Studenter og forskere i Dar es Salaam har utviklet en tjeneste som kartlegger trær i Tanzanias største by. Målet er å finne ut hvor det må plates nye trær for å motvirke hete og flom.

Teller trær i Dar es Salaam med ny datateknologi

Målet er å skape flere grønne lunger i en by der trærne har måtte vike for rask urbanisering.

Publisert

Til tross for alt snakk om bærekraftig utvikling og treplanting som tiltak mot klimaendringer, har den store havnebyen mistet tredekke i et alarmerende tempo, i takt med byens vekst.

Forskere og studenter ved Tanzania’s Resilience Academy har utviklet egne dataprogram og algoritmer for å kartlegge trærne i byen, på initiativ fra programmet for urban motstandskraft (TURP).

Kartleggingen skal bidra til at byplanleggere har kjennskap til all eksisterende vegetasjon, forteller data-forskeren Rebeka Mponeja til Bistandsaktuelt.

Data-verktøyet deres kartlegger ikke bare eksisterende tredekke, men registrerer også luftkvalitet, trær som dør av sykdommer og hva slags nabolag de finnes i.

– Når nye trær plantes i slike områder håper vi vegetasjonen vil trives og bidra til reinere og kjøligere luft og forbedre helsa til folk i området, sier hun.

Mponeja forteller at dataverktøyene, utviklet med hjelp av kunstig intelligens, har kartlagt vegetasjonen i storbyen med stor grad av nøyaktighet.

Kartleggingen skal kunne vise nøyaktig hvilke trær som finnes i ulike nabolag og hvor det er behov for at det blir plantet trær.

Gir skygge og tar unna vann

– Trær har en rekke gode egenskaper. De reduserer luftforurensning og kan absorbere vann som ellers kunne resultert i ødeleggende flom, sier Lilian Lymo (23).

Hun er en av de mange titalls universitetsstudentene som er rekruttert til kartleggingsarbeidet.

Som eksempel nevner hun den tett befolkede Tandale-slummen, som har lite trær og annen naturlig vegetasjon.

Der opplever beboerne flere ganger ekstrem hete fordi det ikke er trær som kan gi skygge. Det er heller ikke vegetasjon som kan absorbere vann fra plutselig styrtregn.

Lymo mener bruken av teknologi og detaljerte satellitt-bilder har gjort det enkelt å identifisere områder med lite naturlig vegetasjon, og dermed varsle politikerne så de kan treffe passende tiltak.

Motvirke urban hete

Dar es Salaam er en av de raskest voksende storbyene i Afrika, og dermed en betydelig kilde til utslipp av klimagasser.

Politikernes hyppige oppfordringer om økt treplanting er ikke blitt fulgt opp.

– Politikerne må prioritere urban treplanting i sine prosjekter for å gjøre byen bedre å leve i og redusere effekten med urbane varmeøyer, sier Joseph Kuzilwa, professor i urban økonomi ved Mzumbe-universitetet.

Han roser initiativet og håper det kan bidra til å gjenopprette tapt tredekke.

– Byplanleggerne må også identifisere hva slags trær som egner seg best i byen, sier han.

I dette prosjektet bruker unge mennesker sin sterke digitale kompetanse til raskt å finne og kartlegge vegetasjonsløse strøk i byen.

– Jeg er svært imponert over disse unge menneskene. De har vært i stand til å samle nyttige data om trær i byen, som vi vil bruke i våre utviklingsprosjekter, sier ordfører i Dar es Salaam, Omari Kumbilamoto.

Han forteller at prosjektet gjør det mulig for byplanleggere å sette i verk mer målrettet treplanting.

Dar es Saalam er en av de raskest voksende storbyene i Afrika. Mange trær har blitt hugget ned på grunn av rask utbygging.
Powered by Labrador CMS