- Jeg er veldig opptatt av matsikkerhet. Det har stor og viktig effekt på mange områder, sa utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (SP) under Noradkonferansen idag. Foto: Norad

– Ny norsk storsatsing på matsikkerhet

Regjeringen planlegger for en ny stor satsing på bistand til matsikkerhet, røpet utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (SP) under sitt innlegg på den årlige Noradkonferansen i dag.

Publisert

- Vi vil bruke det neste halvåret til å jobbe med å konkretisere denne satsingen, sa utviklingsministerenunder den årlige Noradkonferansen idag.

Hun viste til at tilgang på nok og ernæringsmessig riktig mat hadde store ringvirkninger på mange samfunnsområder.

- Jeg er veldig opptatt av matsikkerhet. Det har stor og viktig effekt på mange områder. Mat i magen bidrar til at ungene lærer bedre på skolen og at medisin vi får fungerer bedre i kroppene våre.

Tvinnereim la vekt på situasjonen for små produsenter i landbruket, som utgjør en svært stor andel av befolkningen i mange utviklingsland.

- Mange av de aller fattigste er selv matprodusenter. Da er det et paradoks at det samtidig er de som opplever sult, sa utviklingsministeren.

Bare åtte år igjen

Sp-statsråden sa at hun gledet seg til å ha dialog med sivilsamfunnsorganisasjoner og andre aktører rundt temaet matsikkerhet de nærmeste månedene. Løftene om nysatsing på dette området er i tråd med Hurdalsplattformen der regjeringen lovet å gjøre kamp mot sult og matsikkerhet til et satsingsområde i utviklingspolitikken «med fokus på bærekraftig småskalaproduksjon og klimasmart landbruk».

Tvinnereim sa også at regjeringen ville satse på omfordeling, herunder å bygge skattesystemer og kamp mot korrupsjon. Kamp mot klimaendringer og tap av naturmangfold vil også stå sentralt, ifølge statsråden. Hun vektla at situasjonen generelt var preget av store utfordringer i kjølvannet av koronapandemien.

- Vi har bare åtte år på oss til å nå FNs bærekratfsmål.

Samtidig ser vi nå at fattigdomsproblemene har eksplodert, det har gått i feil retning, etter tiår med positiv utvikling, sa Tvinnereim.

Norads fagdirektør Lars Loe karakteriserte i et innlegg koronapandemien som det største økonomisk tilbakeslag for utviklingslandene siden 2. verdenskrig.

Powered by Labrador CMS