Dommerne i Den internasjonale domstolen må avgjøre om det er hold i Sør-Afrikas folkemord-anklager mot Israel. Pro-Israel og pro-palestinske demonstranter var samlet utenfor rettslokalene i Haag da høringen startet i dag.
Dommerne i Den internasjonale domstolen må avgjøre om det er hold i Sør-Afrikas folkemord-anklager mot Israel. Pro-Israel og pro-palestinske demonstranter var samlet utenfor rettslokalene i Haag da høringen startet i dag.

6 ting du bør vite om Sør-Afrikas folkemordanklager mot Israel 

I dag innledes rettsmøtet i Den internasjonale domstolen (ICJ) der Sør-Afrika anklager Israel for å begå folkemord på palestinere i Gaza. Ifølge det palestinske helsedepartementet i Gaza har minst 23.357 palestinere blitt drept i israelske angrep mot enklaven siden krigsutbruddet 7. oktober. Mer enn 85 prosent av befolkningen er drevet på flukt. Israel avviser anklagene om folkemord.

Publisert Oppdatert

1. Hva vil Sør-Afrika oppnå?

Sør-Afrika ønsker at FN-domstolen i Haag skal beordre stans i israelsk krigføring, og tvinge FN og sikkerhetsrådet til å stanse internasjonale våpenforsyninger til Israel. Målet er å hindre det landet betegner som et folkemord på det palestinske folket.

Det første rettsmøtet i Den internasjonale domstolen varer i to dager. Både Sør-Afrika og Israel får tre timer hver til å legge fram sine argumenter.

2. Hva er anklagene mot Israel?

Sør-Afrika har lagt fram et 84-siders dokument med argumenterer for at Israel er i ferd med å begå folkemord i Gaza i perioden etter 7. oktober. Sør-Afrika mener at Israel har brutt sine forpliktelser i Folkemordkonvensjonen i sin krigføring mot Hamas-styret i Gaza etter at organisasjonens soldater angrep israelske sivile bosettinger og militære mål.

Men Sør-Afrika vil trolig bruke høringene i ICJ til å belyse Israels politikk mot palestinerne som de omtaler som en form for «apartheid» etter årevis med blokade. 

Sør-Afrika vil samtidig gjenta at de «fordømmer alle brudd på internasjonal rett av alle parter, inkludert direkte angrep mot israelske sivile og andre nasjonaliteter og gisseltaking utført av Hamas og andre grupper».

Det er ventet at Sør-Afrika vil trekke fram en rekke uttalelser gitt av ledende israelske statsråder og politikere for å underbygge anklagene om at Israel vil utslette befolkningen i Gaza. De vil også vise til uttalelser fra en rekke FN-ledere og organisasjoner, blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter, UNWRA, som advarer mot omfanget av Israels krigføring i Gaza.

3. Hva sier Folkemordkonvensjonen?

Konvensjonen beskriver folkemord som «handlinger utført med intensjonen om å ødelegge en hel eller deler av en nasjonal, etnisk, rase eller religiøs gruppe».

4. Hva svarer Israel?

Israel har reagert kraftig og beskriver folkemord-anklagene som grunnløse. I morgen kommer Israel til å svare på anklagene i forbindelse med høringen.

– Israel avviser med vemmelse blodanklagene som spres av Sør-Afrika og deres begjæring, sa talsmann Lior Haiat i det israelske utenriksdepartementet i en uttalelse. Den israelske regjeringen anklager Sør-Afrika for å støtte «anti-jødiske rasister».

– Israel er forpliktet til folkeretten og handler i tråd med den og retter den militære innsatsen ene og alene mot terrororganisasjonen Hamas og de andre terrororganisasjonene som samarbeider med Hamas, heter det videre. Landet mener deres krig mot Hamas er selvforsvar etter at 1.200 borgere ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober.

Israel har avvist verdenssamfunnets krav om våpenhvile og hevder at det bare vil tjene Hamas, som statsminister Benjamin Netanyahu sier skal knuses.

Israels FN-ambassadør mener Sør-Afrikas sak er «grunnløs og injurierende», og misbruk av Folkemordkonvensjonen som ble vedtatt i 1948 etter Holocaust. USA støtter Israels argumentasjon og mener rettsprosessen er «en avledning».

5. Hva er ICJ?

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs viktigste dømmende organ. Her er det kun stater som kan bringe saker inn for domstolen, som så anvender folkeretten til å avgjøre strid mellom stater.

Det var det sørafrikanske utenriksdepartementet som like før nyttår leverte en hastebegjæring til ICJ.

Sør-Afrika ba allerede i november Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som også ligger i Haag, om å etterforske Israels handlinger i Gaza. ICC straffeforfølger, til forskjell fra ICJ, enkeltpersoner for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Sør-Afrika kan bringe saken inn for ICJ siden begge land har undertegnet Folkemordkonvensjonen. Israel ratifiserte konvensjonen allerede i 1950, Sør-Afrika først i 1998.

6. Vil ta lang tid

Det kan ta flere år før det kommer en endelig avgjørelse i saken. Men Sør-Afrika har bedt domstolen om å komme med en midlertidig avgjørelse, som vil kunne komme i løpet av noen uker. 

Domstolens kjennelser er bindende, men de respekteres ikke alltid. I mars 2022 beordret ICJ Russland til å stanse sine angrep i Ukraina, uten at det har fått konsekvenser for krigføringen.

 Kilder: The Guardian; Al Jazeera, The Daily Maverick, NTB

Powered by Labrador CMS