Store deler av regnskogen i Kongobassenget er fortsatt inntakt, men nå frykter en rekke organisasjoner at nye politiske signaler skal øke hogsten i DR Kongo. Ved et havneanlegg i Kinshasa ligger beslaglagt, ulovlig hugget tømmer. Foto: Cyril Ruoso / NPL / NTB
Store deler av regnskogen i Kongobassenget er fortsatt inntakt, men nå frykter en rekke organisasjoner at nye politiske signaler skal øke hogsten i DR Kongo. Ved et havneanlegg i Kinshasa ligger beslaglagt, ulovlig hugget tømmer. Foto: Cyril Ruoso / NPL / NTB

Frykter økt hogst i DR Kongo: Vil be norske myndigheter om frys i bistanden

Myndighetene i det sentralafrikanske landet er i ferd med å åpne opp hittil uberørte områder for industriell hogst. Dersom beslutningen ikke reverseres, vil Regnskogfondet og 40 andre klima- og miljøorganisasjoner at Norge og andre giverland skal fryse skogbistanden. – Vi tar dette på høyeste alvor, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Publisert

Å oppheve moratoriet vil få katastrofale følger

Vi tar dette på høyeste alvor

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er bekymret for signalene fra kollegaen i Kinshasa.

- Vi tar dette på høyeste alvor og deler bekymringene fra de internasjonale sivilsamfunnsorganisasjonene, sier Rotevatn i en uttalelse til Bistandsaktuelt.

Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største og over 60 prosent av den ligger i DR Kongo. Avskogningen i Kongobassenget har historisk vært lav, men stigende, og det var nettopp derfor norske myndigheter engasjerte seg i skogbevaring Central African Forest Initiative (CAFI).

Samme dag som Parisavtalen ble signert i 2016, ble en intensjonsavtale mellom DR Kongo og CAFI også signert. Gjennom avtalen forpliktet Norge seg til å bidra med inntil 1,5 milliarder over en fireårsperiode. Nå pågår altså forhandlinger om en ny avtale, og det er i denne prosessen de 40 organisasjonen ønsker at giverne skal legge press på kongolesiske myndigheter. Rotevatn vil ikke røpe hva norske myndigheter vil foreta seg konkret, annet at tematikken blir tema i forhandlingene.

- Gjennom giverlandsgruppa i CAFI har vi dialog med DR Kongo om disse spørsmålene. Kongos politikk for hogstsektoren vil være en viktig del av diskusjonene om et mulig nytt flerårig partnerskap, sier Rotevatn

Disse organisasjonene krever frys av skogstøtten til DR Kongo

 • AbibiNsroma Foundation
 • AJESH (AJEMALEBU SELF HELP)
 • AMPB (Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques)
 • APEM (Actions pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacés)
 • ARA, Germany
 • Arcus Foundation
 • Berggorilla & Regenwald Direkthilfe
 • Biofuelwatch
 • The Borneo Project
 • CAGDFT (Centre d' Appui à la Gestion Durable des Forêts Tropicales)
 • Canopée
 • Canopy
 • Centre pour l'Environnement et le Développement (CED)
 • Congolese Resources Institute (CRI)
 • DGPA (Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones)
 • Earthsight
 • Forest Peoples Programme
 • FÖP (Forum Ökologie & Papier)
 • Forum Environment and Development
 • Foundation Earth
 • Friends of Bonobos
 • GASHE (Group d'Action pour Sauver l'Homme et son Environnement)
 • Greenpeace Africa
 • Global Witness
 • Initiative for Equality
 • Leefmilieu
 • Milieudefensie
 • Minority Rights Group International
 • Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
 • PREPPYG asbl (Association Paysanne pour la Réhabilitation et Protection des Pygmées)
 • Profundo
 • Pro REGENWALD
 • Rainforest Foundation Norway
 • Rainforest Foundation US
 • Rainforest Foundation UK
 • Red MOCAF (Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales)
 • REFACOF (Réseau des Femmes Africaines pour gestion Communautaire des Forêts)
 • Regenwald-Institut e.V.
 • Réseau CREF (Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers)
 • Rettet den Regenwald e.V. - Rainforest Rescue
 • Rights and Resources Initiative
 • Size of Wales
 • Südwind
 • ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável

Norge og andre giverland må bruke forhandlingene om finansiering av nye regnskog-programmer i DR Kongo til å stoppe «planene om økt hogst», er budskapet fra mer enn 40 frivillige organisasjoner.

I et felles-brev - stilet til utviklings-, klima- og utenriksministre i blant annet Norge, Frankrike, Tyskland og Storbritannia - varsler organisasjonene at skogen i kongobassenget er i umiddelbar fare.

De ber blant annet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf) om å være tydelige i sin dialog med myndighetene i det sentralafrikanske landet.

«Vi oppfordrer dere til å handle raskt for å stoppe denne alvorlige trusselen mot verdens nest største regnskog og dens befolkning», heter det i brevet.

Bakgrunnen for varsler-brevet, som først ble omtalt av Sky News, er at myndighetene i DR Kongo har vedtatt å oppheve det nesten 20 år gamle moratoriet (utsettelse; journ.anm) på nye konsesjoner til hogst - som har vært svært viktig for vern av en av klodens mest intakte tropiske skoger.

