Ønsker flere kvinnelige søkere til toppjobber

– Vi etterlyser flere kvinnelige søkere, sier rekrutteringssjef Lars Andersen, men Utenriksdepartementet har ikke anledning til å praktisere radikal kjønnskvotering for å få kvinner til topplederstillingene ved ambassadene i utviklingsland.

Andersen sier familiehensyn tradisjonelt har veiet tyngre for kvinner enn for menn når de bestemmer seg for tjenestested, selv om han ikke vil fastslå at dette fremdeles er noe av forklaringen på at så få vil til bistandsambassadene.
- Vi jobber stadig med forbedringer i familiepolitikken, sier lederen av rekrutteringsseksjonen i UD.
Departementet satser blant annet på å øke fleksibiliteten i systemet for utstasjonering. På denne måten kan det bli lettere for kvinner å søke seg ut.
Et av tiltakene er å kutte i tjenestetiden ved de særlig tøffe stasjonene.
- Vi vurderer også å gi de som jobber på de aller vanskeligste stedene, mer fritid, slik at de kan komme seg mer ut av området. Men det er for tidlig å si hvordan dette slår ut.

Powered by Labrador CMS