Den belarussiske menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski på talerstolen i desember 2020 etter at han og organisasjonen Vjasna ble tildelt prisen Right Livelihood Award i Stockholm.

Tredelt pris preget av Ukraina-krigen

Belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022

Publisert

– Med årets fredspris ønsker Den Norske Nobelkomite å hedre tre fremragende forkjempere for menneskerettigheter, demokrati og fredelig sameksistens i nabolandene Belarus, Russland og Ukraina, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

– Gjennom sin konsekvente støtte til humanistiske verdier, antimilitarisme og rettslige prinsipper har årets prisvinnere revitalisert og hedret Alfred Nobels visjon om fred og folkenes forbrødring – en visjon vår verden trenger mer enn noensinne.

Fengslet uten dom

Bjaljatski er en forfatter og menneskerettsaktivist fra Belarus.

– Makthaverne har gjentatte ganger forsøkt å bringe Ales Bjaljatski til taushet, skriver Nobelkomiteen.

Han satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter omfattende demonstrasjoner mot det belarusiske myndigheter. Han sitter fortsatt fengslet uten dom.

– Til tross for enorme personlige belastninger har Bjaljatski ikke veket en tomme i sin kamp for menneskerettigheter og demokrati i Belarus.

Grunnlagt av Sakharov

Menneskerettsorganisasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av aktivister fra tidligere Sovjetunionen som ville sikre at ofre for regimes undertrykkelse aldri ble glemt. Fredsprisvinner Andrej Sakharov og menneskerettighetsforkjemper Svetlana Gannusjkina var blant grunnleggerne.

– Under Tsjetsjenia-krigene samlet og verifiserte Memorial informasjon om overgrep og krigsforbrytelser begått av russiske og prorussiske styrker mot sivilbefolkningen. Lederen for Memorials avdeling i Tsjetsjenia, Natalya Estemirova, ble i 2009 drept som følge av dette arbeidet, skriver Nobelkomiteen.

Krigsforbrytelser i Ukraina

I desember 2021 besluttet russiske myndigheter at Memorial skulle oppløses ved tvang og dokumentasjonssenteret stenges for godt.

Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i 2007 med det formål å arbeide for menneskerettigheter og demokrati i Ukraina. Etter Russlands invasjon av Ukraina har organisasjonen jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

– Sammen med internasjonale samarbeidspartnere gjør senteret en banebrytende innsats med sikte på å kunne stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser, skriver Nobelkomiteen.

Ales Bjaljatski

  • Født i Karelen, Russland 25. september 1962.
  • Utdannet ved Homiel-universitetet i Belarus (historie og filologi), samt ved det belarusiske vitenskapelige akademiet (litteratur).
  • Var i 15 år leder for menneskerettsorganisasjonen Vjasna.
  • Har vært fengslet i Belarus siden 14. juli 2021 etter anklager om skatteunndragelse. Menneskerettsorganisasjoner sier han er en politisk fange. Ble også dømt til fire og et halvt års fengsel etter at han ble pågrepet i 2011, også da anklaget for skatteunndragelse.
  • Tildelt Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris i 2011, Václav Havel-prisen for menneskerettigheter i 2013, Right Livelihood-prisen i 2020 og Nobels fredspris i 2022.

Kilde: NTB, Right Livelihood, Wikipedia.

Center for Civil Liberties

  • Center for Civil Liberties (CCL) er en organisasjon grunnlagt i 2007 i Kyiv med mål om å styrke menneskerettigheter og demokrati i Ukraina.
  • Organisasjonen vil styrke det ukrainske sivilsamfunnet og presse myndighetene til å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati.
  • For å utvikle Ukraina til en rettsstat, har Center for Civil Liberties aktivt tatt til orde for at Ukraina blir tilknyttet Den internasjonale straffedomstolen.
  • Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har Center for Civil Liberties engasjert seg i forsøk på å identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen.
  • I samarbeid med internasjonale partnere spiller senteret en foregangsrolle med tanke på å stille de skyldige til ansvar for sine forbrytelser.

Kilde: Nobelkomiteen

Powered by Labrador CMS