Angolas president João Manuel Gonçalves Lourenço taler under «Angola Business Forum» på Grand Hotel torsdag 17. november.

Angolas president på norgesbesøk med mega-delegasjon: Vil ha norske investeringer

Åtte ministre, en offisiell delegasjon på 18 personer og et samlet reisefølge på hele 65 personer fulgte med da Angolas president João Manuel Gonçalves Lourenço ankom Norge på statsbesøk denne uka.

Publisert Oppdatert

Ja, det er en svært stor delegasjon, bekreftes det fra flere hold hos det norske vertskapet. Men fra Angolas side er det ikke uvanlig at presidenten har med seg opptil 10 ministre på sine på utenlandsbesøk.

– Vi må ha med de ulike ministrene for å kunne svare på spørsmål på de ulike temaene som tas opp. Diskuterer vi fiskeri er det fiskeriministeren som må svare, og er det energi er det energiministeren, forklarer Carlos Sardinha Dias, ambassadør og direktør i Angolas Ministry of External relations, til Bistandsaktuelt.

Blant ministrene som besøker Norge disse to dagene er både utenriksministeren, minister for energi og vann, minister for petroleum og mineraler og minister for fiskeri.

Øverst på delegasjonens ønskeliste står mer investeringer og et ønske om bredere næringslivssamarbeid mellom de to ulike oljenasjonene, helt nord og helt sør på kloden.

Utenriksdepartementet opplyser at formålet med besøket fra norsk side er å konsolidere de gode tosidige forbindelsene med Angola, som anses som en Norges viktigste økonomiske partnere på det afrikanske kontinentet.

Carlos Sardinha Dias, ambassadør og direktør i Angolas Ministry of External relations.

President søker investorer

Allerede torsdag morgen, som første post på programmet og før president Lourenço senere under sitt todagersbesøk skal møte stortingspresident Masud Gharahkhani, ha audiens hos kong Harald og arbeidsmøte med statsminister Støre, står han på talerstolen foran et dresskledd publikum på «Angola Business Forum» på Grand Hotel.

Presidenten henvender seg direkte til næringslivet og ønsker norske investorer velkommen til Angola.

– Vi er her for styrke samarbeidet med Norge, og vi har en strategi som begge parter vil dra nytte av. Vi vil ha investeringer ikke bare i form av kapital, men også «know-how», understreker han.

I talen la presidenten vekt på Angolas regjering har igangsatt store reformer de siste årene og kan tilby et godt investeringsklima.

Omfattende privatisering og diversifisering av den svært oljeavhengige økonomien, men også bekjempelse av korrupsjon og en styrking av rettsstaten understrekes som viktige faktorer av Angolas president Lourenço.

Andre periode som president

Presidenten vant valget i august med knapp margin, og kunne nylig starte sin andre periode som statsleder for oljenasjonen og Afrikas femte største økonomi.

Han etterfulgte i 2017 Jose dos Santos, mangeårig president og kjent for å ha konsentrert mye av Angolas rikdom rundt sin egen familie.

Angola har enorme rikdommer fra olje og andre naturressurser, men samtidig enorm fattigdom og ulikhet, ofte brukt som et erkeeksempel på det som kalles ressursforbannelsen; rike naturressurser kommer kun en elite til gode, er med på å opprettholde autoritære regimer og skape konflikt, mens flertallet av befolkningen lever i fattigdom.

Les analysen: Valgseier uten at kortene vises

Fakta:

  • Angola Forum arrangeres av NABA, Norwegian Energy Partners Norwep, sammen med norske og angolanske myndigheter.
  • Angolas president Lourenço møte blant annet Equinor og Aker Solutions.
  • Angolas statsbesøk til Norge er en gjenvisitt etter Erna Solbergs besøk i Angola i 2018.
  • President Lourenço vil ha audiens hos kong Harald og delta på en arbeidslunsj med statsminister Jonas Gahr Støre.

Kilde: NABA og UD

Felles interesser

Direktøren i Angolas investeringsbank, BAI, som forvirrende nok bærer samme navn som landets president, João Lourenço, utdyper formålet med besøket og regjeringens reformstrategi.

– Norge har lykkes svært godt med utvikling, og vi er begge nasjoner rike på petroleum og naturressurser som blant annet fisk. Vi trenger investeringer fra Norge for å bidra til å diversifisere økonomien vår, vi ønsker investeringer i agribusiness, havbruk og en rekke andre sektorer. Vi ønsker å diversifisere også det norske næringsengasjementet i Angola, sier han.

– Dere har et omfattende og dyptgripende reformprogram, blant annet med omfattende privatisering på viktige sektorer, samtidig vant MPLA valget med en knapp margin nå i august. Hvor bred er støtten til regjeringens reformprogram i parlamentet?

– Vi har bred støtte for dette programmet, og det er ingen grunn til å frykte politisk ustabilitet eller uro over dette i Angola, svarer bankdirektøren.

Han understreker også, i likhet med flere deltakere i delegasjonen, at Angola ønsker å bidra med økt eksport av landbruksvarer for å lette den kristiske globale situasjonen etter at Russland angrep Ukraina.

– Men vi trenger økte investeringer i landbruket for å kunne øke produksjonen raskt, sier han.

Kritisert samarbeid

Norske energiselskaper står fremst blant de som deltar i samtaler med delegasjonen fra Angola. President Lourenço besøker også både Equinor og Aker Solutions.

Equinor har et langvarig engasjement i Angola. Det norske statsselskapet har vært kritisert for at virksomheten deres har bidratt til å støtte et korrupt angolansk regime.

Senest i 2021 så Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite nærmere på angolaengasjementet i forbindelse med høringer om Equinors utenlandsengasjement. Angola er det landet utenfor Norge der Equinor tjener aller mest penger.

CMI-forsker og Angola-ekspert Aslak Orre pekte i høringen på at Equinor ikke offentliggjør hvor stor fortjenesten er fra Angola, men basert på oljepris og produksjonstall anslår både han og andre analytikere en fortjeneste på over 100 milliarder kroner siden 2005.

– Det beløpet tilsvarer Norges samlede bistand til hele Afrika i det tidsrommet, uttalte Orre til komiteen.

Ser slutten på oljeæraen

Fra den angolanske delegasjonen som når er på Oslo-besøk blir det nå langt vekt på at også energisektoren må diversifiseres, og at Angola sikter mot en lav-karbon framtid.

Det er ikke bare klimaendringene som taler for dette, men også at prognosene tilsier en betydelig nedgang i oljeproduksjonen i Angola i årene framover.

Angola opplevde en svak vekst i 2021 etter fem år med resesjon, ifølge Verdensbanken, men olje er fortsatt den store finansieringskilden for staten. Økte investeringer både i teknologi som kan redusere utslipp fra petroleumssektoren og i fornybar energi er høyt på agendaen for Angola.

Angola under forskerlupen

Parallelt med statsbesøket, og mens den tunge delegasjonen fra Angola møter norsk næringsliv på Grand, foregår et annet arrangement med fokus på Angola noen kvartaler unna.

Kirkens nødhjelp, Fellesrådet for Afrika og CMI arrangerer en todagers konferanse som har samlet angolanske, norske og internasjonale forskere og sivilsamfunnsaktører for å sette søkelys på Angolas utvikling når det gjelder energi, økonomi og politikk.

CMI og Scanteam, som følger utviklingen i Angola gjennom et norskfinansiert forskningsprosjekt som går over flere år, deltar i flere paneler på konferansen. Ingen av deltakerne i den mannsterke delegasjonen fra Angolas myndigheter og næringsliv har funnet tid til å delta.

En av Norges viktigste partnere i Afrika

I dialogen med Angola om næringslivssamarbeidet vil Norge understreke viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og arbeid for økt transparens i energisektoren.

– Norge har betydelige næringsinteresser i energisektoren i Angola, og dette vil være et sentralt tema på dagsorden. Næringslivsspørsmål i bredere forstand og betydningen av åpenhet og forutsigbare rammebetingelser vil bli diskutert, uttaler Utenriksdepartementet.

Delegasjonen skal også møte Norges utenriksminister, olje- og energiminister og fiskeriminister.

UD peker også på at menneskerettigheter er et annet viktig tema, sammen med klimaforhandlingene og havspørsmål, og at globale konsekvenser av krigen i Ukraina naturlig nok står på dagsordenen.

– Den bekymringsfulle utviklingen i Øst-Kongo står selvsagt på dagsorden, og vi ser frem til å høre mer om Angolas initiativ for avspenning i Great Lakes og for å få fremgang i fredsprosessen i Den sentralafrikanske republikk (Luanda roadmap).

Powered by Labrador CMS