UD og KLD gransker nå den norske firmaet Rhipto som har mottatt rundt 57 millioner kroner i betaling for ulike oppdrag for departementene. Filter Nyheter skriver nå at Rhipto kjøpte en hytte til 3.8 millioner kroner i 2019. Foto: Jan Speed.
UD og KLD gransker nå den norske firmaet Rhipto som har mottatt rundt 57 millioner kroner i betaling for ulike oppdrag for departementene. Filter Nyheter skriver nå at Rhipto kjøpte en hytte til 3.8 millioner kroner i 2019. Foto: Jan Speed.

Filter Nyheter: Firma kjøpte hytte samme år som de mottok bistandsmillioner

Foretaket Rhipto, som granskes for sin bruk av bistandsmillioner, kjøpte en hytte til 3,8 millioner midt i perioden som Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet nå gransker. Det er Filter Nyheter som melder dette.

Publisert

I forrige uke skrev Filter Nyheter om hvordan det lille analyseforetaket Rhipto Rapid Response - Norwegian Center For Global Analyses i Lillehammer siden 2015 har mottattnærmere 57 millioner kroner i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Rhipto, som etter alt å dømme i hovedsak har hatt kun to ansatte, leverte fra 2015 blant annet en rekke analyser til de to departementene. Tilskuddene ble hentet fra bistandsbudsjettet.

Både UD og KLD har nylig krevd millionbeløp tilbakebetalt, etter at det ble avdekket underforbruk i prosjektene som ikke har vært redegjort for. Kontrolldirektørene i UD og KLD samarbeider om en tilsynsrapport om alle Rhiptos tilskudd som kan utløse ytterligere reaksjoner mot foretaket eller personene bak.

Filter Nyheter avslører nå at Rhipto i 2019 kjøpte en hytte til 3,8 millioner kroner. Det var midt midt i perioden som nå er under granskning. Rhipto mottok 13,6 millioner kroner i offentlig støtte det året.

Den to etasjer høye hytta ble bygget i 2011, ifølge eiendomsregisteret. Bygningen er registrert med fem rom og har ifølge Filter et bruttoareal på 124 kvadratmeter. Hytta ligger mellom Lillehammer og Valdres. Ifølge Filter ble det ble det tinglyst pant hos DNB i hytta i september i år, på 4 millioner kroner.

Rhipto ble opprettet i 2015, i forbindelse med søknader til Utenriksdepartementet. Rhipto er registrert som en forening i Brønnøysundregisteret erklærte overfor departementene at organisasjonen var «non-profit» - en ideell organisasjon der alle inntekter går til formålet.

Filter Nyheter oppgir at deres journalister i flere uker har forsøkt å få kommentarer fra de to som leder Rhipto, men foreløpig uten hell.

Powered by Labrador CMS