Harriet E. Berg blir direktør for Norges nye «Direktorat for eksportkontroll og sanksjoner». Her er hun avbildet sammen med kronprinsesse Mette Marit i New York i 2018, da som Norges generalkonsul i New York.
Harriet E. Berg blir direktør for Norges nye «Direktorat for eksportkontroll og sanksjoner». Her er hun avbildet sammen med kronprinsesse Mette Marit i New York i 2018, da som Norges generalkonsul i New York.

Norge får et nytt direktorat

«Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» heter det nye direktoratet som ble vedtatt opprettet av regjeringen i statsråd fredag.

Publisert Oppdatert

Etaten for eksportkontroll og sanksjoner, som skal opprettes innen 1. januar 2025, får navnet «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» (DEKSA).

Utenriksdepartementet har utnevnt Harriet E. Berg til direktør for det nye direktoratet for en periode på to år. Hun kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Et nytt direktorat vil forbedre rammevilkårene for en viktig del av sikkerhetspolitikken og gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser innen sanksjonsområdet, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Bakgrunnen for opprettelsen er at norsk næringsliv i økende grad må forholde seg til sanksjoner og reguleringen av eksport, særlig som følge av krigen i Ukraina. Kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap har blitt viktigere og saksmengden øker.

Powered by Labrador CMS