Ifølge FN er Palestina/Israel blant landene der de mest alvorlige krenkelsene mot barn skjer. Her leker palestinske barn i en bakgate ved Balata flyktningleir, nær byen Nablus på Vestbredden, 5. april 2023.

Raftoprisen 2023 til organisasjon israelske myndigheter mener er terrororganisasjon

Raftoprisen i 2023 går til Defence for Children International-Palestine (DCIP) for arbeidet med å forsvare og fremme rettighetene til barn som lever i de okkuperte palestinske områdene.

Publisert Oppdatert

I over 30 år har organisasjonen DCIP gransket og dokumentert alvorlige menneskerettsbrudd mot barn og holdt israelske og palestinske styresmakter ansvarlige for universelle menneskerettsprinsipp. I sitt arbeid har de kjempet for å fremme barns rettigheter gjennom dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd og juridisk bistand til palestinske barn, heter det i en pressemelding.

I 2021 ble DCIP og fem andre palestinske menneskerettsorganisasjoner utpekt som en terrororganisasjon av israelske styresmakter. Israel har ikke lagt frem bevis på anklagene, men organisasjonen har siden gang opplevd målrettede angrep og at kontorene deres har blitt ødelagt, fremhever Raftostiftelsen i begrunnelsen.

Ifølge FN er Palestina/Israel blant landene der de mest alvorlige krenkelsene mot barn skjer, og årets Raftprisvinner har gjennom mer enn 20 år dokumentert at 2281 palestinske barn har blitt drept av israelske styrker og bosettere. 

«Israels politikk definert som apartheid»

Fakta:

  • Raftostiftelsen arbeider for menneskerettigheter, blant annet gjennom å ansvarliggjøre myndigheter og næringsliv.
  • Stiftelsen ble grunnlagt i 1987 har siden den gang tildelt Raftoprisen til en rekke menneskerettighetsforsvarere.

I de palestinske områdene er det ifølge Raftostiftelsen få trygge steder for barn fordi flyktningleirer, hjem, skoler og gater er mål for husriving, angrep og voldelige overfall begått av det israelske militæret og israelske bosettere:

«I løpet av de siste årene har anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner definert den diskriminerende israelske politikken og praksisen som “apartheid”. På Vestbredden blir barn, på lik line med voksne, arrestert, straffeforfulgt og fengslet i et israelsk militært forvaringssystem», heter det fra Raftostiftelsen som mener Israel opererer med to rettssystem i det same området, hvor «israelske bosettere hører til under det sivile og strafferettslige systemet, palestinere er plasserte under militær lov».

Ved å gi Raftoprisen 2023 til Defence for Children International Palestine, ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på deres viktige arbeid for å fremme og forsvare barns rettigheter, heter det i begrunnelsen. 

  • Raftoprisen blir utdelt 12. november 2023, på Den Nationale Scene i Bergen.
Powered by Labrador CMS