Alt fra skilpadder og hvaler, til trekkfugler og haier omfattes av den nye rapporten om migrerende arter av ville dyr. Rapporten er den første av sitt slag.

FN-rapport:

En femdel av verdens migrerende arter står i fare for å bli utryddet

En FN-rapport slår fast at en femdel av verdens migrerende villdyr står i fare for å bli utryddet. Rapporten er den første av sitt slag.

Publisert

Rapporten er utarbeidet som en del av Bonn-konvensjonen. Den ble vedtatt i 1979 for å beskytte trekkende arter av ville dyr og dekker i dag omtrent 1200 arter.

Norge er blant de over 130 landene som har ratifisert konvensjonen.

Rapporten som ble offentliggjort i Samarkand i Usbekistan mandag, viser at en femdel av disse artene står i fare for å bli utryddet. 44 prosent har fallende populasjon.

Store områder

Mange av landene som har signert konvensjonen er til stede i Samarkand fra 12 til 17 februar. Flere store land, som Russland, Kina, USA og Canada, deltar ikke.

Artene som Bonn-konvensjonen skal beskytte, flytter seg over store områder og mellom ulike klimatiske områder. Det er alt fra trekkfugler og skilpadder, til hvaler og haier.

– Migrasjon er avgjørende for noen arter. Hvis man forhindrer denne migrasjonen, kommer man til å ta livet av arten, sier økolog Stuart Pimm ved Duke University.

Menneskelig aktivitet

Det er stort sett oss mennesker som har skylden for de økte farene til de trekkende villdyrene. Jakt og forurensing er blant årsakene til dette. Landbruk kan også føre til at naturlige habitat blir ødelagt.

– Dagens rapport er bevis på at uholdbare menneskelige aktiviteter setter framtiden til migrerende arter på spill, sier Inger Andersen, leder for FNs miljøprogram (Unep).

I tillegg fører klimaendringene til ytterligere vanskeligheter for trekkende dyr.

– Vi ser nå at migrasjon som fenomen er truet. Denne rapporten burde være en vekker, sier Amy Fraenkel. Hun er sjef for FN-organisasjonen CMS, som overvåker migrerende arter.

Global fare

Fraenkel sier også at fiske er en stor trussel for blant annet hvaler, som ofte blir fanget i fiskeutstyr. 97 prosent av alle havdyr i rapporten har høy risiko for å bli utryddet.

40 prosent av de 158 pattedyrene som CMS følger med på, står overfor en global trussel om utryddelse.

CMS overvåker i tillegg mer enn 960 ulike fuglearter. Kun 14 prosent av disse blir ansett som utryddingstruede, men rapporten understreker at dette likevel dreier seg om omtrent 134 ulike arter.

70 ulike arter i rapporten har større risiko for å bli utryddet nå enn for 30 år siden. Samtidig har bare 14 av dem lavere risiko enn for tre tiår siden.

Rapporten skal danne grunnlaget for resten av toppmøtet i Usbekistan, med fokus på trusselen fra landbruk, fiske og forurensing. I tillegg settes den i sammenheng med den globale avtalen om å verne 30 prosent av verdens natur, som ble inngått i 2022.

Powered by Labrador CMS