Personer i himba-folket Namibia fortjener å bli omtalt på en ikke-generaliserende måte og med respekt, fastslår Pressens Faglige Utvalg i en kjennelse sist uke

PFU om Vi Menn-reportasje:

Respektløs omtale av urfolk i Namibia

Vi Menn har fått en fellende uttalelse i Pressens Faglige Utvalg etter at ukebladet publiserte en reportasje om himba-folket i Namibia. Pressens klageorgan mener publiseringen er respektløs overfor personene som er avbildet og omtalt, og at de settes inn i en kritikkverdig og generaliserende kontekst.

Publisert Oppdatert

Det var i august i fjor at Vi Menn publiserte en reportasje med tittelen «Himbaene har tatt det verste fra to verdener» Reportasjen fortalte om livet i en landsby i Namibia.

Det var legen Patji Alnæs-Katjavivi som sto bak klagen. På forhånd hadde han innhentet samtykke til klagen fra en person i lokalbefolkningen som var omtalt i reportasjen.

Alnæs-Katjavivi mente personene som ble omtalt i reportasjen ble knyttet til alkoholisme, polygami og seksuelt misbruk av mindreårige, og han mente journalistens betraktninger var egnet til å sette hele himba-folket i et dårlig lys. Noen av personene det gjaldt var navngitt.

Ikke helt fornøyd

- Jeg er veldig glad for at Pressens Faglige Utvalg mente Vi Menn hadde brutt god presseskikk i spørsmålet om respektfull omtale, men er kritisk til at de ikke mener å kunne uttale seg om hensynet til barn og brudd på intervjuobjektenes rett til samtykke i å bli intervjuet, sier Alnæs-Katjavivi.

Mens klageren mener at journalisten ikke hadde redegjort for intensjonene med intervjuet og ble oppfattet som "turist" har Vi Menn en annen versjon der de mener de intervjuede må ha forstått sammenhengen. PFU avviser å gå inn i en vurdering utfra at påstand står mot påstand.

- Hvis PFU mener at man ikke skal kunne stole på de intervjuedes versjon her, så blir det jo i praksis journalistens versjon som aksepteres. Tenker PFU at det må det foreligge et videobevis for at man skal kunne vurdere å felle noen på dette punktet, spør Alnæs-Katjavivi.

Kjøpte alkohol

I henvendelsen til PFU skriver klageren at de omtalte personene i himba-folket aldri ble orientert om at den de møtte var en journalist eller at bilder av dem skulle publiseres i en reportasje om «det verste fra to verdener». Han anførte videre at journalisten kjøpte alkohol til noen av de avbildede, og mente at hendelsene ble iscenesatt av journalisten.

Klager mener det er åpenbart at de omtalte mangler medieerfaring, og at det ikke er tatt hensyn til konsekvenser for de avbildede barna. Etter klagers mening er kildegrunnlaget dessuten mangelfullt.

Til sitt forsvar skriver Vi Menn at de mener å ha formidlet reporterens personlige inntrykk i møte med en håndfull mennesker, og at det går klart frem at han er ydmyk i sitt møte med dem. Vi Menn skriver at de viktigste kildene er de som omtales. I tillegg engasjerte redaksjonen to kjentmenn, og omtalen er også basert på andre medier.

Ikke generaliserende, mener Vi Menn

Bladets redaktør Alexander Øystå avviser i sitt svar på klagen at det rettes negativ kritikk mot en hel befolkning. Han viser til at fordi temaene er problematiske, er det krevende å omtale dette uten at det kan virke krenkende. Redaksjonen mener likevel krenkelsen er mindre enn problemene ved ikke å omtale forholdene.

Vi Menn mener også premissene var klare, og at himbaene ikke er uten medieerfaring; det vises til annen medieomtale og at de selv bidro da reporteren tok frem kameraet. Det påpekes at det er opplyst om kildenes alkoholbruk i artikkelen, og at publikum kan lese uttalelser og beskrivelser i lys av det.

Vi Menn avviser også at barn er omtalt på en måte som strider mot god presseskikk.

PFU: Burde vist mer omtanke og respekt

I sin uttalelse understreker PFU viktigheten av å ta hensyn i journalistikken, og utvise respekt for de som omtales, ikke minst når det er snakk om sårbare grupper. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatenes punkt 4.3 der det påpekes:

«Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Slik utvalget ser det, er det nettopp på dette punktet Vi Menns reportasje kommer til kort.

PFU forstår at de omtalte personene opplever publiseringen som respektløs. De er avbildet og til dels navngitt, og settes i en kritikkverdig og generaliserende kontekst. Vi Menn var i sin fulle rett til å sette kritisk søkelys på forholdene i området, men dette skulle i så fall vært gjort med større omtanke og respekt for de omtalte personene.

PFU mener det er svakheter ved reportasjen i forhold til kildekritikk og kildebredde, men mener ikke at ukebladet kan felles på dette punktet. Det samme gjelder den bildemessige dekningen og omtalen av mindreårige der utvalget mener det er vanskelig å vite om selve reportasjen kan få negative konsekvenser for de mindreårige.

Powered by Labrador CMS