Caritas er bekymret for utviklingen i Afrika der stadig flere barn går sultne til sengs. Barnet på bildet får ekstra mat på et sykehus.
Caritas er bekymret for utviklingen i Afrika der stadig flere barn går sultne til sengs. Barnet på bildet får ekstra mat på et sykehus.

Færre barn sulter, unntatt i Afrika

Færre barn i verden sulter. Men i Afrika går stadig flere barn sultne til sengs. Der er tre av ti barn under fem år veksthemmet. 

Publisert

Global Nutrition Report

Global Nutrition Report er laget av uavhengige eksperter fra ulike land verden over. Regjeringer, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale organisasjoner sitter i en rådgivende gruppe. Hvert år siden 2014 har de tatt for seg og analysert den globale situasjonen når det gjelder ernæring - både på globalt, regionalt og på landnivå.

Initiativtaker til Global Nutrition Report er Development Initiativ som ble startet i det små i 1993 Sør-vest i England. Nå har de over 70 ansatte i Brasil, Nepal, Kenya, Uganda, England og USA.

Development Initiativ er støttet av flere private stiftelser, som the Bill and Melinda Gates Foundation, William and Flora Hewlett Foundation and the Omidyar Network, og land som Canada, Nederland, Sverige og England.

Kilde: Development Initiativ

Det viser Global Nutrition Report 2018 som nettopp er offentliggjort. Rapporten viser at på verdensbasis er det kun ett av to barn, som spiser anbefalt antall måltider. Vi er spesielt bekymret for hva rapporten viser om utviklingen på det afrikanske kontinentet, sier Marit Sørheim, programsjef Caritas Norge.

I rapporten står det at kun halvparten av verdens barn spiser anbefalt antall måltider. Om lag hvert fjerde barn er underernært på grunn av sult.

Sørheim sier at veksthemming kan gi alvorlige hjerneskader og føre til apati eller aggressivitet.

Men det er positive nyheter: Statistisk sett er det færre av verdens barn som sulter. Og veksthemming av barn under fem år synker på globalt nivå.

– Men vi er spesielt bekymret for hva rapporten viser om utviklingen på det afrikanske kontinentet, sier Marit Sørheim, som er programsjef i Caritas Norge, til Bistandsaktuelt.

Større befolkning

– Prosentandelen har gått ned fra 38.3 prosent til 30.3 prosent fra 2000 til i dag, men på grunn av befolkningsveksten er det totale antallet barn som er rammet høyere i dag enn tidligere. Dette er en utvikling vi må stanse så fort som mulig dersom Afrika skal få til en bærekraftig utvikling, sier Sørheim.

Marit Sørheim sier at situasjonen er verst i Latin-Amerika og Afrika.

– Men det er bekymringsfullt at i Asia, går den forbedringen man har sett de siste årene saktere.

– Klimaforverringen fører til flom, tørke, naturkatastrofer og konflikter, sier Sørheim. Hun sier at hele 60 prosent av jordas befolkning befinner seg i konfliktområder – og disse blir stadig oftere langvarige.

– Det er viktig å bilegge konflikter og få stanset klimaendringene. Bøndene – særlig i Afrika – er helt avhengige av regnet og ekstrem-været forskyver sesongene. Det trengs en global dugnad for å oppskalere satstingen på jordbruk og matsikkerhet.

Overvekt

Rapporten viser også at mange har feil kosthold og blir overvektige.

– Det er ofte et fattigdomsproblem. De har ikke råd til, eller kunnskap om hva som er en god og sammensatt diett. Ofte blir det for mye matvarer som inneholder stivelse og for lite proteiner, som fisk og kylling, sier Marit Sørheim og peker på at det kan mangle både grønnsaker og frukt i kostholdet.

Marit Sørheim sier at det er viktig å satse på landbruk.

– I lys av rapporten er det svært positivt at den norske regjeringen har varslet en opptrapping til matsikkerhet og ernæring over bistandsbudsjettet. Vi ser blant annet frem til å se innholdet i det varslede nye ernæringsprogrammet, sier Sørheim

Hun sier at løsningen for å skape et mer klimatilpasset landbruk finnes, men at bøndene må få tilgang til den teknologien.

Ny teknologi

– Tenker du på solenergi og vindkraft?

– Ja. Blant annet. Og at man satser på andre typer frø, som for eksempel er tørkeresistente og at man dekker til jorden for å holde på fuktigheten og får på plass irrigasjonssystemer.

Hun sier at samplanting er en vei å gå. Mais og bønner kan plantes sammen på samme åker. Plantene beskytter hverandre mot sykdommer, binder nitrogen og gir hverandre skygge.

– Å investere i landbrukssektoren er, ifølge Verdensbanken, dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom, som investeringer i hvilken som helst annen sektor, påpeker Caritas programsjef til Bistandsaktuelt.

Caritas Norge

Aron Halfen er programrådgiver i Caritas Norge, en bistandsorganisasjon som har sitt utspring i den katolske kirke. I 1952 het Norsk katolsk flyktninghjelp.

Aron Halfen forteller at organisasjonen siden 2013 har jobbet med et matsikkerhetsprogram i fem distrikter, på Sri Lanka, i 2013 til 2017.

– Vi har hatt svært gode resultater. Vi har utvidet programmet, med Norad støtte, så nå er det blitt landsdekkende, sier han.

– Vi når om lag 52 000 barn og 26 000 mødre. Vi har et spesielt fokus på underernæring og barn under fem år. Vi lærer både mødre og barn hvor viktig det er med ernæring og lærer opp både mødre og barn om hvordan man unngår veksthemming, sier Halfen. Han forteller at om lag en av fem på Sri Lanka er utsatt for dette.

– Ved vårt program greier vi å løfte folk ut av fattigdom i isolerte områder. Ved å lære dem overgang til økologisk landbruk. De dyrker sine egne kjøkkenhager der de får dekket 70 prosent av eget matforbruk og da har de også en sikker og ernæringsriktig mat. Mye av problemet der er bruk av sprøytemidler, som både fører til nyresykdommer og kreft.

Omfavnet av myndighetene

Halfen sier at myndighetene har omfavnet programmet og begynt med lignende programmer selv.

– De har hatt støtteordninger rettet mot bønder i over tredve år, men de har ikke greid å løfte dem ut av fattigdom. De sier rett ut at de er helt avhengige av organisasjoner som Caritas for å jobbe på grasrota og nå ut til de mest sårbare, sier programrådgiveren.

Han sier at Caritas ønsker å gjøre Sri Lanka til et foregangsland når det gjelder kampen mot sult. Det bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål SDG1 og SDG2. Altså å utrydde all fattigdom og utrydde all sult og underernæring. Halfen sier at Caritas hovedfokus er å øke matproduksjonen og forhindre sult.

Powered by Labrador CMS