FN-operasjonene er blitt stadig farligere. Foto: UN Photo

Stadig farligere å jobbe for FN

I 2013 ble 58 personer som jobbet for FN drept etter direkte angrep mot organisasjonen. Det er en økning på nesten 50 prosent fra 2012.

Publisert

33 FN-soldater og 25 sivile - totalt 58 personer - ble drept under direkte angrep i FN-tjeneste i 2013. I 2012 ble til sammen 37 drept mens de jobbet for organisasjonen.

– Det er foruroligende at antall drepte i FNs tjeneste øker. FN-flagg og blå hjelm bør være et tegn som gir sikkerhet, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.

Statistikken viser at mange av som ble drept i 2013 jobbet for FN i blant annet Sør-Sudan, Sudan, Mali og DR Kongo. Solholm mener at noe av forklaringen på at 58 personer ble drept etter direkte angrep i fjor, er at FN nå har flere store fredsbevarende operasjoner i svært vanskelige konfliktområder.

- FN har flere svært krevende operasjoner som for eksempel i Sør-Sudan, DR Kongo og Mali. Det er mange væpnede grupper i disse konfliktene og mye våpen i omløp. Det øker jo risikoen for FN-personell, sier Solholm.

– Er respekten for FN mindre enn før?

– Ja, blant noen grupper så er den dessverre nok det. De ser på FN som en politisk aktør og et legitimt mål. Noe av grunnen til at det er blitt slik kan være at militære har drevet med humanitært arbeid. Det kan ha gjort at skillelinjene mellom de ulike aktørene framstår som mer uklare.

– Får dette konsekvenser for hvor og hvordan FN jobber?

– Det er et dilemma. Samtidig som FN skal beskytte sine ansatte så må de også være der folk trenger hjelp – selv om det er farlig og vanskelig. Det er en fare for at man i for stor grad blir sittende bak høye murer og piggtråd. Men jeg mener at FN-personell nå gjør viktige og gode jobber i farlige områder – som for eksempel Sør Sudan og Kongo, sier Kari Solholm .


Les tidligere sak: 66 hjelpearbeidere drept på jobb i 2012

Powered by Labrador CMS