Flere organisasjoner har uttrykt støtte til Israel under Gaza-krisen. Bildet er fra en støttemarkering i regi av organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) utenfor Den israelske ambassaden i Oslo i 2012.

Meninger:

Den inhumane støtten til Israel

Den inhumane og urokkelige responsen som FrP og flere kristne nettverk har utvist i forbindelse med krigen i Gaza, står i sterk kontrast til protestene mot krigen.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Titusenvis av mennesker i nord og sør har demonstrert de siste ukene mot den israelske statens pågående massakre på palestinere. Men ingen har gjort større inntrykk, enn jøder i og utenfor Israel som deltar i kampen mot den sistnevnte statens aggresjon.

Mange av disse har i en årrekke kritisert Israels politikk. Til og med etter det grusomme angrepet på deres egne 7. oktober 2023, fortsetter de kampen sin mot Israels politikk overfor palestinere og for en fredelig løsning. 

På den andre siden har Israels støttespillere – for eksempel Fremskrittspartiet (FrP) og flere kristne organisasjoner, stort sett ignorert eller benektet overgrepene mot det palestinske folket. FrP har til og med hyllet staten Israel som et forbilde. Også etter den israelske hærens pågående massedrap på barn, kvinner og eldre i Gaza, har de fleste støttespillerne opprettholdt sitt standpunkt og vist mangel på medfølelse og forståelse.

Blind lojalitet

Den inhumane og urokkelige responsen som tilhengere av FrP og flere kristne nettverk har utvist i forbindelse med krigen i Gaza, er skremmende.

Mange av støttespillernes offentlige uttalelser og diskusjoner i sosiale medier siden starten av Gaza-krigen, viser tydelig tankeløs underkastelse for organisasjonen eller partiets overordnede holdninger. Det gir assosiasjoner til studier om konsekvensene av blind lojalitet til grunnløse holdninger og verdier.

Det mest oppsiktsvekkende og foruroligende er at, i likhet med eksemplene i de sistnevnte studiene, har de fleste av Israels støttespillere ikke endret holdninger etter de grusomme bildene fra Gaza. 

De har ikke bare opprettholdt sin støtte til Israels framferd, men har til og med markert tydelig økt støtte. Mens tusenvis av mennesker – inkludert jøder og representanter for Den norske kirke – går i demonstrasjoner etter massedrap og lemlestelse av tusenvis av barn og kvinner, går enkelte medlemmer av nettverket Venner av Israel, med t-skjorter der det står «Israel Defence Force», navnet på det israelske forsvaret.

Et grunnleggende fellestrekk ved FrP og de kristne organisasjonene som støtter Israel, er behovet for å markere et tydelig skille mellom nordmenn/kristne og muslimer, noe som fremkommer av deres svært muslimfiendtlige holdninger og meninger. Et perspektiv preget av «oss mot dem»-mentalitet, innskrenker rommet for empati og identifikasjon. Da blir det lettere å akseptere, til og med forsvare, overgrep. 

Som for eksempel når FrP har forsvart Israels blokkering av mat, medisiner og vann til 2,4 millioner sivile på Gazastripen – der halvparten er barn. Eller når nettverket Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IJEC) publiserer følgende overskrift, etter teppebombingen av sivilbefolkningen i Gaza: «Hvis du vil finne terrorister, så oppsøk en skole eller et sykehus».

Legger etisk kompass til side

Ekkoene av slike holdninger i sosiale medier, viser hvor lett tilhengerne av disse nettverkene og partiet overlater sitt etiske kompass til andre. 

En avgjørende egenskap hos mennesket er vår evne til å bruke fornuften og ta selvstendige, moralske og etiske valg. De mange eksemplene på etnisk rensning demonstrerer hvor grusomt farlig det er å følge en ideologi eller et formål, uten selvstendig refleksjon.

Like motstandsløst som de ovennevnte nettverkene og FrP føyer seg etter de israelske myndighetene og hærens retorikk om krigen, og fritar de sistnevnte fra all ansvar for drap på over 10 000 barn – hittil, like tankeløst uttrykker medlemmene deres sin fulle støtte til Israel: «Jødene gir beskjed til palestinerne at de må evakuere. De gir de tid til å komme i sikkerhet. Israel bomber ikke uskyldige.» Denne holdningen er en gjenganger blant Israels støttespillere.

Moralsk ubehag  

Rasjonaliseringen kan også forstås som et forsøk på å dempe det moralske ubehaget som kan dukke opp, når man ser de grusomme bildene fra Gaza-krigen. Det kan belyse hvorfor Israels støttespillere stadig fremhever staten Israel som et offer, og motparten blir betegnet med dehumaniserende retorikk. Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) skriver: «Israel er i krise». 

Og i deres offisielle uttalelse kan vi lese: «Vi står så absolutt side om side med landet og folket i Israel. Vi vil slå ned på alle forsøk på å rettferdiggjøre disse grusomme handlingene begått av palestineres blodtørst mot det jødiske folk og den jødiske nasjon.»

Dag og tid har følgende overskrift: «Må nøytralisere Hamas. Kristne aktivistar samlar inn pengar til klede og utstyr til israelske soldatar. Bjarte Ystebø støttar den israelske krigføringa heilt og fullt.» En pastor meddelte nylig til sin forsamling: «Vi er samlet for å forsvare Israels rett til å forsvare seg mot demoniske krefter som bare vil ødelegge».

Deindividualisering 

Studier på blind lojalitet til politiske og religiøse ideer har konstatert at, i tillegg til rasjonalisering og dehumanisering, er også deindividualisering et viktig vern mot ubehagelige konflikter, følelser og tanker.

Det innebærer en følelse av økt anonymitet, der en person ofte som medlem av en gruppe kan opptre mer ansvarsløst. Man styrker sin identifikasjon med gruppen og dens fellesnormer. 

For eksempel da nyheten om at norske borgere var fanget inne i Gaza ble kjent – et sted som blir beskrevet som «et helvete på jord» og «verdens største gravplass», var FrPs reaksjon: «Hva gjorde hundrevis av norske statsborgere på Gazastripen?» «Har de brutt reglene?» «Dette må vi finne ut for å unngå at asylordningen misbrukes...» Siden har dette temaet vært gjenstand for utallige diskusjoner blant FrP-tilhengere, der kommentarene er blottet for det menneskelige aspektet.

Jøder i solidaritet med Palestina

Den inhumane og urokkelige responsen som tilhengere av FrP og flere kristne nettverk har utvist i forbindelse med krigen i Gaza, er skremmende. Den står i sterk kontrast til tidligere soldater i det israelske forsvaret, akademikere, skuespillere, pensjonister og studenter i Israel, USA og Europa, og ortodokse jøder som daglig protesterer mot Israels krigføring i Gaza.

Mens støttespillere av staten Israel står fjellstøtt med en apartheidstat, står «jøder i solidaritet med den palestinske frihetskampen, ledet av en visjon om rettferdighet, likhet og verdighet for alle mennesker», slik organisasjonen Jewish Voice for Peace beskriver det. Dette er individer som nekter å føye seg blindt etter grunnløse og skadelige verdier, prinsipper og holdninger.Powered by Labrador CMS