Overføring av forvaltning til Norad ikke i budsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett tar ikke høyde for den nye store bistandsreformen der flere deler bistandsforvaltningen skal flyttes fra Utenriksdepartementet til Norad like etter nyttår.

I statsbudsjettet forslår regjeringen at Norad skal få 411 mill. kroner for 2024 til drift og spesielle driftsutgifter. Det er en økning på 65 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2023. Norad fikk i juni 2023 ansvaret for forvaltningen av den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 26,6 mill. kroner til dette formålet.

En arbeidsgruppe er i gang med å planlegge flytting av ytterlige forvaltningsoppgaver fra UD til Norad. Det blir ikke nevnt i forslaget til statsbudsjettet selv om det trolig vil innebære at flere titallsstillinger må overføres.

Norad skal om kort tid også skille seg UDs IT-systemet og drifte sin egen IKT-plattform til en kostnad på 4,4 millioner.

15 millioner kroner skal bidra til å styrke Norads interne kapasitet til å levere bistandsfaglige og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, slik at konsulentbruk kan reduseres.

Driftsbevilgningen dekker også utgifter til gjennomføring av Norads informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, inkludert utgivelse av det uavhengige fagbladet Panorama (som tidligere het Bistandsaktuelt). Bevilgningen dekker også utgifter til kjøp av eksterne tjenester for evaluering, internrevisjon og til ekstern kvalitetssikring i granskninger og varslingssaker. (Panorama)

Powered by Labrador CMS