Tobakk er fortsatt årsaken til 8 millioner dødsfall hvert år på verdensbasis og anses som en av de største truslene mot folkehelsa.
Tobakk er fortsatt årsaken til 8 millioner dødsfall hvert år på verdensbasis og anses som en av de største truslene mot folkehelsa.

WHO-rapport: Sju av ti personer globalt er beskyttet mot tobakk

Stadig flere land innfører restriksjoner mot tobakk, og Verdens helseorganisasjon (WHO) slår fast at kampanjer og lovgivning mot røyking har fungert.

Publisert

«Røyking dreper». Snart er det vanskelig å finne land hvor denne advarselen ikke står klistret utpå tobakksprodukter.

Siden helserisikoen ved røyking for alvor fikk oppmerksomhet på 1990- og tidlig 2000-tallet, har andelen land med restriksjoner mot tobakk, økt.

En rapport fra WHO viser at 71 prosent av verdens befolkning, tilsvarende 5,6 milliarder mennesker, på en eller flere måter er beskyttet mot tobakk gjennom MPOWER-tiltakene for tobakkslovgivning. Det er fem ganger mer enn i 2007.

– Disse dataene viser at sakte, men sikkert blir flere og flere mennesker beskyttet mot skader fra tobakk gjennom WHOs forskningsbaserte retningslinjer, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Beskytte folk fra røyk

Uten disse tiltakene ville det vært 300 millioner flere røykere i verden i dag, mener Verdens helseorganisasjon.

MPOWER-tiltakene er utredet av WHO og innebærer overvåking av tobakksbruk og restriksjoner mot det, og å beskytte folk fra røyk.

De skal også fremme hjelpetilbud for å slutte å røyke, samt innføring av advarsler mot tobakksbruken. I Norge og mange andre land ser vi slike advarsler blant annet på røykpakker og snusbokser.

I tillegg inneholder tiltakene forbud mot reklame og støtte til produsenter, samt innføring av skatter på tobakk.

– Mye jobb gjenstår

I dag er det rundt 8 millioner tobakksrelaterte dødsfall hvert år, og derfor er det fortsatt en av de største truslene mot folkehelsen globalt, slår WHO fast.

Men situasjonen ser stadig bedre ut. Siden tiltakskampanjen begynte i 2007, har antallet land som har innført enten ett eller flere av MPOWER-tiltakene, tredoblet seg fra 44 til 151 land.

– Rapporten viser at tiltakene våre utgjør store forskjeller, men mye arbeid gjenstår likevel. Ved å hjelpe flere land å implementere retningslinjer, som støttes av offentligheten og forskning, vil vi klare å forbedre folkehelsen og redde millioner av liv, sier WHO-ambassadør Michael Bloomberg.

48 land har innført minst tre av WHO-tiltakene, som tilsvarer om lag 1,5 milliarder mennesker.

Mange land uten røykelov

Innføringen av røykefrie soner er ett av tiltakene som dras fram som blant de mest effektive. I dag har 40 prosent av alle land røykefrie soner innendørs.

Røykefrie områder hjelper folk å puste inn ren luft og beskytter folk fra farlig passiv røyking. Det motiverer også flere til å slutte å røyke, gjør røyking mindre normalt og hindrer unge mennesker fra noen gang å starte å røyke, heter det i rapporten.

Det er fremdeles 44 land som ikke beskyttes av WHOs tiltak, og det er i tillegg 53 land som ikke har fullstendige forbud mot røyking inne på helseinstitusjoner.

Beskytte mot passiv røyking

– Særlig røyking er en trussel mot folkehelsen, som gir samfunnet og enkeltpersoner store omkostninger hvert år, sier avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet til NTB.

Direktoratet har ikke sett rapporten som ble sluppet mandag, men uttaler seg generelt om faren med tobakk.

Ifølge Bø har Norge lenge hatt en restriktiv tobakkslovgivning, som har gjort det mindre attraktivt å røyke og starte med andre tobakks- og nikotinprodukter.

Videre sier han at det også har vært viktig å beskytte barn, unge og andre mot passiv røyking, noe som blant annet har ført til innføring av den såkalte røykeloven og tobakksfri skoletid.

Det er gledelig at stadig flere land innfører restriksjoner mot røyking, sier assisterende generalsekretær Hogne Skogesal i Norges astma- og allergiforbund (NAAF) til NTB.

Han uttaler seg også generelt om faren med tobakk.

– Det er bra at det er rettsvern mot røyking. Retten til å beskytte egen helse burde være større enn friheten til å røyke, sier han.

Norge fikk røykelov i 2004. Men Skogesal mener at også her i landet har vi en vei å gå når det kommer til tobakkslovgivning.

Powered by Labrador CMS