Norge tar over lederrolle i FNs nødhjelpsorganisasjon

Norge skal lede givergruppa til FNs nødhjelpsorganisasjon (OCHA), som blant annet fokuserer på å sikre finansiering til de stadig økende humanitære behovene.

Publisert

Gruppen består av 30 land og gir råd til OCHA om prioriteringer, politikk, ledelse og finansiering. Norge skal ha vervet som leder i ett år.

– At Norge har fått denne rollen i en så krevende tid, skal vi bruke til det beste for de som trenger det, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Som leder skal Norge legge til rette for OCHAs rolle i å koordinere nødhjelp og forhandle humanitær tilgang slik at flest mulig får livreddende hjelp, skriver Utenriksdepartementet (UD).

Norge skal også jobbe for at sivile blir vernet mot vold og overgrep i humanitære kriser.

– Altfor mange steder blir folk nektet de mest grunnleggende rettighetene de har i krig i konflikt, og med enorme lidelser som resultat. Norge skal bruke sin posisjon og nettverket sitt og gjøre det vi kan for å sikre flere mennesker hjelp, sier Tvinnereim.

Powered by Labrador CMS