Bill & Melinda Gates Foundation lover 1,2 milliarder dollar til innsatsen for å utrydde polio. Summen tilsvarer knappe 13 milliarder kroner.
Bill & Melinda Gates Foundation lover 1,2 milliarder dollar til innsatsen for å utrydde polio. Summen tilsvarer knappe 13 milliarder kroner.

Gates-stiftelse lover milliarder til poliobekjempelse

Bill & Melinda Gates Foundation lover 1,2 milliarder dollar til innsatsen for å utrydde polio.

Pengene skal brukes for å bistå arbeidet med å gjøre slutt på polio i Pakistan og Afghanistan, de to siste landene der viruset er endemisk, og til å forhindre utbrudd av nye virusvarianter, heter det i en uttalelse fra stiftelsen.

Summen tilsvarer knappe 13 milliarder kroner og går til Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Kunngjøringen kom på Verdens helsetoppmøte i Tyskland søndag.

Stiftelsen har bidratt med nesten 5 milliarder dollar til GPEI, heter det på dens nettsider.

– Polioutryddelse er innen rekkevidde. Men selv om vi har kommet så langt, utgjør sykdommen stadig en trussel. Om vi jobber sammen, kan verden gjøre slutt på denne sykdommen, sa Bill Gates.

Les: Mosambik: Første poliotilfelle på tre tiår

Poliomyelitt (polio):

  • Etter utvikling av vaksine i 1956 er sykdommen utryddet i industrialiserte land, men eksisterer fortsatt i noen få land.
  • Fram til 2014 har antall rapporterte globale poliotilfeller siden 1988 blitt redusert med 99 prosent.
  • Etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte om en økning i tilfeller og flere land med utbrudd av polio i 2019 og 2020, har det vært en tydelig reduksjon i 2021.
  • Likevel vurderer WHO at risikoen for spredning av polio er bekymringsfull.

Vaksine til 370 millioner barn i året

Tirsdag er det donorkonferanse for GPEI, der globale partnere, donorer og statsledere kommer sammen med mål om å finansiere GPEIs arbeid fram til 2026.

Målet er å samle inn 4,8 milliarder dollar. Om det lykkes, vil GPEI kunne tilby poliovaksine og andre nødvendige helsetjenester til 370 millioner barn i året.

Initiativet arbeider også med å bygge tettere bånd til lokalsamfunn og støtte myndigheters håndtering av utbrudd.

Polio er svært en svært smittsom sykdom som kan føre til lammelser og død, særlig blant små barn.

Viruset spres ofte gjennom forurenset vann. Sykdommen er i stor grad utryddet gjennom vaksinering, men Malawi hadde i år det første utbruddet i Afrika på fem år.

På grunn av koronapandemien er det også mange barn flere steder i verden som har gått glipp av rutinemessig vaksinering.

Les: Unicef: – Dette er rød alarm for barns helse

Powered by Labrador CMS