Kvinner markerte den internasjonale kvinnedagen i Guatemala by tirsdag. Samtidig vedtok nasjonalforsamlingen en kraftig skjerpelse av strafferammen for kvinner som tar abort.

Guatemala:

Mens verden feiret kvinnedagen, ble en lov som øker fengselsstraffen for kvinner som tar abort, vedtatt

– Det er hårreisende at det har gått så langt, sier Mariel Aguilar-Støen, professor ved Universitetet i Oslo. Hun mener loven strider mot Guatemalas grunnlov.

Publisert Oppdatert

Den konservativt-ledede kongressen i Guatemala vedtok tirsdag en lov som øker fengselsstraffen for kvinner som velger å ta abort. Loven forbyr også både homofile ekteskap og undervisning om seksuelt mangfold.

Loven, som omtales som livsstil og beskyttelse for familieloven, straffer kvinner som har «framkalt sin egen abort eller gitt samtykke til en annen person for å utføre den» med ti års fengsel. Det er mer en tre ganger den gjeldende straffen på tre års fengsel.

Lovforslaget skal tre i kraft når president Alejandro Giammattei signerer det. Det ble vedtatt av nasjonalforsamlingen på den internasjonale kvinnedagen.

Den straffer også alle som utfører abort uten en kvinnes samtykke med inntil 50 års fengsel.

Håper den ikke blir stående

– Loven som ble godkjent i går, strider mot grunnloven, så jeg håper at den ikke kommer til å bli stående. Men det er hårreisende at det har gått så langt, sier Mariel Aguilar-Støen, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo.

Professor Mariel Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø, UiO.

– Flere representanter fra kongressen samt ombudsmannen varslet at de skal ta den opp til grunnlovsdomstolen og at den ikke vil gjelde, men det gjenstår å se, sier hun.

At abort straffes med fengsel, er et veldig alvorlig brudd på menneskerettighetene, ifølge professoren.

– Abort i Guatemala, i likhet med de fleste andre land hvor abort ikke er tillatt, er også et spørsmål om ressurser. Aborter skjer, så kvinner som ikke har råd til å betale dyrt for abort i private klinikker, får ikke tilgang til trygge aborter, sier hun.

– Andre land forringer familiebegrepet

– Mens andre land fortsetter å godkjenne lover for abort så vel som lover som fører til forringelse av det opprinnelige familiebegrepet, har dette initiativet nå blitt en viktig lov for det guatemalanske samfunnet, sier det høyreorienterte kongressmedlemmet Armando Castillo, en viktig forsvarer av loven.

Det var også kritiske røster i debatten.

– Å miste en graviditet er ødeleggende, og denne loven gjør automatisk en kvinne til en mistenkt selv når hun sørger over tapet. De kriminaliserer og straffer spontanaborter, og det er farlig, sier parlamentarikeren Lucrecia Hernandez, som tilhører sentrum-venstre-siden.

Forbyr samme kjønn-ekteskap

Lovforslaget introduserer også en reform av ekteskapsloven, slik at den heretter uttrykkelig skal forby ekteskap av samme kjønn.

Den forbyr også offentlige og private undervisningsinitiativer om seksuelt mangfold. Slik undervisning kan fremme tendenser hos barn og tenåringer som kan føre til avledning fra deres seksuelle identitet ved fødselen, hevdes det.

Den venstreorienterte parlamentarikeren Walter Felix fordømmer loven som fullstendig diskriminerende og sier at den oppfordrer til hat.

– Menneskerettighetene til store deler av befolkningen blir krenket, sier Felix.

Bekymret for utviklingen

Aguilar-Støen, som til daglig forsker på Latin-Amerika, er bekymret for utviklingen i Guatemala.

– Etter 2015, i kjølvannet av presidentvalget til den nåværende presidenten, så vi at konservative grupper, som pinsemenigheter og evangeliske grupper, fikk mer makt gjennom sine bånd til å presidenten, regjeringen og kongressen. Det spiller seg ut på flere områder, men får særlig store konsekvenser for kvinners rettigheter og LHBTQ-personer, sier hun.

Loven nevner eksplisitt – i tillegg til abort – at «minoritetsgrupper» som strider med den kristne moral, skal bekjempes. Med dette menes LHBTQ-personer, ifølge Aguilar-Støen.

– Det er veldig stor grunn til å være bekymret for Guatemala, og det går baklengs på mange områder. Rettsvesenet er svekket, kommisjonen for straffefrihet er fjernet og juristene som har kjempet mot korrupsjon i rettssystemet, har måttet flykte fra landet. I tillegg er den økonomiske situasjonen dårlig, og nå dette. Det ser veldig mørkt ut for Guatemala, rett og slett.

Powered by Labrador CMS