Slik kan du få jobb i FN

NEW YORK (b-a): Drømmer du om jobb i FN, men ikke vet helt hvordan du skal gå fram?

Publisert

Selv om nåløyet er trangt, finnes det muligheter. FN har rundt 9000 ansatte bare ved FN-hovedkvarteret i New York, samt nye tusener på filialkontorer og i særorganisasjoner over hele verden.
Avhengig av tid og sted ansetter FN folk med alle slags yrker og utdanninger, fra bibliotekarer til folkerettsjurister, politimenn, journalister, statistikere, prosjektkoordinatorer og it-utviklere. En av inngangsportene er National Competitive Recruitment Exam - FNs «aspirantkurs». Du kan også jobbe deg fra bunnen og opp, blant annet gjennom hospitering. Med ekstern erfaring kan du også søke deg direkte inn i lederstillinger.

UDs rekrutteringskontor. - Hvis man søker på en stilling i FN, eller en annen internasjonal organisasjon, så send en kopi av søknaden til oss, sier Olav Bergthun i Rekrutteringsenheten i UD. Han og Unni Hagen jobber full tid med å rekruttere nordmenn. Tre-fire ganger årlig lyser de ut såkalte juniorekspertstillinger (JPOer). I fjor ble det lyst ut 19 slike jobber.
- Gode søknader vil vi støtte aktivt, sier Bergthun, og forteller at UD har begynt med en mer aktiv støtte fordi Norge ser at flere andre land gjør det samme.

Flinke dansker. Danskene er blant dem som har vært mye flinkere til å plassere sine egne i FN. Det sies at nordmenn ofte er for reserverte og for dårlige til å «markedsføre» seg og klatre oppover i systemet.
Frode Mauring, som er den høyest rangerte nordmannen i UNDP-systemet og FNs øverste representant i Makedonia, kom inn på direktørnivå etter å ha 20 års fartstid som konsulent på ulike utviklingsprosjekter over hele verden. - Jeg tror mange nordmenn er kvalifiserte, men ikke søker likevel, sier han.

Lav lønn og utrygg jobb. Når få nordmenn søker FN, mener Olav Bergthun i UD at det kan henge sammen med at en FN-lønn vanligvis ikke tilsvarer to lønninger i en familie i Norge. Det kan ofte være vanskelig for ektefeller å finne arbeid på de stedene der FN har kontorer. Levevilkårene her hjemme er dessuten attraktive. Ikke minst opplever mange arbeidsmiljøet i internasjonale organisasjoner som tøft - særlig for barnefamilier. FN fremstår ikke som noen sikker arbeidsplass sammenliknet for eksempel med den norske stat.
- Dessuten er språkmangel et problem. Da FN i 1999 avholdt «aspirantprøve» i Oslo var det 36 jurister som søkte. Men enten var de gode i juss eller så var det gode i språk, men ingen var gode nok i begge deler til å nå gjennom, sier Bergthun.

Powered by Labrador CMS