Bård Vegar Solhjell kan smile fornøyd etter å ha fått forlenget sitt åremål av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Solhjell fortsetter som Norad-sjef 

Bård Vegar Solhjell (51) får fornyet sitt åremål som direktør i Norad. Det ble besluttet i statsråd fredag.

Publisert Oppdatert

Stillingen som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) var i utgangspunktet ledig fra 1. januar 2024. Årsaken er at det fire-årige åremålet Solhjell påbegynte i 2020 utløper ved årsskiftet.

Før han begynte som Norad-sjef hadde Solhjell vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Han hadde også bred politisk erfaring, blant annet som nestleder i SV, og hadde vært både miljøvernminister og kunnskapsminister i rødgrønne regjeringer.

– Tydelighet og kontinuitet 

– I en tid med store endringer og forestående reformer har vi vektlagt å få en leder som representerer både tydelighet og kontinuitet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Hun mener Solhjell har ledet det underliggende direktoratet på en solid måte og har evnet å lande endringer med godt resultat, blant annet gjennom god dialog med de ansatte.

– I internasjonal bistand kan det aldri være business as usual. Nytenkning og innovasjon er viktig, for eksempel når klimaarbeid og utvikling skal integreres. Norad har også – under Solhjells ledelse - vært premissleverandør for viktige endringer innenfor garantiordninger, sier Tvinnereim.

Hun trekker blant annet fram en ny, Norad-initiert garantiordning for matsikkerhet rettet mot å skaffe kapital til småbønder i utviklingsland.

Les mer: Norsk-amerikansk gigantsamarbeid skal friste Wall street

Totalt ti søkere

I tillegg til Solhjell, som hadde søkt om nytt åremål, hadde ni andre søkt stillingen som Norads øverste leder. To av dem var kvinner og syv menn.

Den nye åremålsperioden er på seks år. 

Ifølge Tvinnereim har ansettelsen vært gjenstand for en grundig og korrekt prosess med søknadsgjennomganger, innstillinger og intervjurunder. 

I stillingsutlysningen het det at «innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål og erfaring fra arbeid i internasjonal kontekst vil være relevant», og at Norads direktør må ha «bred ledererfaring og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning, da det kreves at direktøren utviser god rolleforståelse for stillingen som direktoratsleder, og kan samspille godt med departementene, inkludert politisk ledelse, og andre deler av forvaltningen».

– Solhjell har kanskje vært den Norad-direktør gjennom årene som har hatt den mest markante profilen utad i offentligheten. Er dette noe UD har vektlagt ved ansettelsen?

– Det er viktig for bistandens legitimitet å ha gode debatter og åpenhet i offentligheten. Det inngir tillit til hvordan skattebetalernes penger brukes, sier Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS