Berit Reiss-Andersen på åpningen av fjorårets fredsprisutstilling KVINNE – LIV – FRIHET på Nobels Fredssenter i Oslo.

Tidligere Nobelleder Berit Reiss-Andersen blir spesialrådgiver i Røde Kors

Advokat og tidligere leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen går til Røde Kors, der hun skal jobbe med internasjonal humanitærrett, regler i krig og menneskerettigheter.

Publisert

– Jeg gleder meg til å bidra til Røde Kors sitt viktige arbeid for internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter. Respekten for og formidlingen av humanitære verdier er viktigere enn noen gang, sier Berit Reiss-Andersen i en pressemelding fra Røde Kors. 

Reiss-Andersen starter i stillingen som spesialrådgiver i Røde Kors i september. 

I dag er Reiss-Andersen partner i advokatfirmaet Andenæs, og hun har tidligere vært medlem av Den norske Nobelkomite i tolv år og leder i seks av disse årene. 

Reiss-Andersen har også vært leder i Den Norske Advokatforening.

I tillegg har hun hatt møterett for Høyesterett siden 1995, vært statssekretær i Justisdepartementet, leder av Lovutvalget for strafferett og straffeprosess, medlem av Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg og Rettssikkerhetsutvalg og styremedlem i Kirkens Bymisjon.

– Vi er veldig glade for at en internasjonal kapasitet som Berit Reis-Andersen ønsker å bidra i det arbeidet vi i Røde Kors Norge gjør med internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter, sier Røde Kors-generalsekretær Anne Bergh i pressemeldingen.

– I en tid hvor internasjonal rettsorden settes under press er det viktig for Røde Kors å styrke vår innsats for respekten og forståelsen for Genève-konvensjonene og internasjonal humanitærrett, fortsetter Bergh.

Powered by Labrador CMS