Regnskogfondet mener en avskaffing av hogstmoratoriet betyr at helt uberørt skog vil åpnes for hogst.

- Intakt skog i et område som er dobbelt så stort som Norge er nå i spill, sier politisk rådgiver i Regnskogfondet Lionel Diss til Bistandsaktuelt.

- Vil få katastrofale følger

Ifølge Diss kommer budskapet fra Kongos miljøminister samtidig med at en gruppe giverland, deriblant Norge, er i ferd med å inngå en ny avtale med den kongolesiske regjeringen under Central African Forest Initiative (CAFI).

- Det å oppheve moratoriet vil få katastrofale følger for regnskogen, sier Diss.

- Hvilke konsekvenser bør det få for det fremtidige skogsamarbeidet dersom beslutningen om å avskaffe moratoriet står?

- Da vil vi anbefale å fryse støtten. Men det vi ber om nå, er at saken avklares i sammenheng med forhandlingene om en ny intensjonsavtale, sier Diss.

Han mener myndighetene i DR Kongo ikke har kontroll over landets eksisterende hogstkonsesjoner og påpeker at en nulling av hogstmoratoriet vil ødelegge alt som er oppnådd i arbeidet for med urfolks land- og ressursrettigheter, anerkjent som svært kostnadseffektiv skogbevaring.

- Det å tildele flere konsesjoner nå, vil føre til økte karbonutslipp og true landets uvurderlige biomangfold. Det ville bidra til en enda mørkere rødtone på FNs klimapanels «kode rød», sier Diss.

Millioner av mennesker, inkludert flere urfolksgrupper, lever i og av skogen i Kongobassenget. Deres overlevelse avhenger av at dette viktige økosystemet forvaltes på en bærekraftig måte, og de som bor i skogen er ofte en garantist for skogbevaring. Foto: Regnskogfondet
Millioner av mennesker, inkludert flere urfolksgrupper, lever i og av skogen i Kongobassenget. Deres overlevelse avhenger av at dette viktige økosystemet forvaltes på en bærekraftig måte, og de som bor i skogen er ofte en garantist for skogbevaring. Foto: Regnskogfondet

- Ingen regnskog, ingen utvikling

Regnskogfondet og de vel 40 andre organisasjonene ber derfor giverlandene om å bruke forhandlingen av ny intensjonsavtale med DR Kongo til å reversere beslutningen om å heve moratoriet.

- Beskyttelse av lokalbefolknings- og urfolks land- og ressursrettigheter er en effektiv klimaløsning og Norge og CAFI bør fortsette å sette dette arbeidet høyt på den politiske agendaen opp mot klimatoppmøtet i november, sier Diss.

- Kan dette egentlig leses som et signal om at økonomiske interesser trumfer «bevaringsvilje» i utviklingsland som er helt avhengig av økonomisk vekst?

- DR Kongos internasjonale partnere er nødt til å ha en bredere dialog med med kongolesiske myndigheter om hvor avgjørende skogbevaring er, ikke bare for klodens klima, men også for kampen mot fattigdom og bærekraftig utvikling i DR Kongo. Uten regnskog blir det ingen utvikling, sier Diss.

Han mener kongolesiske myndigheters vedtak om å oppheve hogstmoratoriet kan leses som et signal til DR Kongos internasjonale partnerne om at de nødt til å øke skogstøtten. Og dét er Diss enig med kongolesiske myndigheter i.

- De må støtte urfolk som fortsetter å bevare skogen, bærekraftige forvaltningsmodeller og innovative økonomiske alternativer. Dette er et signal om at de internasjonale partnerne er nødt til å gi mer oppmerksomhet til de framskrittene DR Kongo faktisk har hatt, sier Diss.

- En fantastisk mulighet

Han påpeker at President Tshisekedi har forpliktet seg til å anerkjenne urfolksterritorier, og at en urfolkslov er i ferd med å bli vedtatt av parlamentet.

- Det å oppheve moratoriet ville sette disse positive skrittene i spill, sier Diss.

- Men hvordan vil det hjelpe skogbevaringsarbeidet at bistanden kuttes nå?

- Når én part i en kontrakt bryter en avtale, har den andre parten lov til å si fra og understreke at det kan få konsekvenser. Det er viktig å påpeke at kongolesiske myndigheter her bryter både intensjonsavtalen med CAFI og sin egen lovgivning. Norge og andre giverland må være tydelige på viktigheten av å respektere avtalen, på kravene som ligger i den, og i Kongos egen lovgivning.

- Forhandlingene om ny avtale mellom CAFI og DR Kongo er en fantastisk mulighet til å gå bort fra en business as usual-tilnærming, og heller styrke arbeidet på bakken, for å bevare landets mest intakte skoger. Dette er riktig fokus nå, slik at kongolesiske myndigheter ikke åpner for industriell hogst.

 • Det var DR Kongos miljøminister Eve Bazaiba Masudis beslutning å oppheve hogstmoratoriet. Beslutningen ble så vedtatt under et regjeringsmøte (Council of Ministers) i juli i år. En forskrift er enda ikke underskrevet av statsminister Jean-Michel Sama Lukonde, så et endelig vedtak er ikke formelt fattet.
Powered by Labrador CMS