I øyeblikket ser det ikke ut som det vil skje, men det er veldig vanskelig å forutsi hva som skjer, og hva som eventuelt kan utløse en slik situasjon. Det skjer masse helt uventede ting, og de kan ha svært uventede effekter.

– Minner om pogromer

Selv om Hamas startet denne krigen, legger også den norske FN-utsendingen vekt på hvordan Israel har satt de palestinske områdene under press over tid. Særlig utvidelsene av de israelske bosetningene på Vestbredden har ført til en økning i volden det siste året.

– Det er en veldig farlig trend at israelske bosettere på Vestbredden har vært involvert i massiv voldsutgytelse mot palestinske sivile, som minner om pogromer. Vi har en fundamental uløst konflikt, som nå har ført oss inn i en fundamental krigssituasjon, sier sørlendingen.

Wenneslands avsluttende budskap er at FN og andre aktører må skape det nødvendige handlingsrommet for å sette i gang en prosess for å avslutte krigen.

– Det har vi gjort før, det vil vi gjøre igjen. Det er komplisert med gislene, og det er farlig dersom vi ikke får levert humanitær bistand der det er behov.

Powered by Labrador CMS