Hjelpetiltaket ROSA har mottatt henvendelser fra ofre for menneskehandel fra over 60 ulike land som alle har blitt utnyttet i Norge. Bildet viser en kvinne som har mottatt bistand og beskyttelse fra ROSA.

Meninger:

Kvinner som Ana (21) fortsetter å bli seksuelt utnyttet i Norge

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner setter FOKUS søkelyset på vold mot ofre for menneskehandel. Vi etterlyser at de blir en del av Norges internasjonale innsats mot vold mot kvinner. Det er viktig for at kvinner som Ana skal slippe å bli tvunget til å selge sex.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne.

Mitt første møte med Ana var på et oppdrag for en FN-organisasjon i Colombia. Jeg var ute i felt og kartla seksuelle overgrep mot kvinner og jenter drevet på flukt som følge av konflikten.

Ana var den åttende kvinnen den dagen som var blitt gruppevoldtatt og trengte hjelp. Den neste gangen jeg traff Ana var i Norge to måneder senere.

Jeg hadde vendt tilbake til en jobb med å bistå ofre for menneskehandel her hjemme.

I mellomtiden hadde hun blitt sendt hit, først til Spania for opplæring ved et bordell før hun ble tvunget til å selge sex fra leiligheter i Norge.

Anas 21-årige liv hadde så langt vært fylt av vold. Vold fra en voldelig ektemann, gruppevoldtatt mens hun var på flukt og deretter seksuelt utnyttet i Norge.

Ana er dessverre ikke et enkeltstående tilfelle.

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) anslår i en rapport at 6.3 millioner mennesker til enhver tid er involvert i tvungen seksuell utnytting for økonomisk vinning. Av disse tallene er det antatt at fire av fem ofre er kvinner eller jenter.

ROSA, som er hjelpetiltaket som drifter den nasjonale hjelpetelefonen for ofre for menneskehandel, opplyser at de har mottatt henvendelser fra ofre utnyttet i Norge fra over 60 nasjonaliteter. I all hovedsak er dette kvinner. Mange kommer fra land som Norge gir bistand til og aktivt bidrar inn i fredsprosesser i.

Les også: Regjeringen vil styrke kvinners rettigheter, men glemmer menn

Et liv i menneskehandel, er et liv i vold

På den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november setter derfor Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS) søkelyset på situasjonen til kvinner som blir tvunget ut i ufrivillig prostitusjon.

I den påfølgende 16-dagerskampanjen stiller vi krav til norske myndigheter om at menneskehandel må forebygges, slik at jenter og kvinner ikke blir smuglet og utsatt for tvang.

Oppfordringen er at Norge gjennom bistandsmidler må støtte kvinneorganisasjoners arbeid med å bistå og beskytte ofre for menneskehandel i opphavslandene for menneskehandel.

Les også: – Pandemien førte til en epidemi av graviditeter blant barn og ungdom

Ana fikk ikke hjelp

Det er mulig å hjelpe kvinner som Ana, men det krever at de blir identifisert og at de får hjelp før de transporteres ut av landet.

I Colombia var det fra FN-organisasjoner fullt fokus på at Ana skulle få hjelp som voldsutsatt.

Norge er viktig donor til FN-systemet. Med sin prioritering av midler til bekjempelse av seksuell vold mot kvinner i krig og konflikt, bidro norske myndigheter til at kvinner som Ana ble ivaretatt etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

Selv om hun befant seg i et kjerneområde for menneskehandel, ble det likevel ikke iverksatt tiltak for å forebygge at jenter og kvinner på flukt ble utnyttet i menneskehandel. Dette til tross for at sammenhengen mellom voldsutsatte kvinner på flukt og utnyttelse i menneskehandel er velkjent.

Les også: En av tre kvinner er blitt utsatt for fysisk eller seksualisert vold

Dette må gjøres

Kvinners rettigheter og likestilling og menneskerettigheter er tverrgående hensyn som skal ivaretas i norsk utviklingspolitikk. Det fremheves videre at tiltak for å støtte opp om kjønnsbasert vold er en viktig prioritering for norske myndigheter.

Den volden kvinner utsettes for gjennom menneskehandel er en alvorlig krenking av deres menneskerettigheter, og en grov form for kjønnsbasert vold. Det er derfor et paradoks at kvinner som Ana ikke er en del av denne satsingen. Retningslinjene for Norads program for bekjempelse av moderne slaveri, slår nemlig fast at kvinner utnyttet i prostitusjon, er en gruppe som ikke omfattes av programmet.

Deres skjebne skal overlates til internasjonalt politisamarbeid alene. Det er problematisk når vi vet at kvinner som Ana ofte ikke vil være i stand til å anmelde og bidra inn i straffeforfølgning uten tilgang på bistand og beskyttelse. De vil forbli i en situasjon med utnyttelse, vold og overgrep.

FOKUS verdsetter norske myndigheters internasjonale innsats mot vold mot kvinner og den signaleffekten det gir. Derfor er det desto viktigere at grupper av voldsuttsatte kvinner ikke utelates fra denne satsingen.

Norge må gi en håndstrekning til kvinner utnyttet i menneskehandel og synliggjøre den volden de utsettes for når seksualisert vold omtales i handlingsplaner og vilkår for støtte til prosjekter fastsettes. Dette vil øke muligheten for at kvinner som Ana får hjelp, og at vi ikke møter de igjen som voldsutsatte ofre for menneskehandel i Norge.

Powered by Labrador CMS